onsdag 30 november 2011

Mörkt hos Företagarna i Sandviken


- Tidig morgontur till Sandviken. Företagarna hade bjudit in oss från Region Gävleborg till frukostmöte. Förhoppningen var att höra från Företagarna hur vi i regionen kan bättra på vårt näringslivsarbete, samt naturligtvis att få informera om hur vi just nu formerar arbetet med näringslivsfrågorna.

Vi möttes av låst dörr. Mötet hade inställts. Tyvärr hade de tydligen glömt att informera oss. Inte så farligt för mig som bor granngårds med Sandviken. Värre för Sven-Åke Thoresen som gått upp klockan fyra för att åka från Hudiksvall.

tisdag 29 november 2011

Dialog om kulturplan för Gävleborg


- Vad händer 2013 när staten lämnar över ett större kulturpolitiskt ansvar till oss i länet? Det var en av frågorna som vi idag samlades kring.

Följdfrågorna som jag ställde var; kan vi ta oss ur bypolitiken och tänka på regionens bästa? Klara vi av att tillvarata och synliggöra civilsamhällets alla kulturutövare, samtidigt som vi kvalitetssäkrar ex symfoniorkestern? Kulturplanen bör ge förutsättningar för allas deltagande i kulturlivet.

Vi hade en givande dialog kring framtagandet av kulturplanen. Närmast väntas en remissrunda, januari - mars 2012. Vi som denna regniga eftermiddag var samlade i Gävle Konserthus var representanter ur Regionstyrelsen, Landstingsstyrelsen samt landstingets TRU-nämnd.

måndag 28 november 2011

Två debatter dominerade fullmäktige


- Efter kommunfullmäktigemötet i Gävle gick jag ut från Stadshuset och möttes av ett upplyst Rådhustorg. Fint motiv tänkte jag och skulle ta några kort. Efter första fotot slocknade kameran. Glömt att ladda batteriet. Fick därför använda mig av detta lite oklara kort på Rådhuset.

2004 inledde vi diskussioner med några privata aktörer om att investera i en ny containerterminal i Gävle hamn. Det slutade med att kommunens aktieägarandel blev 20 %. Nu vill de privata sälja sina 80 %. Ska kommunen utnyttja hembudet och köpa deras andel, enbart behålla vår nuvarande andel eller att även vi säljer kommunens andel? Ärendet återremitterades och kommer upp på kommande fullmäktige.

Den andra stora debatten kretsade kring Per-Åke Fredrikssons (fp) motion - Sätt ett tak på antalet barn i förskolan. Alliansen ställde sig bakom förslaget att använda Skolverkets rekommendationer om tak för barngruppernas storlek. De röd-gröna vann emellertid omröstningen. Beslutet blev att avslå motionen.

söndag 27 november 2011

Adventskaffe i Sollentuna


- Olivia var nog lite besviken över att morfar vräker i sig både lussekatter och pepparkakor och själv får hon bara se på.

lördag 26 november 2011

En ovanligt härlig känsla


- Den 13 år gamla Volvon lämnades till ett okänt öde. Istället stod den där, en alldeles ny Toyota. Vi kan nu, förhoppningsvis, slippa oron för bilbesiktningen, slitna däck, ständiga reparationer osv.

fredag 25 november 2011

Gävles julbock på plats


- Gröna gräsmattor och tio plusgrader hindrar inte julbockens ankomst. Det är advent på söndag och då ska välkomstfesten vara, oavsett väder. Vad som sker därefter står skrivet i stjärnorna. Det har ju faktiskt hänt olyckor förr, exempelvis bränder!!!

torsdag 24 november 2011

Torsdag med ärtor och pannkaka


- Daniel Naurin från Göteborgs Universitet kom till SKL:s Beredning för internationella frågor och rapporterade om Demokratirådets rapport "Makten i Europa". Daniels slutsats är att EU:s stora medlemsstater har stärkt sitt grepp om makten i EU. Rapporten visar att Sverige är en ofta efterfrågad samarbetspartner. De stora länderna är trots allt inte alltid eniga, vilket öppnar möjligheter för mindre aktörer som Sverige. Rapporten finns att beställa från www.sns.se.

Före lunch lyssnade jag på Bo Lundgren, generaldirektör Riksgälden, och hans analys kring Europas finansiella kris. Även Svensk Handels VD, Dag Klackenberg, gav mig nya kunskaper. Spännande att höra om den nya basnäringen, shoppingturism. Den omsätter nu 244 miljarder.

