måndag 31 januari 2011

Från ord till region


- Snön ligger tjock på sjön Varpen. I bakgrunden Bollnäs kyrka och kommunhuset.

De ledande politikerna och tjänstemännen från Gävleborg var samlade i Bollnäs för att skapa en läges- och målbild när vi nu ska gå från ord till bildandet av en större region. Naturligtvis knorrades det en del från folket i Nordanstig som vill norrut. Men vi vill samarbeta med Uppland och Dalarna. Gärna även med ex Västmanland och Örebro (Vilken stark Svealandsregion!)

I Gävleborg har vi behov av ett ännu närmare samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hoppas att 2010 års val till landstinget var det sista landstingsvalet. Nästa gång, 2014, bör vi istället välja politiker till Region Svealand.

Gävleborgs flygfält heter Arlanda och Arlandas hemmahamn är Gävle hamn, varifrån flygbränslet forslas. Motorvägen har skapat bättre möjligheter för folket i Uppsala och Stockholm att ta sig till vårt län. Många länsbor pendlar numera till sina jobb och universitet i Uppland, Stockholm eller Kistaområdet. Vårt arbetsmarknadsområde knyts alltmer samman med Uppland och Dalarna. En gemensam tågsamordning med X-tågen, Upptåget och Bergslagstågen står på min önskelista. Detsamma med busstrafiken.

Sjukvård, arbetsmarknad och kommunikationer är några viktiga frågor som den framtida regionen kommer att jobba med.

söndag 30 januari 2011

Tankarna går till Egypten


- Denna helg domineras nyheterna med ständiga rapporter från oron i Egypten. Hur ser morgondagen ut för de barn jag mötte för ett år sedan, när jag åkte längs Nilen ner till Kairo. Militären spelar naturligtvis en avgörande roll för vad som närmast händer. Vi önskar alla på en demokratisk utveckling med mänskliga rättigheter. Vägen dit kan emellertid bli lång.

Vi tog det lugnt i Stockholm under helgen. Tro det eller ej, men vi fick några tips på danssteg av Tony Irving när vi möttes i lördags! Det kan jag behöva.

fredag 28 januari 2011

Andra dagen av Regionkommittens möte


- Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde stod först på dagordning. Det är bl.a. viktigt att vi mer aktivt arbetar för en gemensam ledningsterminologi, arbetsregler och trafikledningssystem för att effektivisera trafiken.

Andra större frågor på dagordningen var Grönboken med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkratiga och trygga pensionssystem i EU. Vidare frågan om odling av genetiskt modifierade organismer

Regionkommittén är EU:s regionala och lokala företrädare. Vi har 344 ledamöter från EU:s 27 medlemsstater. Uppdraget är att involvera medborgare och myndigheter på regional och lokal nivå i EU:s beslutsprocess och informera om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politiska områden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan väcka talan vid EU-domstolen om våra rättigheter inte respekteras eller om vi anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

torsdag 27 januari 2011

Började dagen på Central Sweden


- Tog T-banan till Rue du Luxembourg 3 där Maria Lunander (th) och Ida Mattiasson är Region Dalarna, Region Gävleborg och Regionförbundet Örebros förlängda arm till EU. Maria är chef för Central Sweden och har ansvar för att leda och utveckla kontorets verksamhet. Ida är Project Manager och ansvarar för projektutveckling på kontoret och ger information och råd kring ansökningar.

Detta möte följdes av ett liberalt partigruppsmöte (ALDE). Därefter lunchmöte med svenska delegationen, där vi gick igenom ärendena till plenarmötet. Vi hade även Staffan Nilsson på besök. Staffan, från Hälsingland, är ny ordförande för Europeiska och sociala kommittén (EESK).

