torsdag 31 mars 2011

50 miljarder euro per år


- Tvådagarsmöte med Regionkommittén med flera viktiga frågor, som EU:s budgetplaner efter 2013, Donauregionens blivande macroregion, plattformen för fattigdom och social utstängning och femte sammanhållningspolitiken.

EU:s framtida sammanhållningspolitik måste ha resurser att uppfylla målen, vi får inte knyta tillgängliga medel till ett litet antal obligatoriska prioriteringar. EU:s regionalstöd uppgår till 50 miljarder euro per år och det finansierar tusentals projekt, allt från höghastighetsjärnvägar, solenergianläggningar till utbildningsprogram. Programplaneringen löper ut 2013 och måste då omförhandlas av EU:s lagstiftare.

onsdag 30 mars 2011

Strålande tider - härliga tider


SKL:s valkongress samordnades med en träff för kommun- och landstingsstyrelsernas ordförande. En av gästtalarna var finansministern Anders Borg.

- Sverige har en mycket bra ekonomi och utveckling. Detta mycket beroende på att arbetsmarknadens parter tar ett stort samhällsansvar. Äntligen kan vi också glädjas åt att sysselsättningen ökar, men fortfarande är det långt ifrån bra. Anders Borg uppmanade oss i kommunerna att satsa mer på utbildningsfrågorna. Speciellt kopplingen mellan yrkesliv och skola bör förbättras, med mer praktik och bättre yrkesutbildning.

Finansministern varnade även för att skuldsättningen är den stora framtidsfaran. Vi måste stå starkt rustade när nästa lågkonjuktur kommer. Vi i offentlig sektor måste dessutom ha bättre kostnadskontroll, utan att för den skull rubba på kvaliten.

Sveriges Kommuner och Landsting


- Anders Knape öppnade, i egenskap av ordförande, SKL:s valkongress i Folkets Hus i Stockholm. Anders fick fortroendet att även kommande fyra år leda SKL. Själv fick jag förnyat förtroende i EU:s Regionkommitte.

tisdag 29 mars 2011

Klubban i bordet för ny organisation


- Som mötesordförande på avdelningsstämman konstaterade jag att Studieförbundet Vuxenskolan i Gävle-Ockelbo beslutat att gå in i den nybildade SV-Gävleborgs-avdelningen. Därmed ska vi nå målen att minska den administrativa bördan, hantera arbetsgivarfrågorna mer professionellt och därmed ge vår personal mer tid för verksamhet.

måndag 28 mars 2011

Enkelspåriga Sverigedemokrater


- Ska det vara så svårt att förstå skillnaden mellan nationella minoriteter och invandrare. Samerna har funnits i landet långt mer än tusen år och finska har talats i vårt land tusen år. Har de då inte rätten, som dalmasar och gotlänningar, att upprätthålla och bevara kulturen och språket?

Gävle ska efter fullmäktigebeslutet ansöka hos regeringen om att få ingå i förvaltningsområdet för det finska språket. Kommunen kan få statsbidrag på 1,5 miljoner kronor för att täcka eventuella merkostnader som det innebär att ingå i det finska förvaltningsområdet.I Gävle finns drygt 7 000 sverigefinnar.

Viktigast är nog att utöka de åtta finskspråkiga platserna inom äldreboendet. Många som drabbas av demens tappar sina språk förutom det ursprungliga. I detta fall finskan.

Sverigedemokraterna talade emot förslaget och förespråkar liksom Turkiet att medborgare enbart ska skriva och tala landets största språk. Kurderna har där förföljts när de försökt behålla sitt språk och sin kultur. Hur långt Sd vill gå i Sverige är faktiskt oklart. Men exempelvis inga finska eller engelsktalande förskolar ska få förekomma i landet deklarerade deras talesman.

lördag 26 mars 2011

Han dansade en lördag


- Fem timmars bugg-kurs på Tony Irvings dance academy avklarad. Fyra riktigt roliga timmar, men sista timmen skulle man (dvs jag) nog hoppat över. Men man sov skönt efter detta.

fredag 25 mars 2011

I våra tankar ni lever kvar


En tung dag med två farväl.

