onsdag 30 juni 2010

Med Småland och Blekinge i Bryssel


- Jag och Ted Bergman deltog från Central Sweden när Småland och Blekinge öppnade sitt nya Brysselkontor på Rue du Luxembourg 3. Nye kontorschefen, Sven Kastö, syns i mitten. Invigningstalare var svenska Ambassadören Christian Danielsson.

Sista mötet före sommaren


- Så sitter vi EDUC-ledamöter här igen. Ordförande för Regionkommittens utskott för kultur, utbildning och forskning är Alin Adrian Nica från Rumänien. Alin är för övrigt, som jag, med i den liberala gruppen ALDE. Svenska tolkarna återfinns i sitt glasfönster rakt fram.

Idag hade vi besök av utbildningsministern i Kataloniens regionregering. Han vill höja intresset för yrkesutbildningar. Detta bl.a. genom ett utökat utbyte mellan europas regioner. Detta är mycket intressant för oss svenskar som under årtionden saknat en riktig lärlingsutbildning. Detta är utan tvekan en av orsakerna till att Sverige har en så hög ungdomsarbetslöshet.

På dagordningen återfanns även yttrandet om den europeiska digitala agendan. Dessutom ett yttrande om grönboken om frigörande av potentialen i kultur- och innovationsindustrierna. Avsikten med grönboken är att starta en debatt kring vad som krävs för att skapa en stimulerande kreativ miljö för EU:s kulturella och kreativa sektorer. I den diskussionen inrymms allt från bildkonst, videospel, böcker, museer, film, modedesign, grafisk formgivning mm

tisdag 29 juni 2010

Morgonkaffe innan Brysselresan


- Tog en kopp kaffe med Håkan vid Gävle central i strålande solsken. Därefter tåg till Stockholm där det blev några arbetstimmar. Sedan flyget till Bryssel.

Imorgon utskottsmöte där vi bland annat ska diskutera ett meddelande från Kommissionen om en digital agenda för Europa. Den digitala agendan är ett av sju huvudinitiativ inom ramen för Europa 2020-strategin. Där beskrivs den nyckelroll som användningen av informations- och kommunikationstekniken måste få inom Eu-samarbetet.

Vi behöver helt klart en mer omfattande och effektiv användning av digital teknik för att klara utmaningar genom t.ex hälso- och sjukvård, säkrare och effektivare transportlösningar, renare miljö och enklare tillgång till offentliga tjänster.

Men det är på en mängd digitala områden en digital mobilisering behövs, inte minst gällande forskning och innovationer. Så det ska bli mycket intressant att åka ner och diskutera detta. Men det ska sägas. Sverige ligger bra till. Vi har exempelvis bland de bästa infrastrukturella förutsättningarna i världen för e-förvaltning

fredag 25 juni 2010

Så ska en midsommarafton vara


- Sol, värme och sen färsk rökt sik till middag vid Testeboåns strand. Visst är det skönt att leva.

tisdag 22 juni 2010

SV:s framtid diskuterades i vackra Växbo


- Vackert belägen intill kvarndammen ligger den gamla kvarnen i Växbo. Här mals åter säd med våra förfäders teknik, stenmalet mjöl från ekologiskt odlat spannmål. Växbo Logen har försäljning av design, hantverk, linneprodukter m.m. I Krukmakeriet och Smedjan arbetas det flitigt och vackra alster säljs. Här finns även djur som grisar och höns. På promenadavstånd från kvarnen ligger Växbo Linn. Detta är skandinaviens enda kvarvarande linspinneri och linneväveri. Här kan du följa tillverkningen från råvara till glänsande linne. Växbo ligger 11 mil från Gävle, om du åker via Söderhamn.

Regionstyrelsen för Dalarna-Gävleborg inom SV (Studieförbundet Vuxenskolan) träffades i Växbo. En stor organisationsförändring är på gång som kommer upp till beslut på en extra förbundsstämma i Stockholm den 13 november. Vi i regionen kommer att i augusti till förbundet ge vår syn på förslaget.

måndag 21 juni 2010

Årets längsta dag och längsta fullmäktige


- Solen lyser in i Gävles Stadshus trots att klockan närmar sig 22.00. Det är ju sommarsolstånd - årets längsta dag. Men även årets längsta kommunfullmäktigesammanträde.

