torsdag 31 maj 2012

Laila lämnar och Ted tar över

- Idag gjorde Laila Nordfors (th) sin sista arbetsdag i Gävle kommun. Här avtackas hon av fullmäktiges nuvarande och förre ordförande, Daniel Olsson och Carin Carlström. Laila har varit internationell sekreterare med ansvarsområden som exempelvis vänorter, internationella nätverk, guidning av utländska gäster samt Gävles samarbete med Buffalo City i Sydafrika. Ted Bergman tar nu över flera av uppgifterna.

Var i Stadshuset för ett presidiegruppmöte. Vi diskuterade kommunfullmäktiges arbetsordning samt debattregler inför mål- och rambeslutet den 18 juni. Vi kom bl.a. fram till att partigrupp som saknar representanter i kommunstyrelsen har rätt att närvara i KS. Vidare att medborgarförslag ska ges en snabbare hantering. Mest tid ägnade vi åt att enas om talartiden för respektiva parti i kommande mål- och ramdebatt. Men vi blev överens.

tisdag 29 maj 2012

Vårstädning i vår bostadsrättsförening

- Efter dagens möten var det dags för vårstädning i bostadsrättsföreningen. Bra uppslutning. Vi fyllde även en container med prylar från källarförråd och andra skrymslen.

En intressant fråga för oss bostadsrättsägare är förslaget om det ska vara lättare och enklare att hyra ut sin bostadsrätt. Eller ska det även i framtiden vara som så att bostadsrättsföreningen alltid måste ge klartecken till uthyrning. Därutöver finns frågan om hyressättningen vid uthyrning, ska den bli lite friare. Tanken är att enklare regler ska leda till att fler privatbostäder hyrs ut och på så sätt lindrar bostadsbristen i främst storstäderna. HSB centralt skickade snabbt ut en enkät med ledande frågor, säg nej till förslaget. Tror dock att en något friare uthyrning och hyressättning bör vara möjlig, även om jag inte till 100 % instämmer i utredarens förslag.

måndag 28 maj 2012

Information, argumentation men även beslut


- Annika Lundqvist, chef för Gävles Internationella kontor, inledde kommunfullmäktige. Information hur vi använder internationalisering som verktyg för utveckling. Internationella kontoret stöttar kommunkoncernen i arbetet med internationalisering och internationella projekt. Sveriges medlemskap i EU innebär också att samarbete inom unionen och samarbete som finansieras av EU ges en prioriterad ställning.

Fyra timmar kring årsredovisning 2011. Därefter enigt beslut om ansvarsfrihet. Beslut om handlingsplan mot hemlöshet. Omröstning om fp:s motion, "Åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter", anses besvarad - inte bifall. Röstning (33-31).

Vid beslutet Miljöbokslut 2011 gjorde jag ett längre inlägg. Konstaterade att måluppfyllelsen av delmålen är sämre än 2010! Kommunen lägger mer kraft på att arbeta fram nya program än att uppfylla de som gäller. Nu jobbas det med ett nytt miljöstrategiskt miljömål. Poängterade naturligtvis att betongarbetarna övertagit miljöekologernas arbeta med att sköta stadens parker och grönområden. Ingen gick upp till försvar av de ansvariga.

lördag 26 maj 2012

Ljuv musik från fåglar och Loreen


- Dagens började med årets första frukost i sommarstugan vid Testeboån. Dagen avslutades lika ljuvligt på samma plats men nu med blickarna mot TV:n. Tillsammans med vänner såg vi Loreen vinna en överlägsen seger i Eurovision Song Contest 2012.

Fyra gånger tidigare har Sverige vunnit: 1974 ABBA:s historiska seger i Brighton med "Waterloo", 1984 Herreys, "Diggi-loo, Diggi-ley", 1991 Carola, "Fångad av en stormvind", samt 1999 Charlotte Perrelli, "Take Me To Your Heaven".

torsdag 24 maj 2012

Ännu en dag på Hornsgatan

- Sveriges Kommuner och Landsting gällde denna dag. Först partivisa överläggningar. Därefter information från bl.a Hjälpmedelsinstitutet, se www.hi.se.