- Begravningsgudstjänst för Maud Jönsson i Valbo kyrka.

- Begravningsgudstjänst för Eva Wickström i Kanalkyrkan, Sandviken.

torsdag 24 mars 2011

Avrundar ytterligare ett uppdrag


- Kommande årsmöte med fp-Gävleborg blir mitt sista som arbetsutskottets ordförande. Gick igenom dagordningen med länsombudsman Lena Åberg på partiexpeditionen. Bokslut, verksamhetsberättelse, budget, verksamhetsplan, svar på inkomna motioner mm. Allt verkar under kontroll.

onsdag 23 mars 2011

Stockholms gymnasium till Gävle


- Vasaskolans gymnasie räknar sina anor tillbaka till 1557, då en prästskola inrättades i samband med att en underbiskop placerades i Gävle på order av Gustav Vasa. Skolverksamheten utökades 1669 då Stockholms gymnasium flyttades till Gävle. En ny gymnasiebyggnad stod klar 1671 och fanns på platsen vid Heliga Trefaldighetskyrkan. Långt efter att Vasaskolan lämnat byggnaden 1816 köpte en bonde byggnaden och flyttade den till Hemlingby. Där står huset än och tack vare flytten överlevde den stadsbranden 1869. Därmed en av de äldsta byggnaderna i Gävle.

1930 invigdes Heliga Trefaldighets nya församlingshus som fick namnet Sankt Ansgars hus. Byggnaden är en kopia i sten av den gamla gymnasiebyggnaden och ligger bara en liten bit från ursprungsplatsen.

Lena Ödén och jag fick på Stadsbibliotekets café av Claes Bengtsson (tv) och Sten Hillman historien berättad. Sten har just färdigställt en historisk rapport om S:t Ansgars hus.

tisdag 22 mars 2011

Ministerbesök i Gävle


- Erik Ullenhag gästade stan för att lära sig lite mer om arbetet med integration och etablering i Gävleborg. Började på Slottet för träff med landshövding Barbro Holmberg, sedan möte med elever på sfi - kombinerat med arbetsmarknadsutbildning med inriktning på handel och hushållsnära tjänster för korttidsutbildade och analfabeter.

Därefter fanns det utrymme för en träff i Stadshuset med några liberala vänner. Trevligt med en pratstund för att bolla tankar och idéer.

Läser idag även en rapport från Stockholms universitet som väger in faktorer som har betydelse för brottsligheten. Det handlar om splittrade familjer, antal syskon, vilken utbildning föräldrarna har och om arbetslöshet. Dessutom om villkoren i bostadsområdet och om pengar. Kontentan: Det är inte invandring som är drivkraften bakom brottsligheten, det är utanförskapet. Invandrares överrepresentation i statistiken beror på socioekonomiska faktorer inte på varifrån man kommer. Glasklart Sverigedemokrater!

måndag 21 mars 2011

På tröskeln till en blivande region


- Dags för en återkoppling i Gävleborg från de politiska samtal som förts i regionfrågan. Det finns en glädjande stor samsyn över att stommen enligt vår önskan i den kommande storregionen bör vara Uppland, Dalarna och Gävleborg. Men gärna med några fler län som ingår i den nuvarande sjukvårdsregionen. Vi som samlades i Bollnäs denna soliga dag var ledande politiker från landsting, kommuner och regionstyrelsen. På bilden fyra oppositionsråd från Gävle.