Vid 14-tiden började vi med debatten om mål och ekonomiska ramar 2011-2014. Riktigt härligt att som folkpartist höra samtliga åtta partier högprioritera satsningar på barn och ungdomar. Alla verkar nu, 90 dagar före valet, tävla i stödet till skolor och förskolor.

Majoriteten (s - v - mp)lovade att minska barngrupperna i förskolorna. Tydligen en vinnarfråga i valet. Det var ju det de lovade i förra valet också. Och nu är ju behovet ännu större. Barngrupperna har nämligen blivit större.

Därefter beslutade vi alla om en upprustning av Strömvallen för 90 miljoner, så att Gefle IF kan fortsätta sitt allsvenska spel där.

Alliansen fick inte igenom LOV:en - Lagen om valfrihet, ett valfrihetssystem i hemtjänsten. Inte heller införandet av en parboendegaranti fick majoritetens stöd. Det skulle annars garantera alla äldre par att de inte ska behöva bli separerade mot deras vilja.

Däremot var vi överens om en hamnutbyggnad på totalt 549 miljoner kronor. För kännedom är Gävle hamn Sveriges tredje största containerhamn.

söndag 20 juni 2010

Lugnet efter det storslagna bröllopet


- Söndag i Stockholm. Dagen efter det stora bröllopet, då Daniel från Ockelbo fick sin Victoria. Fantastiskt hur allt fungerade så perfekt. Till och med vädergudarna medverkade på ett positivt sätt.

Själva ägnade vi lördagskvällen med att fira Susanne och Marcus. Det var ett trefaldigt firande. De har båda nyligen fyllt år. Dessutom har de förlovat sig. En självklar anledning att korka upp champange.

Men nu, denna söndag, råder åter lugnet. Tog en promenad längs norr mälarstrand. Försökte mig därefter på att skriva en krönika till nyhetsmagasinet NU. Liisa kopplade av med en bok på balkongen.

fredag 18 juni 2010

Briggen Gerda hissade finsk flagg


Nu har Briggen Gerda kastat loss från varvet där hon byggdes. Gävleborna klarade inte av att rädda henne kvar. Därför styr hon nu med motor till ett varv i Stockholm för översyn. Därefter sätter Gerda segel, i slutet av juli, och styr mot sin nya hemmahamn Helsingfors.

Fick ett samtal med representanten Ville Wäänänen från Företaget Fregatti. Målsättningen är att Gerda även i framtiden ska användas som segelfartyg och inte ligga vid en kaj, som restaurangbåt, och sakta ruttna.

onsdag 16 juni 2010

Nya Stiftelsen Gefle Dagblad


Journalisten och konstnären Ulla Granqvist fick Klara Lindh-stipendiet för sitt jobb som tecknare på Östersunds-Posten. Prisutdelare var stiftelsens ordförande Ulf Laurén, som för övrigt fick förnyat förtroende att leda arbetet i styrelsen.

Stipendieutdelningen skedde i samband med stiftelsens årsstämma i Soldathemmet i Gävle. Nya Stiftelsen Gefle Dagblad är majoritetsägare till Mittmedia-koncernen. Min lilla uppgift är att som sammankallande i valberedningen föreslå vilka som bör ingå i styrelsen.

Klara Lindh (1877-1914) bidrog bl.a. med en omfattande artikelserie i början av förra seklet till kvinnorösträttsrörelsens framgång. Stipendiemottagaren ska ha gjort en betydande insats i Klara Lindhs anda "att i vid mening verka för demokrati och allas likaberättigande".

Mittmedia (med huvudbolaget MittMedia Förvaltnings AB) är en av Sveriges största mediakoncerner och äger en rad dagstidningar, tryckerier och kommersiella radiostationer i mellersta Sverige. Mittmedia ägs till 70 % av stiftelsen Nya Stiftelsen Gefle Dagblad och till 30 % av Stiftelsen Pressorganisation och har sitt säte i Gävle.

tisdag 15 juni 2010

Snart dags för en ny kollektivtrafiklag


- Tog tåget upp till Söderhamn. Där på Köpmangatan har X-trafik sitt högkvarter. Vi i styrelsen hade där vårt styrelsemöte.

Vi diskuterade problemet med att bussåkandet minskar och därmed förlusterna ökar. Vidare ventilerades frågan om framtiden för Bussgods Gävleborg. Vidare på dagordningen förslaget på gemensamt regelverk för färdtjänst. Anser att regelverket har brister och bör omarbetas.