Traditionensenlig lunch med ärtsoppa och pannkaka på tolfte våningen i Sveriges Kommuner och Landstings hus.

onsdag 23 november 2011

Lång dags färd mot natt


- Tidigt uppvaknande i Stockholm för att hinna med 6.55-flyget till Bryssel. Tät dimma försenade flyget med närmare timmen. Som ni ser på fotot så låg diset kvar över Bryssel. Satt ändock på min plats i EDUC-utskottet klockan elva i Regionkommittens hus (fotot).

Förutom information hade vi två beslutsärenden. Först om vi ska fortsätta utse europeiska kulturhuvudstäder. Stort stöd för positivt förslag till yttrandet, inklusive mitt förändringsförslag. Därefter diskussion och beslut angående "Modernisering av högre utbildning". Investeringar i utbildning, forskning och innovationer är nödvändiga för att förverkliga 2020-strategin. Men hur/vad prioriterar vi? Debatten fortsätter vid plenarmötet.

Träffade eu-parlamentarikern, Kent Johansson (c), och därefter SKL:s Daniel Frelén. Dessutom en trevlig visit hos Ida och Annakaisa på vårt regionkontor, Central Sweden. Buss till flyget som tog mig till Arlanda. Kände mig, av någon anledning, trött när jag kom hem till Kungsholmen vid midnatt.

tisdag 22 november 2011

Ännu en gråtrist novemberdag


- Började dagen med kaffe och macka på Café Bogården (t.v). Byggnaden till höger är 100-årsjubilaren Soldathemmet. Tidigare Hälsinge regementes kyrka, men även fritidsgård. Idag vigsel- och dopkyrka samt festlokal.

Resten av dagen innebar läsning av handlingar och tid för skriverier. Passade på att läsa dagstidningar och gå igenom e-posten på tåget från Gävle till Stockholm. Fast en timma och 24 minuter är i kortaste laget. Men snart kommer snön, SJ!

måndag 21 november 2011

Mörk arbetsmarknad i Gävle


- Det ser fortfarande dystert ut på arbetsmarknadsfronten i Gävle. Ingen ljusning i sikte, enligt den information som gavs på månadsmötet med Gävles folkpartister. Och åker man tiotalet mil söderut förbytts siffrorna påtagligt till det bättre. Kan över 90-års socialdemokratiskt styre ha satt sina spår? Gävle bör kunna bättre.

söndag 20 november 2011

Lugn söndag i Helsingfors


- Laddade batteriet inför kommande vecka. Till en indisk restaurang på kvällskvisten, nära Esplanaden. Julstämningen, med all vacker belysning, börjar återvända.

lördag 19 november 2011

Risto och Marja vid bröllopstårtan


- Bröllop i Lauttasaaren kyrka i Helsingfors. Därefter bjöds det på busstur till festlokalen, som även den låg på Drumsö (Lauttasaari på finska). Sista dansen strax före midnatt. Sen taxi genom ett snöfritt Helsinki.

fredag 18 november 2011

En direktvald demokratisk arena


- Regionfullmäktige i Gävleborg föreslår att Landstinget hos regeringen ansöker om att få bilda en Regionkommun med egen beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Vi räknar med att på det sättet underlätta en regionförstoring 2018.

Frågan är nu om Moderaterna kommer att försöka kasta grus i maskineriet. Eller accepterar de ett demokratiskt beslut där samtliga övriga riksdagspartier önskar ett direktvalt Region Gävleborg, där landstingets och regionens verksamhet förs in. Samma lösning som i Jönköping, där arbetet leds av moderaterna!

torsdag 17 november 2011

Smått och gott om Gävle Energi AB


Informationskväll om utvecklingen inom energibranschen och Gävle Energis verksamhet.
- Stor tillväxt inom företagets elhandeln. Bland kunderna ishotellet i Juukasjärvi och Mackmyra whisky.
- Önskan från bolaget att få investera i fjärrkyla.
- BioNär används dit fjärrvärmen inte räcker. Miljömål inom BioNär: 97 % biobränsle inom fyra år.
- Nytt biokraftvärmeverk i samarbete med Korsnäs. Kostnad 1,8 miljarder. Denna satsning ger en minskning av koldioxidutsläpp i Gävle kommun med 13%
- Biogas produceras nu för bl.a. sju av stadens bussar. Ytterligar två kommer före jul. Norr om Gävle finns bara tre biogasmackar, i Sundsvall, Boden och Skellefteå.
- GavleNet sköter stadsnätet med fiberkablar.
- Nytt kraftverk i Forsbacka ska ersätta ett gammalt, men i en ny fåra av Gavleån.

