måndag 31 oktober 2011

Orosmoln trots rekordvinst


- Lämnade jackan i Vita Galleriet när vi ledamöter av Gävle Kommunfullmäktige samlades i Stadshuset. På väggen återfinns oljemålningarna på alla fd stads- och kommunfullmäktige-ordföranden.

Beslut om delårsrapport. Över en halv miljard kronor förväntas kommunens överskott bli. Främst beroende av engångskaraktär som försäljningar av tomträtter och räntevinster. Men stora orosmoln finns vid horisonten. Nettokostnaderna ökar i snabbare takt än skatteintäkter. Dessutom visar kärnverksamhet, som Social, Omvårdnads och Barn & Ungdomsnämnd, rejäla underskott. Lägg därtill att Gävleborg toppar den samlade arbetslöshetsstatistiken. Dessutom har behörighetsnivån till gymnasieskolan sjunkit. Men annars verkar allt bra!

söndag 30 oktober 2011

Allt fler vill rädda parken


- Det kändes så skönt att gå ut i Klockgjutarparken och se den ena efter andra gävlebon komma promenerande. Många har nu upptäckt hotet från Skanska att de ska börja bygga två sjuvåningshus i parken på söder. Tiden för att rädda parken krymper emellertid. Motståndarna har haft ett stort försprång att påverka makthavarna. Och från de styrandes sida har inget intresse förekommit att uppfylla de fina orden i visionen; "Ge alla möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö."
Men nu måste kommunen, enligt lag, ut med samråd och utställningar. Där har vi vår chans. Parken ska räddas.

lördag 29 oktober 2011

Vuxenskolan i Gävleborg sjösattes


- På Folkhögskolan i Bollnäs sjösattes en ny organisation - SV Gävleborg. Den ersätter de åtta lokala avdelningarna samt Region Dalarna-Gävleborg. Vi i valberedningen hade tydligen gjort ett bra jobb. Allt jag framförde från talarstolen bifölls av ombuden, styrelse, arvoden och övriga val.

Den nyvalda styrelsen som ska leda arbetet i länet är Kenneth Nilshem, ordförande, Saga Astner, Jan-Ivan Persson, Maria Eriksson, Urban Sjölander, Martin Askner, Ann-Helen Persson (c), Lena Åberg (fp), Lotta Zetterlund (LRF) och Elin Larsson (Vi Unga).

fredag 28 oktober 2011

Regionstyrelse i Hudiksvall om Barnahus


- Våren 2006 lämnade jag en motion till Gävle Kommunfullmäktige att vi i samarbete med Landstinget och övriga kommuner i länet snarast startar ett Barnahus. I november 2008 startades ett 3-årigt samverkanprojekt. Nu har Barnahus Gävleborg utvärderats och på dagens Regionstyrelse fick vi ta del av slutrapporten.

Barnahus Gävleborg erbjuder barn som misstänks vara utsatta för vålds- och fridsbrott ett omhändertagande som är anpassat till barnets behov där myndigheterna samverkar i den gemensamma lokalen. Målet är också att höja kvaliteten på de sociala och medicinska och på brottsutredningarna och därmed ge ett säkrare underlag för nödvändigt stöd samt att fler brott mot barn lagförs.

Eftersom projektet fungerat bra så rekommenderar nu Region Gävleborg länets kommuner och Landsting att projektet övergår till ordinarie verksamhet enligt det samverkansavtal som finns beträffande Barnahus Gävleborg.

torsdag 27 oktober 2011

Ännu en politisk milstolpe


- Promenerade till Region Gävleborg, Ruddammsgatan 30 i Gävle (rött tegelhus). Till vänster syns Vasaskolan, en skola med anor från 1557 då en prästskola inrättades. Nuvarande byggnad är från 1873.

Dagens sammanträde med Regionfullmäktiges gruppledare kretsade en hel del kring en revidering av arbetsordningen beträffande inkallelseordningen av ersättare. Vi löste problemet genom att ändra arbetsordningen enligt vad lagen säger! Tänk vilka stora världsförändrande frågor vi som politiker får vara med att avgöra.

onsdag 26 oktober 2011

Beslut om avveckling av regionen


- I Sjömanskyrkan (numera Musikhuset) i Gävle samlades Vuxenskolans ombud i Dalarna och Gävleborg till en extra regionstämma för att besluta

att SV region Dalarna-Gävleborg bildar två nya SV avdelningar, Gävleborg och Dalarna och att dessa avdelningar startar sin verksamhet under hösten 2011.

att SV region Dalarna-Gävleborg upphör att bedriva verksamhet per den 31 december 2011.

tisdag 25 oktober 2011

Tog X-tåget till X-trafik AB i Söderhamn


- Snart slut på våra styrelsemöten i länstrafikbolagets styrelse. Från nyår försvinner verksamheten in i Landstinget Gävleborgs verksamhet. Men idag var vi fortfarande aktiva.