Eftermiddag med internationella beredningen. Intressant rapport om kommunerna och Östersjönstrategin. Avsluta dan med presentation av EU:s strukturfonder i Sverige 2014-2020, en genomförandeorganisation med, förhoppningsvis, ett ökat regionalt inflytande. Förhandlingarna om förordningarna för programmen pågår emellertid fortfarande.

onsdag 23 maj 2012

Liberala riksdagsmän från Gävleborg

- Träffade i Stockholm riksdagsman Hans Backman för en uppdatering av det politiska läget. Hasse har nu varit riksdagsledamot från Gävleborg sedan 2002.

I måndags träffade jag Hasses företrädare som liberala riksdagsmän från Gävleborg, Hans Lindblad och Lennart Rohdin (fotot).

Hans Lindblad (tv) var riksdagens försvarsexpert och till yrket journalist. Kom in i riksdagen redan 1969 i första kammaren. Är nu i färd att skriva en bok om Sven Wedens liv.

Lennart Rohdin var riksdagsman 1993 - 1998 men bor numera i Roslagen. Sedan 2010 är han chef för enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län med regeringens nationella uppdrag att följa upp politiken för de nationella minoriteterna.

tisdag 22 maj 2012

Kollektivtrafiken spelar en nyckelroll


- Hade sammankallat Näringsutskottet i Region Gävleborg. Vi arbetade fram ett utkast till yttrande över förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram. Detta förslag är nu ute på remiss från Landstinget som ansvarar för kollektivtrafiken i Gävleborg. Vi anser att programmet tydligare bör peka på de positiva effekter som kollektivtrafiken kan bidra med ur ett utvecklingsperspektiv. Förstorade arbetsmarknadsregioner är en nyckel till utvecklingen av länets näringsliv.

Region Gävleborg är granne till Esplanaden och Vasaskolan (fotot). På utskottsmötet diskuterade vi bland annat om en ny förbifart i Ljusdal, Ostkustbanan, Gävle hamn, innovationsarbetet i Gävleborg och besöksnäringsprojektet "Nu kör vi". Mer om det sista finner du på www.nu-kor-vi.se.

måndag 21 maj 2012

Möte hemma hos oroliga hyresgäster i Fridhem


- Kommunens framfart skapar oro bland många äldre gävlebor. Var idag inbjuden till Almvägen i Fridhem där kommunens fastighetbolag Gavlegårdarna planerar att riva sju radhus om 33 lägenheter. Trevåningshus, lite exklusivare, flera med 4-5 rum o kök med betydligt högre hyresnivå ska eventuellt ersätta radhusen. Dagens lägenheter, enbart tvåor, är ett 55+-boende där många hyresgäster är i åldrarna 85-95 år. Förstår att de boende trivs i det natursköna området, trots att Gavlegårdarna misskött underhållet på husen som byggdes 1962 (ingen ålder för ett hus). Men kommunens taktik brukar vara att sluta underhålla byggnader eller parker för att legitimera rivningar av hus eller byggnationer i parker.

På kommande Bygg & Miljö är förslaget att köra över de boende och uppdra åt förvaltningen att upprätta en detaljplan. Lovade hyresgästernas lilla arbetsgrupp att följa ärendet och försöka hjälpa till med råd och kontaktvägar.

söndag 20 maj 2012

Klockgjutarparken ska räddas!

- Glädjande att se den stora uppslutningen vid söndagens träff i Klockgjutarparken. Inga sjuvåningshus i parken, var parollen!

"En grönare och mer levande stad inbjuder till aktiviteter. De stadsnära grönytorna är en resurs som måste bevaras och utvecklas som en del av det gemensamma attraktiva vardagsrummet." Detta skrev Gävles styrande efter valet.

"Ge alla möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö." Detta hämtat från Gävles visionsarbete.

