lördag 26 februari 2011

Hoppas fallet kommer inom kort


- Kan inte låta bli att i tid och otid kolla nyheterna från Libyen. Tankarna kretsar kring diktatorns hänsynslösa krigföring mot "sitt" eget folk. Gaddafi visar upp en omänsklig brutalitet. Gaddafi har naturligtvis förlorat all legitimitet och måste snarast bort som ledare och därefter ställas inför rätta.

onsdag 23 februari 2011

En dag för kropp och själ


- Upp tidigt i Stockholm för att tillbringa morgontimmarna mellan sju och åtta hos bokhandlaren på andra sidan S:t Eriksgatan. Årets bok-rea startade. Det blev fyra böcker. Att läsa lär ju vara bra för själen.

Avslutade dagen i en sportaffär i Gävle med att köpa ett längdåkningspaket. De senaste tjugo åren har jag bara glidit ner i backarna och upp via liftar. Nu ska ett friskare liv börja. Men vid närmare eftertanke så är det nog för kallt idag.

måndag 21 februari 2011

Språkminoriteter och Innovationsunionen


- Nya diskussioner inom utskottet för utbildning, ungdomsfrågor, kultur och forskning (EDUC).

Innovationsunionen, flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin, syftar till att skapa möjligheter för fler arbetstillfällen genom tillväxt i företag. En stor utmaning är att öka medlemsländernas satsningar på forskning och utveckling. Det behövs även ett samlande av resurser på Europeisk nivå. Parallellt med detta arbete pågår utformningen av det 8:e ramprogrammet för forskning.

Skydd och utveckling av historiska språkliga minoriteter inom ramen för Lissabonfördraget är rubriken på ett arbetsdokument som vi inom Regionkommitten tar fram. Här behövs bl.a. informationsinsatser om de nationella minoriteternas rättigheter på hemmaplan, både till de språkliga minoriteterna och till allmänheten. Sveriges historiska minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna har också en särskild ställning som urfolk.

Innan hemfärd gästade jag tillsammans med Yoomi Renström vårt regionkontor Central Sweden. Där blev vi informerade om deras aktivitets- och arbetsplan för 2011.

lördag 19 februari 2011

Med sikte på 2014


En trevlig och välbesökt tvådagarskonferens i Söderhamn började på fredagskvällen med att folkpartisten, Nina Larsson (t.h, med magen), berättade hur hon ser på sin nya roll som partisekreterare. Riksdagsman Hans Backman (t.v)inledde därefter en diskussion kring valanalysrapporten. Länsombudsman, Lena Åberg, ställde frågan om vilka lärdomar vi har dragit av valrörelsen 2010. Jag informerade och ledde på lördagen en debatt kring förslaget till verksamhetsplan för kommande år. Allt med sikte på 2014, då vi nästa gång går till val.

fredag 18 februari 2011

Vägen går vidare mot en förändring


- Regionstyrelsemöte i Säter, Dalarna. Uppdraget med en stor riksomfattande organisationsförändring inom Studieförbundet Vuxenskolan fortgår enligt planerna. Våra län bildar vid nyår varsin avdelning. Nya interimsstyrelser för Dalarna respektive Gävleborg redan bildade. Detta pågår samtidigt som våra ordinarie utbildningar och cirklar pågår. Vi fastställde att regionårsmötet för Dalarna-Gävleborg hålls den 9 april i Falun.

torsdag 17 februari 2011

Än så är det långt till vår


- Äntligen fick vi ihop budgeten för året, samtidigt som vi stängde bokslutet för 2010. Dessutom är verksamhetsplanen ute på remiss bland fp-kommunerna. Kan snart med gott samvete lämna ifrån mig uppgiften som arbetsutskottets ordförande för Folkpartiet Gävleborg.

Tog en timme för att pullsa genom skogen i halvmeter hög snö till stugan. Testeboån ligger täckt av is och snö denna vackra vinterdag.

onsdag 16 februari 2011

Två konton som gav en liten förlust


- Vi i bostadsrättsföreningens styrelse sammanfattade fjolårets resultat. Det vi i november trodde skulle bli ett litet plusresultat vändes under årets sista månader till ett litet minus. Vilka två konton som sprang iväg kostnadsmässigt? Naturligtvis snöröjning och fjärrvärme. November och december bjöd på riktig vinter.

Efter mötet plockade ordföranden och jubilaren, Urban Andersson, fram mat i vårt klubbrum. Det visade sig att vi vid gårdagskvällens 60-årskalas inte lyckades tömma alla faten.

tisdag 15 februari 2011

EU 2020 stämmer med våra prioriteringar


- EU:s strategi och vårt lokala arbete i Gävleregionen stämmer väl. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten i Gävleborg måste prioriteras. Vidare bör infrastruktursatsningen på räls och via hamnen specialbevakas.