Under många år har jag ansett att vi bör koncentrera vår verksamhet kring medborgarnas resande, inte kring godstrafik. Nu den 1 november överlåts äntligen aktierna i Bussgods Gävleborg AB till STU AB (www.leverera.nu) - ett privat företag.

Vi beslutade dessutom idag att på allvar ta itu med de taxiföretag som inte på ett tillfredsställande sätt sköter färdtjänst och sjukresor.

Arbetet fortgår med arbetet att uppfylla riksdagens krav på en regional kollektivtrafikmyndighet, som från nyår tar över vår bolagsverksamhet. Idag ägs kollektivtrafien i Gävleborg av X-trafik AB, dvs länets tio kommuner och landstinget. Efter nyår har ansvaret tagits över av Landstinget Gävleborgs styelse.

måndag 24 oktober 2011

Folkpartiet liberalernas högkvarter i Gävle


- Partimöte på Södra Kungsgatan 44. Alltid lika trevligt att träffas och diskutera dagsaktuell politik. Här i partiets köksregion tillsammans med Liberala Ungdomsförbundets ordförande i Gävleborg, Felicia Liu.

söndag 23 oktober 2011

Ett veckoslut med kulturen i centrum


- Började söndagen med att se Juhani Linnovaaras utställning i Didrichsen konstmuseum. En vacker plats med en spännande konstnär.

Avslutade helgen i det i september invigda musikhuset, som ligger mellan Finlandia och Kiasma. Där fick vi lyssna till ViVo, en symfoniorkester med musiker mellan 14 och 26 år. Vilken fantastisk återväxt med symfoniker det finns här i stan!

lördag 22 oktober 2011

Heikki Marila - ett namn att minnas


- Heikki Marila fick ett av världens största och mest prestige-fyllda konstpris nu i höst, Carnegie Art Award. Vi var med våra vänner från Hille i Gävle, till Helsingfors kulturcentrum Korjaamo och såg hans vackra alster. Hans variationer av nederländska blomstermålningar gav honom detta prestigefyllda konstfyllda pris.

Därefter besökte vi Helsingfors konstmuseum, Tennispalatset. Där kunde vi njuta av målningar av bl.a. Akseli Gallen-Kallela och Marc Chagall.

fredag 21 oktober 2011

Fredagsmys i Helsingfors


- Familjen Lahdenperä från Järvenpää gästade oss på kvällskvisten. Tittade på lite bilder från vårt bröllop, där dom förgyllde dagen med musik och sång. Kvällen bjöd även på pasta och köttfärssås och därefter familjespel på gammaldags vis.

torsdag 20 oktober 2011

Bistra tider väntar sjukvården


- Den demografiska utvecklingen med alltfler äldre kommer att skapa ett tryck inom vård och omsorg. SKL:s chefsekonom Mats Kinnwall tror på en tillväxt på närmare två procent 2012. Så långt är allt bra, trots oron i omvärlden, som kan tvinga oss att skriva ner siffrorna en del. Grekland spådde Kinwall går mot en konkurrs, men under ordnade former.

Sofia Wallström, som leder statens Läkemedels- och apoteksutredning, fyllde på angående de kommande svårigheterna inom vården. Det kommer att saknas förutsättningar för att ge alla den vård som är möjlig. Sjukvården utvecklas och framsteg görs inom läkemedelsindustrin, men kostnaderna skenar iväg. Vi kommer att kunna göra mycket mer än idag, men problemet är att pengarna kommer inte att räcka. Vi får hoppas på att de bistra tiderna i delar av Europa blåser iväg och att tillväxten ökar mer än förväntat. Målet om en ännu bättre sjukvård kvarstår.

Efter partigrupp, politikerinformation och sammanträde med Beredningen för internationella frågor tar jag bussen till Kungsholmen.

onsdag 19 oktober 2011

Motionsrik kväll i Stockholm


Nu var det dags för oss folkpartister att ta ställning till de 89 motioner som ska behandlas vid SKL:s kongress den 8-10 november i Norrköping. Barnfattigdom, sprutbytesprogram, kulturens betydelse och gymnasiets finansiering var några av de motioner vi diskuterade i SKL:s byggnad vid Slussen. SKL = Sveriges Kommuner och Landsting. Adress: Hornsgatan 20 (fotot)

tisdag 18 oktober 2011

Löven föll kanske för sista gången?


- Här i södra delen av Klockgjutarparken, vid Timmermansgatan, kommer två sexvåningshus att byggas, om vi inte lyckas hindra det. Huskropparna länkas samman med en gemensam entre där nu trädet står. De 34 lägenheterna som skapas är troligen redan reserverade för "äldre, köpstarka kunder", om jag uppfattat detaljplaneförslaget rätt. Möjligheter att komma in med åsikter, samråd, på förslaget blir den 1 - 28 november, om Bygg & Miljö beslutar att ställa ut planen kommande onsdag.