Dags att gå från ord till handling. Lyssna på gävleborna. Bygg inte sönder Gävles parker.

lördag 19 maj 2012

Parken kvar eller två sjuvåningshus?


- Idag hade jag en debattartikel i Gefle Dagblad om Gävles parker. Radio Gävleborg följde upp med ett reportage om vår kampanj. På söndag kl 15 - 17 träffas vi som vill rädda Gävles parker i Klockgjutarparken på söder i Gävle. Målet är att få känna stolthet över Gävle som en värdefull parkstad. Flera parker är idag hotade. Därför vill vi nu visa Klockgjutarparken och förklarar konsekvenserna att där i parken bygga två sjuvåningshus.

fredag 18 maj 2012

Den mest kända klämdagen. Sägs det

- En klämdag är en dag som infaller mellan olika helgdagar, vilket ofta får till följd att det är populärt att ta ledigt från arbetet. Den mest kända klämdagen är fredagen efter Kristi himmelsfärds dag.

Idag klämdes vi mellan Stockholm och Gävle, förberedelser inför söndagens parkdag i Klockgjutarparken och fönsterputs i stugan.

torsdag 17 maj 2012

Svensk ishockey tar nu semester


- Promenad längs Kungsholmens stränder till Fredhäll. Fann där en plats i solen på restaurangen med det passande namnet Solstugan. Strax efter att solen försvunnit i horisonten följde Tre kronor efter och lämnade årets VM-turnering. Detta genom 3-4 förlusten mot Tjeckien i Globen.

onsdag 16 maj 2012

Det blev ingen bolagsstämma

- Bokade i all hast om i dagens schema. Åkte inte till Bollnäs för sista bolagsstämman med X-Trafik AB. Länets kollektivtrafik sköts numera som en förvaltning inom Landstinget Gävleborgs ram. Aktiebolaget är därmed på väg att fasas ut. Eftersom bolagsstämman enbart ska aveckla det sista och godkänna sista verksamhetsåret kunde jag med gott samvete istället ta itu med andra mer framtidsinriktade verksamheter i Gävle. Avslutade dagen med färd till ett blomstrande Kungsholmen.

tisdag 15 maj 2012

Enkelspår klarar inte trycket

- Vi i Region Gävleborg hade idag bjudit in länets riksdagsledamöter för att få tillstånd ett gemensamt arbete för en viktig satsning på järnvägens Botniska korridor. En viktig länk inom godstransportsystemet i norra Europa. Exempelvis 90 % av EU:s järnmalmsutvinning sker i norra Sverige. Botniska korridoren sträcker sig, längs E4:an, genom Finland och Norrland ner genom södra Sverige och ut i Europa. Målet är att den blir en del av det nya europeiska stomnätet för transporter. Men för att klara gods och persontransporter räcker det inte med att stora delar av sträckan är enkelspårig, som exempelvis Gävle - Sundsvall.

På vägen hem tittade jag in i nya minigallerian på söder. Träffade där Per Y. Idvall (fotot) och studerade fotoutställningen VENEZIANA. Alla Pers foton fångades i februari under karnevalen i Venedig.

måndag 14 maj 2012

Människans rätt att vara olika

- Lyssnade på fyra fantastiska föreläsare kring mångfald och kunskap. Mångfald handlar inte om specifika grupper utan om resurser från olika individer. Med humorn i högsätet visade Charlotte Signahl (tv)att mångfald inte är besvärligt men härligt och dessutom lönsamt. Dagens avslutades med Sara Lund (th) som hon kallar sig, när hon inte heter Claes. Sara gav en underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Dagen inleddes av Petra Elisson, författare till boken Regnbågschefen. Praktisk guide för chefer om hur du blir bättre på HBT-frågor. Zanyar Adami brinner för mänskliga rättigheter och omsatte sin glöd i sin berättelse. Avslutade med att visa en snutt ur sin långfilm Gerillasonen. Dagens konferencier, Olle Waller, bidrog också till att man lämnade Högskolan i Gävle leende och med huvudet fyllt med nya infallsvinklar.