onsdag 16 november 2011

Eftermiddagsfika i riksdagen


- Planeringsträff med småföretagaren och riksdagsmannen. Diskussionerna handlade bl.a. om Klaverens hus i Söderhamn, problemen med färdtjänsten, kommande regionfullmäktige och aktuella eu-frågor.

tisdag 15 november 2011

I väntans tider på advent


- Tolv dagar till advent. Fortfarande en varm och torr november. Julgranen utanför stadsbiblioteket i Gävle på plats, men väntar på belysning. Gärdsgården på Slottstorget på plats, men ännu inte julbocken. Och var är snön? Gräsmattorna är fortfarande gröna!

Politiska debatten handlar mycket om upphandlingar. Carema Care har på flera platser misskött äldreboenden (inte i Gävle). Tuwa Specialtransporter har misskött färdtjänsten i Gävleborg. Jag uttalar mig i Gefle Dagblad att samhället har en förmåga att reagera för långsamt när företag inte uppfyller de upphandlingskrav som ställts.

måndag 14 november 2011

Klubban i bordet för avgiftshöjning


- Flera år med avgiftssäkningar följdes i år av oförändrad månadsavgift. Inför 2012 beslutade vi i styrelsen om en fyraprocentig avgiftshöjning. En orsak är Gävle Energis aviserade höjning av fjärrvärmetaxan med 8,2 %. Dessutom HSBs ökade kostnader för fastighetsskötsel. Men ännu mer beroende på att intresset för att gemensamt hjälpas åt med exempelvis trädgårdsskötsel och andra enklare uppgifter minskar. Speciellt de yngre i bostadsrättsföreningen visar minskad vilja att hjälpa till. Vi i Brf England på söder i Gävle behöver i framtiden köpa upp mer hjälp, vilket fördyrar tillvaron.

söndag 13 november 2011

Bilens lack den glänste


- Vi ägnade delar av helgen åt att provköra bilar. Det är dags att lämna över Volvon från 1998 till någon som har kunskaper att meka med gamla bilar.

Här på bilden testar vi en Toyota Verso vid Kungens kurva.

fredag 11 november 2011

En kopp kaffe på Princess


- Började dagen med frukostmöte på ett klassiskt café i Gävle. Konditori Princess öppnades 1957 vid Norra Kungsgatan intill Gävle Teater.

Förmiddagsmöte i Hyresgästföreningens lokaler på söder angående Klockgjutarparken. Fick rapport från det välbesökta samrådsmötet som kommunen arrangerat. De allra flesta ville inte ha några sjuvåningshus i parken. Kommunen försöker nu sälja sitt förslag genom att lova en stor upprustning av den bit av parken som blir kvar. Först missköter de parken i några år. Därefter lovar de upprustning - om vi godkänner att Skanska får bygga!

Eftermiddagen ägnades åt regionfrågan. Träffade Kristina från nyhetsmagasinet NU. Informerade om min åsikt hur Sverige och regionerna ska organiseras. Dessutom några förberedelser inför kommande EDUC-möte i Bryssel den 23 november. Nu ska eventuella ändringsförslag lämnas så att de hinner sammanställas och översättas till de 23 språken.

torsdag 10 november 2011

Tidsschemat höll faktiskt


- Flera intensiva debatter följde den sista kongressdagen, när de sista av de inlämnade 89 motionerna skulle behandlas samt ett inriktningsdokument antas. Omröstning om bl.a. vård för asylsökande, avreglering av apoteksmonopolet, hanlingsplan mot barnfattigdom och mångkulturellt bokslut.

Kongressen avslutades, enlig plan, vid 13-tiden. Därefter lunch och promenad till tåget mot Gävle.

onsdag 9 november 2011

En historisk dag i moll och dur


- Jan Björklund gästade SKL-kongressen och påminde oss i sitt tal om denna historiska dag, 9 november.

Moll; För 73 år sedan, kristallnatten, började judeförföljelsen i Tyskland. 1 400 synagoger brändes, 7 500 butiker brändes och 30 000 judar skickades till koncentrationslägren. Dessutom misshandlades 400 judar till döds, sköts eller knivhöggs till döds.