Slutligen, anledningen till resan till Bryssel, Regionkommitténs 88:e plenarsession i Jozsef Antall-byggnaden. Diskussioner om jordbruk och landsbygdsutveckling, havsfrågor och fiske, samt ny politisk ram för europeisk turism. Själv hade jag till uppgift att specialbevaka översynen av EGTS-förordningen (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete). Övriga ärenden innan vi kl 20 avslutade dagens möte; Samarbetet med Azerbajdzjan, Ramprogrammen för forskning, Unga på väg och Europeisk film i den digitala tidsåldern.

onsdag 26 januari 2011

Det blev till slut en Brysselresa


- Vid tiotiden kom klartecknet. Alla papper var klara för att åka. Fixade snabbt flyg och hotell, sen Arlandaexpress till Arlanda för att hinna med 14-flyget. Hade ett inbokat kvällsmöte med Central Sweden.

Hinner inte upp för rulltrappan på Arlanda förrän mobilen piper. SMS. "Ditt flyg är inställt". Snabb ombokning till 18-planet. Fram med datorn. Meddelar Maria och Ida att kvällsmötet måste ställas in. Sen tid för mat och läsa handlingar. Till slut kom jag i alla fall till Belgien - Allt (nästan) ordnar sig.

tisdag 25 januari 2011

Konsten att vänta


- Dagen präglades av väntan på besked från Bryssel. Hinner byråkratins kvarnar mala så att jag kan delta på Regionkommittens 88:e plenarsession på torsdag-fredag. Vore bra att veta om jag ska boka hotell och flygbiljett.

Efter att skrivit en debattartikell tog jag en promenad till Profilen Konst & Ramar i Gävle. Håkan bjöd där som vanligt på en kopp kaffe.

Kvällen kom utan något klart besked från Bryssel. Beslutade mig för att ta ett sent tåg till Stockholm. Morgondagen får utvisa vart jag sedan tar vägen.

måndag 24 januari 2011

Ytterligare ett möte i Bollnäs


- Denna måndagskväll var styrelsen för fp-Gävleborg samlad till årets första sammanträde. Flera var besvikna efter moderaternas agerande i Regionfullmäktige i fredags, då de gjorde upp med socialdemokraterna bakom ryggen på oss andra partier.

söndag 23 januari 2011

Vi körde över Djurgården


- Brynäs var i Stockholm under helgen och körde över Djurgården i Johanneshov med 2-1. Även vi körde över Djurgården, men med spårvagn. Tog där dessutom en promenad mellan ett par ställen för att leta efter en lämplig festplats.

fredag 21 januari 2011

Politikens vägar äro outgrundliga


- Vid Region Gävleborgs fullmäktige i Bollnäs valdes en styrelse (jag ingår) och en valberedning för 2011-2014. Efter detta begärde (s) och (m) att nya valberedningen skulle träffas (fotot). De krävde att den nyvalde ordföranden (s) och vice ordföranden (m) bör ha högre arvoden än vad den gamla valberedningen enigt föreslagit. Kristdemokraterna, som fått en ordinarie plats i styrelsen av Moderaterna, gav sitt stöd. Övriga sju partier reserverade sig mot beslutet.

Tre prioriterade frågor för nya styrelsen under våren:
- Hur kommunaliserar vi hemsjukvården.
-Beslut om nya kollektivtrafikmyndigheten.
- Hur ser Storregionen ut som ska ersätta landstinget.

torsdag 20 januari 2011

Strong Europe with a Human Touch


- Ungerns ambassadör i Sverige, Gábor Szentiványi, gästade SKL:s beredning för internationella frågor. Rubriken är temat Ungerns EU-halvår. Till hösten tar Polen över. Några frågor som nu tas upp: Tillväxt och sysselsättning, samt bättre budgetdisciplin (Sverige framhölls som föredömme). Ett starkare Europa genom EU 2020. Asyl och brottsbekämpning. Utvidgning och grannskapspolitik, bl.a sade ambassadören att de själva vill skapa bättre relationer med Ukraina och Ryssland.

Naturligtvis kom den nya lagen upp som ger myndigheten i Ungern rätt att straffa massmedier för ”brott mot politisk balans”, vilket strider mot den europeiska pressfriheten. Gábor sa att lagen kommer att rättas om EU kräver det. Jag tvivlar.