lördag 12 maj 2012

Grattis Du pigga 100-åring

- Återigen samlades vi i tusental i Brynäs ishockey-tempel. Detta trots att säsongen är över och SM-guldet redan bärgat. Idag samlades vi för att gratulera födelsedags-"barnet" Brynäs IF - 100 år 12 maj.

fredag 11 maj 2012

Dricksvatten efter 32 års väntan

- Köpte 1980 en omodern liten sommarstuga vid Testeboån. Under åren har vi tagit med oss dricksvatten från stan. I höstas bestämde vi i stugföreningen att själva dra en vattenledning till våra stugor för att användas sommartid. Idag var huvudledningen klar och även dragningen in i vår stuga. Skruvade på kranen och fick uppleva lyxen med rinnande dricksvatten. Ljuvligt!

torsdag 10 maj 2012

Drömmen om ett bra äldreliv

- Blir alltid inspirerad när jag lyssnar till Barbro Westerholm. Idag på Gävle Stadsbibliotek med anledning av Europaåret för aktivt åldrande. Många äldre känner sig inte längre behövda, deras kunskaper tas inte till vara, utan kasseras som om de hade varit inaktuella eller av sekunda kvalitet, och många människor över pensionsåldern förvandlas av dagens system från att vara någon, till att vara ingen. Många längtar efter känslan att vara behövd. Tänk alla äldre - vilken fantastisk resurs. Återge äldre deras medborgarskap. Hela livet skall levas, också den sista sträckan. När är man förresten gammal? Barbros svar: - När man inte längre är nyfiken på morgondagen. Avslutningsvis, lagen mot åldersdiskriminering behöver skärpas.

onsdag 9 maj 2012

Genom ett regnigt Europa

- Kanske rubriken inte är helt korrekt. Hörde att det var en underbart solig dag i Spanien. Men å andra sidan har dom en regering som inte skött sitt lands ekonomi. Och förresten, lite regn i Grötängsskogen är bara bra för lingonriset. I dag firade jag Europadagen med kaffe och bakelse på Princess. Härligt att vi i Europa numera lever i fred och frihet. Vi får aldrig glömma vår kontinents blodiga historia. Numera försöker vi förhandla oss fram till gemensamma lösningar på gemensamma problem. Nu har vi ekonomiska problem i Europa. Vi i EU står inför stora utmaningar. Ensam är inte stark. Vi behöver mer av samarbete, inte mindre.

tisdag 8 maj 2012

Trafiken behöver en långsiktig planering

- Att enbart träffas har sitt värde, oavsett seminarium, styrelse eller annat. Här har jag ett utbyte med landshövdingen i Västernorrland Bo Källstrand (t.h) och ordföranden i Region Gävleborg Sven-Åke Toresen om Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten.
- Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd hade bjudit in till en dag om infrastrukturfrågor. Hundratalet personer var inbjudna från näringslivet, myndigheter, forskning, intresseorganisationer och oss i regionerna för att diskutera infrastruktur med koppling till arbetspendling, robusthet och kapacitet samt näringslivets transporter. Det sista inte att förglömma. Nationella planen och transportpolitiska målen från 2008 är fortfarande grunden, men glöm inte nya oförutsedda händelser som gruvnäring och besöksnäringens tillväxt i svensk ekonomi. Infrastrukturplanen kommer i september med finansierade förslag och riksdagsbeslutet tas i december. Fyra extra miljarder per år behövs enbart för att ställa alla gamla försyndelser tillrätta (på grund av flera olika regeringar). Därefter ska Trafikverket upprätta förslag till plan för tiden 2014-2025. Förberedelser, planering och finansiering ska kopplas ihop tydligare än tidigare. Ser fram mot en långsiktig planering över mandatperioder och med ett europeiskt perspektiv.