Ärendet heter "Söder 2:3, (del av) m.fl, Timmermansgatan". Därmed ges intrycket att det inte är i parken utan på gatan husen ska stå!

måndag 17 oktober 2011

En korv med bröd, tack


- Det blev snabbmat på Rådhustorget i Gävle på väg till Region Gävleborg. Möte med parlamentariska kommittén inför regionbildning 2014. Representanter från länets partier samlades för att bestämma hur vi går vidare. Resultatet blev att vi rekommenderar Regionfullmäktige den 18 november att fastställa målet; en regionkommun för Gävleborg, dvs slå ihop Region Gävleborg och Landstinget.

Det långsiktiga (2018?) målet kvarstår om en storregion med bl.a Uppland och Gävleborg.

söndag 16 oktober 2011

För gammal för att förstå?


- Den vackra höstsöndagen innehöll ett besök hos Olivia. Föräldrarna bjöd på fika, men själv låg hon mest i andra tankar. Undrar vad som rör sig där i huvudet?

Under helgen fanns ena örat i Karlstad, via webb och SVT24. Där var 550 liberaler samlade till folkpatiets landsmöte. Mer medel till järnvägsnätet. Liberalisera skuldsaneringslagen. Ingen vapenexport till diktaturer. Underlätta för unga att få jobb. Jämställdhetsbonusen bör fördubblas, vårdnadsbidraget avskaffas och Rut-avdraget utökas. Behåll systembolagsmonopolet och skapa möjligheter att omvandla lägenheter till ägarlägenheter. Där har ni några beslut som jag fångat upp.

lördag 15 oktober 2011

En höjdare till meny


- Om man vill ha en höjdarmåltid så ligger Anna Lallerstedts restaurang nära till hands. Gondolens säsongsmeny kan rekommenderas. Här har du en härlig utsikt över vårt Kungsholmen, där för övrigt både Anna och hennes pappa Erik Lallerstedt bor eller har bott. Orsaken till dagens soliga besök vid Slussen var ett mycket försenat firande av min syster Anitas födelsedag.

fredag 14 oktober 2011

Nu är det jul igen????


- På vägen mellan Gävle och Stockholm återfinns ett ställe som heter Uppsala. Där kan du bl.a. besöka ett sjukhus, Pelle svanslös, ett universitet och IKEA. Ett lämpligt vattenhål för en resenär. Prioriterade IKEA där jag upplystes om att julen närmar sig. Tack för det IKEA! Älskar julen!

torsdag 13 oktober 2011

Blir lekplatsen kvar nästa år


- Rutschkanor och andra lekredskap har tagits bort i Klockgjutarparken vid Timmermansgatan i Gävle. Är detta början på slutet för parken? Kommer lekplatsen att ersättas med två sexvåningshus? Läste i Gävle kommuns vision att de vill att gävleborna ska få vara med att forma attraktiva livsmiljöer. Gäller det bara vissa medborgare med tjocka plånböcker? "Ge alla möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö", står det också i visionen. Men det gäller tydligen inte de boende på söder i Gävle!

onsdag 12 oktober 2011

En modern europeisk regionalpolitik


- Dags för EU att skapa en modern regionalpolitik genom vår gemensamma framtida regionalpolitik. Detta var temat när vi, eu-parlamentariker, riksdagsmän och lokala politiker träffades i riksdagens andrakammarsal i Stockholm. Vi behöver ett enkelt gemensamt regelverk för ansökningar av pengar, färre prioriteringar enligt EU 2020 och en regional utvecklingsstrategi som är förankrad bland företagare, kommunalpolitiker och folk från det ideella samhället.

tisdag 11 oktober 2011

En kväll i fotbollens tecken


- Lunchmöte med folkpartister (fotot)på Två Oliver i Gävle. Egentligen tänkte de två ägarna döpa restaurangen till ”En turk och en grek" med tanke på deras ursprung, men det blev Två Oliver istället. Själv är jag uppvuxen i stan och använder ibland det gamla, 60-80-talet, namnet Ugglan. Inflyttade gävlebor brukar använda namnet Greken, som var namnet under 90-talet.

Dagens höjdpunkt blev kvällen. Ledig. Satt framför TV:n på den fullsatta puben Tudor Arms i Stockholm och njöt av Svenska fotbollslandslagets fantastiska insats på Råsunda! 3-2 mot ett av världens bästa lag, Holland! Sverige klart för EM i Polen/Ukraina den 8 juni - 1 juli 2012.

måndag 10 oktober 2011

Uppland - var god vänta


- Uppland, den för Gävleborg mest naturliga och nödvändiga parten för att bilda en attraktiv storregion är inte nu beredda att diskutera en gemensam framtid. Därmed är det dags, med 90 % säkerhet, skrinlägga tanken att till valet 2014 skapa en storregion.