Eftersom vi var i Bollnäs kunde jag inte undgå den besvikelse som låg som en dimma över bygden efter gårdagens förlust i bandyfinalen mot SAIK.

söndag 20 mars 2011

Söndagserbjudande


- En solig söndagspromenad skulle avslutas med en god middag. För min del en segermiddag - SAIK:s SM-guld i bandy. Hittade en Libanesisk restaurang som passade vår smak. Dessutom söndagserbjudande: Ät två för priset för en. Kanon, men dörren var låst. Skylten föltäljde öppettiderna för vardagar och lördag. Söndagar, stängt.

fredag 18 mars 2011

Tsunamin, Gaddafi och snöoväder


- Tsunamin vällde för en vecka sedan in över Japan, en massiv flodvåg som drog med sig fartyg, lastbilar och byggnader, människor flydde för sina liv. Tustentals hann inte undan. Tsunamin uppkom efter ett skalv som uppmätte 8,9 på Richterskalan, den femte största jordbävning som uppmätts sedan 1900.

I Libyen har situationen de senaste dagarna blivit allt mer akut och diktator Gaddafis terror mot befolkningen har fortsatt med oförminskad styrka samtidigt som omvärlden inte kunnat enas om vad som ska göras. Gaddafi har slaktat sina egna landsmän och världen har tittat på. Men idag har FN:s säkerhetsråd beslutat sig för att förespråka ett flygzonsförbud och skapat möjligheter att hjälpa folket i Libyen i deras kamp för ett fritt land. Äntligen FN!

Själv brottades jag med ytterligare ett snöoväder när jag tog E4:an till Stockholm. Men kör man bara försiktigt är detta inget problem.

onsdag 16 mars 2011

Studieförbundet Vuxenskolan Gävle-Ockelbo


- Tillsammans med verksamhetschefen Birgitta Pellpers gick vi igenom allt inför avdelningsstämman den 29 mars. Denna gång är inte valberedningens förslag, bokslutet eller verksamhetsplanen de viktigaste frågorna på dagordningen. Istället beslutet att SV Gävle-Ockelbo upphör att bedriva verksamhets vid nyår. Men det är inte så hemskt som det låter. Istället bildar vi tillsammans med övriga avdelningar i länet SV Gävleborg. Liknande beslut tas runt om i landet. Personal- och ekonomiansvaret förs över till länsavdelningarna. Det blir spännande att få vara årsmötesordförande denna stämma, om jag nu blir vald...

tisdag 15 mars 2011

Vårens budbärare har anlänt


- Vid söndagens promenad i Stockholm hittade jag de första vårblommorna vid väggen bakom Stadshuset (du behöver nog klicka på fotot för att se dom). Och när jag på tisdagen passerade Esplanaden i Gävle visade sig en samling snödroppar på den lilla snöfria biten av gräsmattan. Vårens allra tidigaste budbärare har anlänt.

Uppfyllde på tisdagen mitt löfte att skriva några sidor till verksamhetsberättelsen för Folkpartiet Gävleborg. Skrev bl.a. om medlemsantalet. Den nedåtgående trenden är bruten, nu ökar vi igen. Det roliga är att antalet medlemmar i hela folkpartrilandet ökar, men endast Kalmar län (+6,91 %) ökar mer än Gävleborg (+ 5,41 %). I vårt län kan vi glädja oss åt att sex kommuner ökar, en kommun oförändrat och endast tre minskat.

Hoppas att fler medborgare söker upp de partier de i valen stöder och ansöker om medlemskap. Partierna behöver utan tvekan fler personer som engagerar sig.

måndag 14 mars 2011

Höjd beredskap inför EU-möte


- Lika bra att kravallstaketen plockas fram i Bryssel igen. Fick idag klartecken att åka ner på Regionkommitténs 89:e plenarsession om två veckor. Så det är hög tid att läsa in handlingarna och ta ställning till diverse ändringsförslag. Får rikta in mig på ärenden som jag tidigare haft i utskottet; Översynen av EU:s budget, Socialfondens framtid efter 2013 och Femte sammanhållningsrapporten.

fredag 11 mars 2011

Vid Ljusnans stränder


- Bjöds i Hälsingland på ett vackert vinterlandskap, närmare bestämt i Orbaden, Vallsta. I horisonten går det att skymta Järvsö.