måndag 7 maj 2012

Dags för en E4:a på räls

- När det finns så mycket att göra ska det ändå finnas tid för en stunds avkoppling. Nu som många gånger annars tog jag bilen den korta färden till Testeboån. Vilken service hos café Erikssons. Grannen hade redan kaffet serverat vid stranden. Bland mycket annat denna dag i Gävle studerade jag infrastrukturpropositionen som vi imorgon ska diskutera. Varför så positivt om höghastighetståg. Och så lite beslutförslag om EU:s förslag om TENT-T:s riktlinjer om den Bottniska korridoren i sin HELHET. Vi har en E4 från Helsingfors och söderut i Europa via Haparanda för bilar och godstransporter. Vad är det för fel att försöka föra över delar på järnvägstransporter genom en E4 på räls? I ett sådant helhetstänkande finns vissa sträckor för höghastighetssträckor att studera, ex Mölnlycke - Bollebygd. Men pengarna är begränsade. Tänk på helheten.

söndag 6 maj 2012

Veckoslutet i Stockholm

- Äntligen blev det tid för att göra iordning balkongen för sommarsäsongen. Veckoslutets höjdpunkt var dock besöket i Sollentuna hos Olivia med föräldrar. Över till något annat. I helgen var det val i Grekland och Frankrike. Hur ska de lyckas skapa en handlingskraftig regering i Grekland efter detta. Otäckt att både extremhögern och radikalvänstern hade såna framgångar. I Frankrike valdes en president som lovat guld och gröna skogar i ett land med urusel ekonomi. Men alternativet var ju inte heller så upplyftande, en person som desperat försökte behålla makten med främlingsfientliga uttalanden.

fredag 4 maj 2012

Jordbrukspolitiken är en het potatis

- Att inte alltid sitta i bänken i Bryssel har sina fördelar. Hemifrån har du utmärkta möjligheter att följa debatterna via webben. Och när det stundtals blir ointressant finns möjligheten att göra något annat. Regionkommittens andra mötesdag handlade mycket om jordbruksfrågorna. En alltid lika het fråga. Men sällan handlar det om att minska stödet. Tvärtom, EU bör ge högre arealbidrag, satsa mer på dom som jobbar med miljöskydd osv. Här är åsiktsskillnaderna stora mellan svenska delegater som vill minska stödet och de flesta övriga. Mer givande var då debatten och besluten rörande exempelvis utbildningssatsningen Erasmus för alla. Här sammanförs flera tidigare program för att få en kraftsamling kring intentionerna i EU 2020. Men det dröjer ett år innan slutgiltigt beslut tas eftersom denna satsning ingår i EU:s budget 2014-2020 som långtifrån är färdigförhandlat. Rapportör var i denna fråga Yoomi Renström från Alfta. Därmed blev hon första gävleborgare att vara föredragande i ett yttrande.

torsdag 3 maj 2012

Varför följer massmedia inte EU-debatten?

Ser från fönstret att daghemmet Ågeli i Åggelby är ute på picnik. Själva packar vi för färden över till Stockholm. Väl framme på Kungsholmen följer jag delar av Regionkommittens plenarsession i Bryssel. Hur enkelt som helst för alla europeer att följa debatterna via nätet. Du hittar dit via hemsidan cor.europa.eu (cor=Committee of the Regions). Minns debatten innan vi gick med i EU om det slutna arbetet, långt ifrån den svenska offentlighetsprincipen. Nu 17 år senare kan vi konstatera att EU är öppet för insyn. Problemet är emellertid att svensk massmedia inte behagar följa händelserna, trots att de kan följa allt från redaktionen. Återrapporteringen i tidningar och TV om vad som är på gång är urusel. Enda intresset verkar vara när Borg eller Reinfeldt tar flyget till Bryssel.

tisdag 1 maj 2012

Glada Vappen på Er alla

- Brunch hos Ossi och Minna i Esbo. Sen gick färden till Helsingfors centrum. Lyckades hitta bord utomhus på klassiska Kappeli i Esplanaden. Trevligt hade vi som synes på Risto och Marja. Kyliga april är slut! Våren här med sol och värme! Utmärkt dag att önska varandra "Glada Vappen" eller Hauskaa Vappua som de finsktalande säger.