Dur: 1989 revs Berlinmuren och det europeiska samarbetet kunde starta. Symbolen för kommunismens förtryck av östeuropa föll. Äntligen var Europa befriat från de sista tyrannerna. Kommunister och nazister är nu förvisade till historieböckerna. Men låt oss aldrig glömma europas grymma historia.

tisdag 8 november 2011

Tillbaka i Norrköping


- Dags för en tredagarskongress med Sveriges Kommuner och Landsting. Vi är 451 ombud och totalt 600 ledande företrädare för kommuner, landsting och regioner.

Fick redan första kvällen möjligheten att prata med Lennart Rohdin, chef för enheten för minoritetsfrågor på Länsstysstyrelsen i Stockholm. De svenska minoriteterna är folkgrupper som skiljer sig från majoritetsbefolkningen och som har funnits av hävd på svenskt territorium, ex samer och sverigefinnar. Dessutom diskuterade jag med Esse Pettersson om Jönköpings ansökan att bilda Regionkommun Jönköping. En direktvald region som sedan förhoppningsvis bildar en större region 2018 med närliggande län. Liknande tanke som jag har med Gävleborg som en miniregion i första steget 2014. Därefter en större region 2018 med bl.a. Gävleborg och Uppland.

Är övertygad om att diskussionerna i korridorerna är minst lika viktiga som själva kongressen.

måndag 7 november 2011

Dessa underbara små varelser


- Veckan började på bästa sätt. Susanne fixade kaffet och vi kunde jollra med Olivia. För mer information om Olivia så hänvisas till Susannes blogg:
http://lillajagispenaten.blogspot.com/

söndag 6 november 2011

Turner - Monet - Twombly


- Näckrosor. Oljemålning av Claude Monet.

Till den 15 januari finns chansen att på Moderna Museet se målningar av tre berömda konstnärer från tre sekler. J. M. W. Turner (1775-1851), Claude Monet (1840-1926) och Cy Twombly (1928-2011). Idag tog vi chansen och promenerade till Skeppsholmen.

fredag 4 november 2011

Fel årstid för pelargoner?


- Hösten rullar iväg. Har inte hunnit att städa balkongen inför vintern. Varför skulle vi det förresten. Pelargonerna trivs. De kalla nätterna har ännu inte nått Kungsholmen.

Takarbete pågår dessutom på vår fastighet. Positivt att det nya plåttaket hinner komma på plats innan vintern anländer.

torsdag 3 november 2011

Räkna med Brynäs i vinter


- Djurgården försvarade sig bra när de gästade Läkerol Arena och Brynäs. Det dröjde tills straffläggningen innan Brynäs kunde avgöra matchen. Träffade gamle stjärnspelaren Inge Hammarström som var övertygad om att Brynäs finns med i toppstriden denna säsong, men också kommande år.

Idag hade jag ett planeringsmöte om besöksnäringen. Vi i Region Gävleborg behöver klargöra rollfördelningen, skapa tydligare mål och arbeta långsiktigt. Vi har låtit kortsiktiga projekt dominera arbetet alltför mycket. Räknar med att dra ihop till en styrgruppsutbildning i januari, som blir ett startskott på vårt arbete i det nya utskottet.

onsdag 2 november 2011

Vardagens osynliga bekymmer


- När vi läser en blogg så verkar vardagens bekymmer med disk, städ och tvätt som bortblåsta. Men tvätten och allt de andra finns där. Idag fanns jag, mellan några möten, i tvättstugan i Gävle. Dessutom är det imorgon dags att byta till vinterdäck, trots att november börjat med rekordvärme och sommarvägar.

tisdag 1 november 2011

Aktuella frågor inom EDUC-utskottet


- Eftermiddagspromenad från Slussen till Fridhemsplan via Kronobergsparken. Varmt (+ 13) och fortfarande har vissa träd sina gröna blad kvar.

Kommer från handläggarmötet med Regionkommittens svenska ledamöter. Träffen syftade till att planera de svenska insatserna i respektive utskott samt till att ge en fördjupad inblick i de frågor som kommer att behandlas kommande halvår.

I mitt utskott för utbildning, ungdomsfrågor, kultur och forskning (EDUC) diskuterades moderniseringen av den högre utbildningen, partnerskap för forskning och innovationer samt Europeiska kulturhuvudstäder i framtiden.