Naturligtvis i denna församling togs frågan upp om den nya kollektivtrafiklagen som riksdagen den 22 juni ska besluta om. Några revolutionerande förändringar lär inte ske efter beslutet. Förhoppningsvis kan vi se att privata bussföretag som kör långfärdsbussar får betydligt bättre förutsättningar. Dessutom tror jag att vi äntligen får bättre möjligheter att skapa en regional kollektivtrafik oavsett kommun-och läns-gränser.

Efter styrelsesammanträdet tog jag tåget till Stockholm. Ut till Stora Essingen för en nostalgiträff med gamla vänner från Gävleborg, som numera är inbitna Stockholmare.

måndag 14 juni 2010

Ägnade hela dagen åt folkpartiet


- Idag hade jag lunchmöte med Gävleborgs läns valledning. Därefter träff med Gävles valledare. På eftermiddagen till Gamla Gefle där de som återfinns på kommunfullmäktigelistan fotograferades. Sedan samlades fullmäktigegruppen och förberedde måndagens sammanträde. Idag hade även Alliansen i stan en pressträff där de presenterade mål och ekonomiska ramar för 2011.

På kvällen återfanns delar av stans liberaler vid Fjärran höjderbadet. Vi gick igenom och diskuterade vilka frågor som ska föras ut i valet. Dagen avslutades med korvgrillning vid bassängkanten.

söndag 13 juni 2010

Fåren och vi tillbaks vid Testeboån


- Ett säkert sommartecken är när fåren återigen börjar vandra på andra sidan av Testeboån. Jag räknade till 42, men det var säkert fler.

Vår sommarstugeförening, Grötängs samfällighetsförening, hade i helgen årsmöte. Representanter från sju av åtta stugar var närvarande. Den åttonde stugan är ute till försäljning.

De stora investeringarna under året har varit byggandet av ett nytt sopställ och förbättringar av vår väg, Grötängsstigen. Och styrelsen, med mig som ordförande, fick faktiskt förnyat förtroende.

fredag 11 juni 2010

Ägarbesök hos Hjälpmedel SAM i Gävle


- Region Gävleborg står som ägare för hjälpmedelsföretaget SAM, genom ett kommunalförbund med länets tio kommuner och landstinget. Hjälpmedel SAM:s ansvarsområde omfattar hjälpmedel för personer som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar.

Vi i regionstyrelsen hade denna fredag lagt vårt sammanträde i deras lokal, vid Gävles västra utfart. Vi fick en lägesrapport över verksamheten, som har 55 anställda.

Många intressanta frågor stod dessutom på dagsordningen. Själv glädjer jag mig speciellt över den internationella strategin för regional utveckling som antogs. Ett bra stöd även för mig i arbetet inom eu:s regionkommitte.

Dessutom är jag med i det utskott som nu, äntligen, för styrelsen kan initiera ett för Gävleborg unikt gemensamt utvecklingsarbete för att stärka besöksnäringen. Det slutliga beslutet sker förhoppningsvis på sammanträdet i augusti, om inte den ökända bypolitiken åter tar fart.

torsdag 10 juni 2010

Regionkommittens 85:e möte avslutat


- Dagen inleddes med en resolution om ekonomi- och sysselsättningspolitik. Andra ärenden på dagordningen: den internationella politiken för biologisk mångfald, integrerad havspolitik för bättre förvaltning i Medelhavsområdet och slutligen samarbetet för att skydda barnens rättigheter i EU.

Dagen avslutades traditionsenligt denna vår - problem med flyget. Fick SMS att mitt flyg till Arlanda var inställt. Lyckligtvis denna gång finns möjligheten att omboka till ett senare kvällsflyg. Får nu möjlighet att fördriva lite tid i ett regnigt Bryssel.

onsdag 9 juni 2010

Regntunga skyar vartän jag ser


- Vädret är varmt, fuktigt och regn. Skönt då att krypa in i Charlemagnebyggnaden och diskutera europafrågor.

Dagen började annars på Kungsholmen kl 04.50. Buss 05.40 till Centralen. Tåget 05.50 till Arlanda. SAS-flyg 07.00. Buss till Bryssel 10.00. Möte med ALDE-gruppen kl 11 i Regionkommittens byggnad. Sen lunch-möte 13.00 med svenska delegationen. Promenad till kommissionen. Plenarsessionen började 14.30. Det blev mycket diskussioner kring jordbrukspolitiken, som vanligt. Men även frågor om potentiella kandidatländer, sammankoppling av företagsregister och de europeiska städernas utveckling. Dessutom "mitt" ärende ang kulturarvsmärket.