Internationaliseringen som verktyg för utveckling syftar till att skapa kontakter, attrahera investerare, öka kunskapsspridning, öppna dörrar för näringslivet samt skapa förutsättningar för länets företag att verka internationellt och delta i eu-samarbeten.

Pernilla Baralt från eu-kommissionen i Stockholm presenterade i Gävles Förvaltningshus Europa 2020-strategin som har de fem övergripande målen som återfinns på fotot.

måndag 14 februari 2011

Alla hjärtans kommunfullmäktige


- Det var hjärtlig stämning och stor enighet bakom besluten i Gävle Stadshus när fullmäktige sammanträdde på Alla hjärtans dag.

Vi tog beslut om avgiftsfritt för personer med psykiskt funktionsnedsättning när de behöver stöd och träning. Vidare klartecken för ca 200 bostäder längs Södra Skeppsbron. Äntligen, sa alla partier när beslutet togs om en ny anläggning för ridsporten. Inte ens GIS-strategin (Geografiskt InformationsSystem) lockade fram några reservationer. Och så fortsatte den hjärtliga dialogen när våldet i Gävle diskuterades.

Fakta: 2010 anmäldes 118 rån i Gävle, mot 86 året före. Totalt anmäldes 10 838 brott 2010. Det var en minskning mot 2009, då anmäldes 12 772 brott i kommunen.

söndag 13 februari 2011

En kylig vinterkväll


- Underbart att njuta av en skön hemmakväll när vinterkylan råder därute. På bordet ligger en färsk öring och alldeles bredvid det goda rödvinet. Livskvaliten är på topp, trots den stränga vintern.

lördag 12 februari 2011

När vintern gjorde come back


- En mycket vacker vinterdag följde gårdagens snöoväder. Men nu råder halkvarning. På ortopedklinikerna i Stockholmsområdet rapporteras all-time-high i halkrelaterade olyckor. Handleds- och fotledsbrott tvingar sjukhusen att skjuta upp planerade operationer. Men det extrema snöfallet och kraftiga blåsten som orsakade kaos i buss- och tågtrafiken är i alla fall över.

fredag 11 februari 2011

En dag med Region Gävleborg


- Arbetet med att ta fram en regionlösning för Gävleborg kommer nu att intensifieras. Detta var en viktigt fråga som diskuterades när regionstyrelsen träffades.

Roland Andersson, fd Regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland, medverkade vid styrelsemötet för att på SKL:s uppdrag lyssna. Roland följer arbetet med regionfrågan i landet. Han fick höra att det råder stor enighet om att vi vill gå vidare. Svealandsregionen skulle, enligt länets grundförslag, bestå av Gävleborg, Dalarna och Uppsala län. Dessutom skulle Örebro, Västmanland och Sörmland kunna tillkomma.

På fotot syns ordförande Sven-Åke Thoresen (tv), regiondirektör Mats Törnquist och kommunstyrelsens ordförande i Gävle, Carina Blank.

torsdag 10 februari 2011

Bygg inte i Gävles parker


- Läste att Malmö kallar sig ”parkernas stad”? Nog kunde Gävle med sin grönstruktur ta upp konkurrensen. Men då behövs ett tillnyktrande när det gäller stadsplaneringen. Den gröna strukturen utgör ett lika fundamentalt element i Gävle som infrastrukturen och byggnaderna. Vi bör därför rädda de parker som hotas.

Utanför slottet finns redan en fastställd detaljplan som möjliggör en restaurang vid Gavleåns strand. Detta beslut är redan taget. Att sedan ta den resterande delen av Slottstorget utanför Slottet och bebygga parken med ett bostadshus är ett alltför stort ingrepp i miljön. Istället bör dagens parkeringsplats omvandlas till parkmark som kompensation för den eventuella restaurang som byggs.

Den planerade bostadsbyggnationen i Klockgjutarparken (fotot) vid Timmermansgatan strider även den mot kommunens tidigare uttalanden om att bevara stadens parker. Här bor många äldre, speciellt i de höga husen längs Södra Kansligatan. Parken är deras möjlighet att på ett lätt sätt komma ut i solskenet. Även förskolebarnen på Timmermansgården (nedre höghuset)drabbas, liksom de boende i övriga grannfastigheter.

Det är fullt möjligt att förtäta innerstaden genom att ex bebygga rivningstomter och omvandla kontorshus till lägenheter. Våra parker är emellertid viktiga för vårt välbefinnande och för Gävles attraktionskraft. Att därför förstöra delar av två av stadens parker är en felsatsning som inte senare går att återställa.

Jag läste i en kommunal skrift att vi bör ”ge gävleborna kunskap om och stolthet över Gävle som en värdefull parkstad, vilket ger förutsättningar för en aktiv medverkan i planeringsprocessen”. Hoppas genom dagens motion till fullmäktige kunna medverka i vårdandet av parkstaden Gävle genom att hindra att det byggs i våra parker.

tisdag 8 februari 2011

Största möjliga tystnad


- Sist jag använde bilen var före jul. En lång vila som nu var slut, tyckte jag. Men den åsikten delades inte av Volvon. Inte ens ett litet klick möttes jag av. Får kolla imorgon om batteriet är slut eller om det finns något som tjuvdrar batteriet.