Tvådagars styrelsemöte i Region Gävleborg avslutades med mycket prat om skatteväxlingar. Det planerade övertagandet av hemsjukvården från landsting till länets tio kommuner blir troligen framflyttat till januari 2012. Detta beroende på problem med att räkna ut hur skatteväxlingen ska ske. Vidare diskuterade vi var den nya regionala kollektivmyndigheten ska ligga. Efter moget övervägande lutar det åt att landstinget får ta över hela ansvaret för kollektivtrafiken. Men först väntar även här ett förslag på skatteväxling. Men detta måste ske vid kommande årsskifte, efter beslut i riksdagen.

torsdag 10 mars 2011

För framtiden i Gävleborg


- Regionstyrelsen samlades i Orbaden, Vallsta, för att förutom ett styrelsemöte prioritera strategiska frågor för kommande år. Även vintern återvände till Hälsingland denna kväll när Bollnäs, till ortens glädje, blev klara för SM-finalen i bandy.

Hade ett litet pass om vilka frågor jag anser mest angelägna under mandatperioden för att utveckla regionen. Talade bl.a om regionförstoringen, EU 2020 och den ekonomiska utvecklingen. Övriga deltagare fyllde på med infrastrukturen och kompetensförsörjningen.

tisdag 8 mars 2011

Du betalar halva resan när du åker


- Åter i Söderhamn. Denna gång för ett styrelsemöte i X-trafik AB. I årsredovisningen, som vi godkände, står att resandet med buss och tåg i Gävleborg under 2010 ökade med 3,4 %. Biljettpriset för en resa fördelas nu lika 50/50 mellan skattepengar och det man själv betalar.

Vid vårt styrelsemöte i december beslutade vi att bedriva en beställningscentral för färdtjänst och sjukresor i egen regi. Passade nu på att besöka centralen som den 1 mars körde igång med 15 anställda. Det kommer nu signaler på att de som behöver ex färdtjänst känner sig nöjda med denna lösning. Med en beställningscentral i egen regi har vi också skapat möjligheten att samordna trafikupplysning och beställningscentral.

måndag 7 mars 2011

Dan före internationella kvinnodagen


- Liberala kvinnor ur fp-Gävleborgs styrelse klara för att debattera och besluta. Kvällens beslut handlade bl.a om;

att förorda att Landstinget får bilda en kollektivtrafikmyndighet
att vi går vidare med att försöka bilda en Region Svealand
att hemsjukvården i Gävleborg tas över av kommunerna
att försöka påverka regeringen att återinföra bilskrotningspremie

lördag 5 mars 2011

En dag i idrottens tecken


Upp med solen. Härlig skidåkning, men isiga spår. Barr och grenar på spåren(OBS ej löv o gren) som bromsade framfarten. Därefter buss från Gävle till Stockholm.

Semifinal i bandyn på Zinkensdamm. Härlig stämning bland Hammarbyfansen och bra start för laget. Efter 20 minuter tar sakta men säker Sandvikens AIK över matchen. Mitt tips att SAIK kommer att vinna SM-finalen står sig.

Nu riktar jag in mig på tisdagens ishockey-kvartsfinal mellan Färjestad och Brynäs.

fredag 4 mars 2011

Smått o gott från Irene, Håkan o Catharina


- Är det inte dags för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring? Hur kan vi få ett sjukförsäkringssystem med större politisk samsyn? Där är några frågor, bland många andra, som Irene Wennemo har med sig i socialförsäkrings-utredningen.

Håkan Sörman, SKL:s VD, informerade om 2010-års bokslut för landets kommuner och landsting. 15 respektive 4 miljarders överskott visar på att valrörelsens tävlande om behovet av tillskott till kommuner och landsting var kraftigt missvisande.