Till det positiva hör att Ungern hoppas kunna slutföra förhandlingarna med Kroatien om medlemskap. Vidare att bygga upp en strategi kring Donau, enligt samma mall som Östersjöstrategin. Där gäller det att tillsammans med de andra länderna runt floden ta upp frågor som transporter, turism och miljöproblem, exempelvis att översvämningar blir allt vanligare.

onsdag 19 januari 2011

Lukasjenko - Europas siste diktator


- Deltog i manfestation på Norrmalmstorg där vi visade vårt stöd till det belarusiska folket och de politiska fångarna i Vitryssland (Belarus). Talare var bl.a Birgitta Ohlsson (fotot) och Aljaksandr Kazulin, presidentkandidat 2006, som suttit fängslad för sina åsikter. Vidare Viktar Harbatjou, kollega till den nu misshandlade och fängslade presidentkandidaten och poeten Vladimir Njaklejeu. De flesta av Lukasjenkos konkurrenter till presidentposten kastades i fängelse, utan rättegång, efter det sk valet den 19 december 2010.

En av mina favoriter


- En intensiv dag som jag avslutade med att lyssna på Barbro Westerholm som redovisade några tankar kring de socialpolitiska utmaningar som vi står inför. Har under många år beundrad hennes insatser inom politiken.

Dagen inleddes annars med ett handläggarmöte för att planera de svenska insatserna i EDUC-utskottet inom Regionkommitten. Europeiska bredbandssektorn, nät- och informationssäkerhet (Enisa), innovationsunionen och handlingsplan för e-förvaltning var frågor vi tog upp.

Ett lunchmöte hade vi i svenska delegationen i Regionkommittén med Pierre Schellekens. Han är chef för EU-kommissionens kontor i Sverige. Mycket kretsade kring 2011 års stora frågor inom EU: Europa 2020-strategin, långtidsbudgeten och EMU-debatten.

Jag hann faktiskt med ett besök i riksdagen också. Där träffade jag Hans Backman och gick igenom frågor som berör Gävleborg. Därifrån var det inte långt till Norrmalmstorg, som ni ovan läste om.

tisdag 18 januari 2011

Snart är det sommar igen


Mitt bland snön och ishalkan började det idag regna. Måste lägga in en sommarbild för att förtränga vädret.

En ljusglimt kom på e-posten. Äntligen, efter flera månaders väntan, kommer troligen Rådet att nu på måndag den 24:e fatta beslut om att godkänna de svenska nomineringar till EU:s Regionkommittén. Ställer därför in siktet på att delta vid plenarsessionen den 27-28 januari i Bryssel. Men helt säker kan man inte vara förrän på måndag.

måndag 17 januari 2011

Dags för långfärdsskridskor längs vägen?


- Får plötsligt lust att åka långfärdsskridskor i strålande solsken på spegelblank sjöis, när jag vandrar hem efter ännu ett möte. Stackars alla äldre som måste ut på dessa hala vägar, eftersom all snö blockerar trottoarerna på många håll i Gävle. Men på de flesta ställen är det faktiskt sandat och hyfsat framkomligt.

På mötet med kommunfullmäktigegruppen gjorde vi en ansvarsfördelning. Själv kommer jag att bl.a aktivt följa frågor kring uppbyggandet av regioner och EU-frågor som berör oss lokalt och regionalt.

fredag 14 januari 2011

Tre tåg till priset av ett


- Tog regiontåget som går mellan Gävle och Linköping. Vagnen där jag skulle sitta fattades. Hittade en fungerande dörr till en annan vagn, men de flesta dörrarna var ur funktion pga kylan.
Högtalaren upplyste att idag tas tåget ur bruk redan i Stockholm. Orsaken var att alla toaletterna utom en var trasiga.
I Tierp låste sig bromsarna. Tåget blev stående. Efter 30 min passerade ett redan fullsatt Upptåg som jag trängde mig in i.
I Uppsala fanns sedan möjligheten, efter viss väntan, att hoppa på ett pendeltåg till Stockholm.
Efter 16 mil och tre tåg firade jag framkomsten med kaffe på Centralen. Skickar en tanke till stackars SJ som varje år överraskas med att det kommer både snö och kyla denna årstid.