Avsluta dagen kl 21 med att orientera mig till hotellet, där jag fick en stund bakom datorn.

tisdag 8 juni 2010

Politikens roll i framtiden


- Frilansjournalisten Birgitta Johansson kom till SKL på Hornsgatan för att göra en intervju med mig idag.

Frågorna handlade om olika handlingsvägar för förnyelse av det lokala demokratiska systemet, ex frågor som valsystem och parlamentarism.

Artikeln ska ingå i en skrift som ska delas ut till bl.a. nya fullmäktigeledamöter efter valet i höst.

lördag 5 juni 2010

Valupptakten avslutades på Brotorget


- Under en strålande sol avslutade vi fp-Gävleborgs valupptakt i Bollnäs.

Med det ödsliga Brotorget i bakgrunden intervjuade jag Peter Nordebo hur man hitintills satsat fem miljoner på ett torg och enbart åstadkommit en grusplan. Peter förklarade att de styrande (ej fp) planerat att göra om torget till en galleria, men att affären grusats.

Folkpartiet vill istället gör Brotorget till just ett torg. Med grönska, torghandel och caféer.

fredag 4 juni 2010

Liberal politik i Gävleborg


- På Bollnäs Folkhögskola var vi folkpartister samlade för att komma överens om två viktiga valprogram. Ordförande för mötet var Peter Nordebo och sekreterare Britt-Inger Andersson.

Valmanifestet tar upp viktiga frågor som utbildning, arbetsmarknad, miljö,integration mm. Efter debatt och en del tillägg och förändringar blev vi överens.

Därefter följde diskussionen om landstingsprogrammet. För första gången på många år lyckades vi enas om programmet, utan reservationer.

Kollektivtrafik i förändring


- Vi ledande politiker och tjänstemän med ansvar för kollektivtrafikfrågor i tre län träffades i Gävle konserthus till ett seminarium om nya förutsättningar och möjligheter för kollektivtrafiken.

Uppland, Gävleborg och Dalarna har en tjänstemannagrupp som arbetar fram förslag med att utveckla trafiken i vår region. Detta låg som grund tillsammans med diskussioner kring möjligheter och utmaningar med den nya kollektivtrafiklagen och en avreglerad järnvägsmarknad.

Efter tio års stagnation i satsningar på kollektivtrafiken behövs nu en gemensam nysatsning. Vi måste sudda ut gränserna mellan länen. Mer av länsövergripande trafik. Göra kraftigare satsningar på tågen, ex Upptåget och X-tåget.

onsdag 2 juni 2010

Träffpunkt för seniorer


- Idag besökta jag Brunnsgatan 59 - en träffpunkt för seniorer

Regeringen har beslutat att stödja kommuner i arbetet med att utveckla vården och omsorgen för äldre personer. Gävle kommun har fått 9,2 mkr för att starta träffpunkter.

Träffpunkterna för seniorer är en plats för gemenskap – hit går man för att må bra. Här finns möjligheten att lära känna andra, träffas kring gemensamma intressen och hitta på saker tillsammans. Det är fritt för alla som fyllt 65 år att besöka träffpunkterna, men även jag var välkommen!

Du som deltar är alltid välkommen att vara med och styra innehåll och aktiviteter. Det kostar inget att besöka en träffpunkt och det finns möjlighet att köpa fika.

tisdag 1 juni 2010

Vatten, stugan är full av vatten


- Misslyckades i helgen att få vattnet indraget i sommarstugan. Ägnade därför tisdagskvällen åt ett nytt försök. Vad vi behöver är vatten från Testeboån för duschen och att diska. Dricksvattnet tar vi från stan.

Det tog lång tid att få pumpen att suga upp vattnet från ån. När det äntligen lyckades, sprutade vattnet från rör och kranar i stugan.

Blandaren i köket hade frusit. Fick åka och köpa en ny. Två kopparör frös under vintern. Fick hjälp av en pensionerad rörmokare att byta. Och när det fungerade, visade det sig att ett reningsfilter spruckit... Men nu är affärerna stängda.