Med detta som bakgrund samlades vi ledande politiker och tjänstemän på Folkhögskolan i Bollnäs för att diskutera hur vi går vidare. Svaret bör bli att vi får koncentrera oss på arbetet i Gävleborg. Detta genom att försöka bilda en regionkommun där politikerna väljs i valet 2014. Därmed slås nuvarande landsting och Region Gävleborg ihop. Men det långsiktiga målet kvarstår om en storregion, där Uppland och Gävleborg, ingår.

Fotot taget vid Folkhögskolan i Bollnäs, med Ljusnan i bakgrunden.

söndag 9 oktober 2011

Dialog kring folkbildningens framtid


Innan vi lämnade Norrköping och Louis De Geer Konsert & Kongress antog vi en plattform om 2000-talets folkbildning. Den ska ligga som grund för en dialog i SVs avdelningar om folkbildningens uppgift och roll i framtiden.

lördag 8 oktober 2011

Främlingsfienden inom oss


En mycket intensiv dag avslutades, innan kvällens stora SV-fest, med att jag lyssnade på Bengt Westerberg. Han har nu regeringens uppdrag att analysera främlingsfientligheten som fenomen.

Två välförtjänta pristagare


- Förutom de vanliga stämmoförhandlingarna bjöd dagen bl.a. på två prisutdelningar. Först fick Kerstin Ekman årets Sokratespris. Därefter tilldelades Tomas Bannerhed (foto) Vuxenskolans författarpris för sin debutroman "Korparna".

fredag 7 oktober 2011

Förbundsstämma i Norrköping


- Stämman startade med musik. Zacharias (fotot) och därefter Gypsy Brothers underhöll oss innan vi startade med punkt ett på dagordningen.

torsdag 6 oktober 2011

Ny organisation byggs upp


- I Gävle fortsätter utbyggnaden av Alderholmen, den nya stadsdelen vid Gavleåns mynning. Själv tog jag tåget till Söderhamn för att forma det slutliga förslaget till ny styrelse för Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg(SV). Nu är det länsstämman som den 29 oktober får avgöra vilka som ska styra den nya länsorganisationen.

onsdag 5 oktober 2011

Heldag i soligt Gävle


- Det händer inte ofta dessa dagar att man tillbringar hela dygnet i Gävle. Passade därför på att stänga av vattnet i stugan. Kylan kan komma snabbare än man tror även om det varit och är sköna höstdagar. Gick därefter över till grannstugan. Blev bjuden på kaffe och bulle ute på altan i värmen. Birgittas rosor verkar också njuta av solen. Men i riksdagen prsenterade (S) sin skuggbudget. Ingen solskenshistoria där inte.

tisdag 4 oktober 2011

Inför folkpartiets landsmöte


- Var till Sandviken för att diskutera med de landsmötesombud från Gävleborg som ska åka till Karlstad den 14-16 oktober. Landsmötet är folkpartiets högsta beslutande organ och beslutar om förändringar i partiprogram och väljer partistyrelse.

Denna kväll gavs det möjlighet att påverka ombuden i en rad frågor som ska avgöras i Karlstad. Vi diskuterade kärnkraft, ägarlägenheter, systembolagets monopol, a-kassan, höghastighetståg, förstatligande av skolan och sjukförsäkringssystemet, för att ge ett smakprov på frågor som lockade till många inlägg.

måndag 3 oktober 2011

En dag i Glada Hudik


- Vad är Region Gävleborgs uppdrag och roll när det gäller turismfrågor? Detta var frågan när länets kommun- och näringslivschefer, politiker m.fl. var samlade i Hudiksvall.

Gävleborg har en Regional turismstrategi och en Marknads- och utbudsstrategi men det verkar ändock som om inte alla är med på tåget. Kan det nybildade utskottet för tillväxt, näringsliv och infrastruktur skapa en långsiktig gemensam handlingsplan för regional attraktionskraft?

Jag har nu ett sammanhållande ansvar för detta regionala utskott med följande övriga medlemmar; Sven-Åke Thoresen, Marie-Louise Dangardt, Tommy Berger, Stig Eng och Inger Källgren Sawela. Det vore tusan om vi inte denna gång ska lyckas!

lördag 1 oktober 2011

Olivia Emma Wollard med morfar


Liisa och jag fick idag chansen att hälsa på hos familjen Wollard i Sollentuna. Olivia ansåg besöket tillräckligt trevligt för att inte vilja sova. Detta trots att föräldrarna sagt att hon mest önskar att äta och sova. Men vem vill sova när man har trevligt besök?