torsdag 13 januari 2011

Dags för sammanträden


- Diskussioner om bokslut, verksamhetsplaner och budgetarbete. Nu är allt som vanligt igen. Dagens sista möte i Landstinget Gävleborgs länskontor.

onsdag 12 januari 2011

Äntligen ett jämlikt fullmäktige

- SVT GävleDala fick en intervju med anledning av att nästan hälften, 49 %, av politikerna i Gävle kommunfullmäktige nu är kvinnor.

1919 års kommunalval var det första med allmän och lika rösträtt. Sverige blev sist i Norden med att införa allmän rösträtt, då alla sådana förslag länge stoppades i den konservativt dominerade första kammaren. Men det har dröjt ända tills våra dagar innan kvinnorna lyckats nå den delade makten. Kom då ihåg att Gävles 49 % innebär att kommunen toppar länets lista över mest jämlika fullmäktige.

tisdag 11 januari 2011

Dagens svåra val


- Äntligen tillbaks till Gävle. Det firades på konditori Lido, denna tisdag efter trettonhelgen, med en semla av den övre sorten, den med mandelmassan som en boll i mitten.

Vissa säger att man ska vänta med att äta semlor tills tisdagar under fastans sju veckor. Andra håller en tradition att enbart äta semlor på själva fettisdagen under påskfastan ("fastlagen").

Varför vänta och riskera att grädden surnar. Och vi vet ju alla vad som hände med kungen Adolf Fredrik som avvaktade med att äta sin semla på fettisdagen 12 februari 1771! Firade förresten, med kaffe och semla, att Alliansen behåller majoriteten i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

måndag 10 januari 2011

Nu tar nya året fart


- Dagen fick en flygande start från Vanda kl 9.30. Landade på Arlanda kl 9.25. Buss till ett soligt Stockholm. Vandrade, på min väg till Fridhemsplan, genom den vackra Kronobergsparken. Den plats där parken ligger hette från början Kronoberget, och det var även parkens namn fram till 1962. Arbetet med att anordna en park inleddes 1883 med att man lade upp matjord lite här och där.

söndag 9 januari 2011

Utmärkt byggmatrial


- Vi tog bilen till våra vänner i Järvenpää, fyra mil från Helsingfors. Plusgrader, därmed slaskigt och eländigt, tyckte jag. Killarna som mötte oss i Järvenpää ansåg tvärtom, att vädret gav snön bra konsistens och därmed utsökta möjligheter för att bygga exempelvis ett finskt slott.

lördag 8 januari 2011

Förvaltare av nordisk cafékultur


- Härligt att vara tillbaks i det nordiska vinterlandskapet. Ger mig genast itu med att fortsätta förvaltandet av cafékulturen. Och var är det bäst att börja årets hårda arbete med förvaltandet av denna kultursatsning om inte i Finland, som toppar kaffedrickandet i världen.

Café Ursula erbjuder en vacker miljö vid stranden, inte långt från Silja-terminalen. Kan konstatera att årets upplaga av räksmörgåsar håller samma höga klass som tidigare års upplagor. Café Ursula grundades 1952 inför de olympiska sommarspelen i Helsingfors. Bakom projektet stod en grupp energiska damer. Genom att uthålligt samla flaskor och tidningspapper lyckades damerna få ihop grundkapitalet för att kunna öppna caféet.

fredag 7 januari 2011

Nu väntar färden mot snön


- Ska just plocka fram pinnarna för en sista måltid innan de packas ner i väskorna - om de får plats? Återvänder gärna till Hong Kong och Kowloon för nya äventyr.

torsdag 6 januari 2011

Tillbaks till Hong Kong


- Känns omtumlande att komma från det fattiga Vietnam till Hong Kong. Bor nu på fastlandet i Kowloon. Var just och åt på Nicholini`s, den kanske bästa italienska restaurangen utanför Italien. Tog tunnelbanan dit till ön Hong Kong. Kommunikationerna fungerar utmärkt.