Avslutningsvis vid Sveriges Kommuner och Landstings politikerinformation fick vi av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd bl.a veta att nu är det dags att ta itu med den stora utmaningen, upprustningen av landets järnvägar.

torsdag 3 mars 2011

Läget i regionfrågan


- Kent Johansson, Roland Andersson och Jerker Swanstein lämnade på torsdagskvällen, vid ett SKL-seminarium, en avstämning av hur långt man kommit i diskussionerna om en ny regionindelning och vilka frågor som återstår att klaras ut.

Det finns fortfarande en stor uppslutning bakom Ansvarskommittens analys av behovet att bilda större regioner. Motiven till en regionförstoring handlar i första hand om att stärka förutsättningarna för regional utveckling och tillväxt men också för hälso- och sjukvård.

Äntligen verkar Stockholm vara på väg att sätta ner fötterna för att vara en huvudstadsregion, med två miljoner invånare. En region som vi är många som vill samarbeta med. Med detta beslut skapas goda möjligheter att bilda en Svealandsregion däromkring, inkl Dalarna och Gävleborg.

Spännande fortsättning följer under våren. Till sommaren bör skisserna hur regionerna ska se ut vara klara, om ansvariga regionala politiker är kapabla att lösa knutarna.

onsdag 2 mars 2011

Två som sitter i nyvalstankar


- Det blir omval den 15 maj i Västra Götaland och i en valkrets i Örebro. Felen som begicks i septembervalet var så allvarliga att de kan anses ha påverkat valutgången. Det handlar om felaktigt godkända budröster, om förtidsröster som inte räknats, om väljare som inte fått rösta och anmärkningar vid förtidsomröstningslokalerna.

- För att säkerställa grundvalen för den svenska demokratin, ett fritt, individuellt och oberoende val måste såväl vallag som kommunallag omedelbart revideras, ansåg Staffan Werme (fp), Örebro (t.v)

- När väljarna ska gå till valurnan igen finns möjligheten att också fundera på vilken ledning som ska styra Västra Götalandsregionen framöver. Sedan valet 2010 har vi präglats av parlamentarisk osäkerhet, sa Jonas Andersson (fp) från Västra Götalandsregionen, när han och Staffan informerade om läget kring nyvalet vid en kvällsträff med folkpartister i Stockholm.

Valet blir också en test av skilda valdagar. En av svensk politiks stora formfrågor, som det varit tyst om länge eftersom majoriteten av riksdagspartierna numera är emot. Argumentet för att skilja valdagarna åt är att de lokala frågorna kommer i skymundan av rikspolitiken vid gemensam valdag. Argumentet mot är att valdeltagandet blir lågt om de lokala och regionala valen inte får draghjälp av rikspolitiken

tisdag 1 mars 2011

Sista semlan med gänget


- Två uppdrag har jag haft under många år. Ledamot av Gävle Kommunfullmäktige så länge att jag numera kan titulera mig "Ålderspresident". Det andra är som sammankallande i valberedningen för Studieförbundet Vuxenskolan Gävle-Ockelbo. Detta uppdrag försvinner i och med den stora organisationsförändring som vi detta år genomför inom SV i Sverige.

SV har bestått av tre juridiska enheter (dvs egen beslutanderätt, budget, styrelse, redovisningsansvar). Nya organisationen betår av två juridiska enheter. Avdelningarna utgår från länens geografi. Den andra nivån blir den nationella.

Ett arvodes-krav som vi i valberedningen haft för att lämna ett fullödigt förslag är att det bjuds på kaffe och semla. Kanske vi i valberedningen istället får starta en cirkel om matlagning, dvs hur gör man goda semlor.

I fädrens spår för framtids segrar


- Inspirerad av skid-VM i Oslo och med en röd jacka för att visa på likheten med de norska längdåkningsfantomerna gav jag mig ut i spåren. Men ärligt talat var det främst den ljuvliga vinterdagen som lockade ut mig. Något Vasalopp blir det aldrig.