På kvällen möte med kommunfullmäktigegruppen. Där återfanns betydligt mer energi. Glädjer mig speciellt att det äntligen satsas 62 miljoner i Gävle på en ny ridanläggning. Gävle Ponnyklubb har under årtionden tvingats leva med stall i dåligt skick, för små rasthagar, knappt godkänt djurskydd, rasrisk mot Gavleån och risk att förorena grundvattnet.

Ridning är en stor sport. Till antalet utövare är det bara fotbollen som är större. En halv miljon svenskar rider regelbundet och en miljon har kontakt med hästar.

måndag 7 februari 2011

Tillbakas till mitt gamla Gävle


- Efter 1 timme och 24 minuter med tåg så är man tillbaks till 565-åringen. Men jag tror faktiskt stan ljuger om sin ålder. Det lär finnas skrifter på att Gävle blev stad tidigare. Finns det någon som var med som kan berätta?

Apropå tågresan så är den onödigt tidskrävande för dessa 16 mil från Stockholm. Får vi bara dubbelspår förbi Skutskär och genom Gamla Uppsala så bör tiden kunna kortas till omkring timmen. I framtiden med höghastighetsspår kommer tiden ytterligare kraftigt att förkortas. Men kräv nu inte sådana satsningar i Sverige innan det först är möjligt att framföra tåg även vintertid på nuvarande (upprustade) spår.

söndag 6 februari 2011

Promenad genom ett soligt Stockholm


- Tog en solig långpromenad i något som nästan påminde om vårväder. Gick från Liljeholmen, korsade söder, genom gamla stan och Kungsholmen till Fridhemsplan.

lördag 5 februari 2011

Filmer att rekommendera


- I en fullsatt (588) biosalong på Saga, Kungsgatan, lutade jag mig tillbaks och njöt åt dessa fantastiska skåderspelare, Colin Firth och Geoffrey Rush i filmen "King´s speech". Deras roller som den stammande George VI och hans australiske logoped underlättar för de som ska fördela årets Oscarstatyetter.

Var även för några veckor sedan på Saga i Stockholm och såg en film. "Svinalängorna", en gripande, vacker och mörk historia om en ung kvinnas (Noomi Rapace)konfrontation med sina minnen från en trasslig och dramatisk barndom. Om hennes sorg över sin förlorade barndom och kampen att våga gå vidare. De som spelar föräldrarna, Outi Mäenpää och Ville Virtanen, är lysande som oberäkneliga slavar under spriten. Sällan har barns utsatthet för vuxnas missbruk gjort så ont på film.

torsdag 3 februari 2011

Dags för 2 x Lövgren i Regionkommitten


- När utskottet för territoriell sammanhållningspolitik (COTER)sammanträdde fick jag sällskap av en "gammal" vän från Umeå, Britt-Marie Lövgren. Nyvald på första sammanträde inom Regionkommitten.

På dagordningen bl.a. Femte sammanhållingspolitiken. Framtiden är inriktad på sysselsättning och social integration. Kommer även i framtiden att inriktas på utveckling i alla regioner, men merparten av pengarna till de minst utvecklade regionerna.

Europeiska socialfondens (ESF) framtid efter 2013. Här gäller det främst främjandet av anställningsbarhet och kampen mot fattigdom.

Fotot: Regeringen har beslutat att flera ambassader i världen ska läggas ned. Skälet är att anslaget till regeringskansliet dras ner. Bryssels ambassad i huset i bakgrunden stängs 2011. Sverige drar sig alltmer tillbaks från världsarenan.

onsdag 2 februari 2011

Gävles vackra brandstation


- Det bästa med att ta tåget från Gävle är att stå på perrongen och fästa blickarna mot brandstation.

Gävles brandstation är ett mästerverk av Ferdinand Boberg. Detta var hans genombrott 1891. Ferdinand är en av landets stora arkitekter. Efter en tid i Gävle fortsatta han i Stockholm. Där kan du bl.a. beskåda Centralposten, Rosenbad, Thielska galleriet och Prins Eugens Waldermarsudde. Dessutom gasklockor i Värtan och Hjorthagen. Hans ritning av glasklockan i Gävle var där en förebild.

tisdag 1 februari 2011

En bra avslutning på dagen


- Efter en hel del pappersarbeten och några kortare möten i Gävle, kändes det skönt att ta bussen till Läkerol Arena. Brynäs tog emot MoDo från Örnsköldsvik.

Stackars MoDo uppfattade nog i slutet av matchen att det var väldigt många Brynäsare som surrade omkring på isen. Gästande lag hade lite svårt att hänga med. Vem som vann? Gissa.