onsdag 5 januari 2011

Ett jobb för de som söker sig uppåt


- Hittade dessa män hängandes i sina linor tvättandes fönster. Hörde från en lokal person att det inte är helt ovanligt med fall-olyckor här i Saigon. I kommunistiska Vietnam skulle arbetarnas arbetsmiljö behövas ses över. Dessutom besviken på att det fria ordet inte får råda i landet. Omöjligt att exempelvis använda sig av facebook. Censur råder inom flera områden.

tisdag 4 januari 2011

Toppenbra restaurang i Saigon


- Avslutade dagen på takterrassen på Hotel Rex i Saigon. Hotellet blev känt när de amerikanska trupper under Vietnamkriget använde Rex för de dagliga presskonferenserna som journalisterna döpte till The Five O'Clock Follies. Detta eftersom amerikanarna ständigt försökte visa på vilka framgångar de gjorde i kriget. Takets bar var då ett välkänt tillhåll för militära tjänstemän och journalister. Numera serveras god mat och musik till mer fredligt inriktade utlänningar.

Men det är bra för grönskan


- Så kom den första regndagen under resan. Egentligen inte så ovanligt med regn här i Hoi Ans tropiska klimat. Passar oss faktiskt bra. Idag är resdag. Bil till Danang och sedan flyg till Ho Chi Minh eller Saigon som vi fortfarande brukar säga.

måndag 3 januari 2011

Strandhugg på Hon Lao efter snorkling


Cham-öarna är en ögrupp bestående av sju öar, cirka 30 km österut från Hoi An i Sydkinesiska havet. Här finnas utmärkta snorklingvatten och spännande berg att vandra i. Men överfarten var gungig och dagens snorkling krävande på grund av havsströmmarna. Men det är värt mödan.

Gjorde strandhugg på största ön Hon Lao (fotots bakgrund). Gick i land på vacker sandstrand för att efter en vandring i bergen komma till denna övärlds enda större samhälle med 3 500 skrivna medborgare. Cirka tusen av dessa lever emellertid på fastlandet, för studier eller arbete. Främsta sysselsättningen här är naturligtvis fisket. Östra sidan av ön är och har varit militärbaser.

söndag 2 januari 2011

Hoi An - en gammal vacker stad


- Japanska köpmän byggde denna täckta bro för att skapa bättre handelsförbindelser med kineser och vietnameser som bodde på andra sidan ån. Dåtidens uppmuntrande av frihandel. Bron byggdes 1593 och 1719 kompleterades byggnaden med ett vietnamesiskt tempel.

Hela stan är charmerande med alla tempel och luggslitna gamla hus och var och en med sin speciella arkitektur och historia. Dessutom vimlar det av människor trots att endast 75 000 personer bor här.

lördag 1 januari 2011

350 000 för tre tröjor


- Marknaden i Hoi An bjuder på det mesta, exempelvis fisk, levande hönor, grönsaker och för oss turister kläder och sidentyger. Fastnade för tre snygga piketröjor.

Men inflationen har varit mycket hög och är tyvärr på väg uppåt igen, drygt 12 % för 2010. De ökade matpriserna drabbar snabbt den redan mycket fattiga vietnamesiska befolkningen. Den goda tillväxten kan här snabbt ätas upp. Men som västerlänning behövde jag inte med vår starka valuta pruta vid mitt köp. 350 000 dong motsvarar 125 kronor.

Nyårsfesten är över


- Där satt vi tillsammans under nyårsafton. Vi var från Hong Kong, Italien, Moldavien, Vietnam, Schweiz, Sverige och Finland runt bordet. Och vi var bara samlade tillsammans, denna enda gång i livet, för en uppgift. Att fira in det nya året. Festligt blev det. Men allt har tyvärr ett slut. Så även denna natt. Nu rullar dagarna iväg in på det nya året 2011.