lördag 31 oktober 2009

9 000 steg för konsten

75 ännu ej etablerade konstnärer ställde i helgen ut på Scandic Anglais i Stockholm. Allt var också till salu från 500 kronor till 16 000. Utställarna var allt från konststuderande till kreativa fritidskonstnärer.

Konstnärernas och galleristens strävan efter att visa upp en bredd gällande stilar i samtida konst infriades verkligen.

På vägen dit köpte jag en stegräknare. Vet nu att sträckan Fridhemsplan - Stureplan tur och retur innebär cirka 9 000 steg. Visste Du det?

torsdag 29 oktober 2009

Mycket på gång under svenska ordförandeskapet

- Det finns ett centrum för EU-information i Stadsbiblioteket i Gävle - Europa Direkt. Men du kan även använda webbplatsen www.gavle.se/eu för att ställa frågor och söka information. Dessutom finns det en gratis, europeisk telefonlinje till Europa Direct där du kan ställa frågor: 00 800 67891011.

Europa Direkt bjöd på en intressant föreläsning om Sveriges ordförandeskap i EU. Kristina Zetterström och Nanna Kallas från regeringskansliet gav senaste nytt om det svenska ordförandeskapet.

Kostnaden för att förbereda och genomföra det svenska ordförandeskapet beräknas bli 890 miljoner kronor. Ungefär hälften av pengarna bekostar de 113 (prel.) möten som äger rum i Sverige. Övriga utgifter rör kommunikationsinsatser, medie- och kultursatsningar, kompetensutveckling och personalförstärkning på departementen och några viktigare utlandsmyndigheter.

De största och viktigaste utmaningarna är förstås ekonomin, sysselsättningen och klimatet – frågor som påverkar var och en av EU:s medborgare. Men även exempelvis Östersjösamarbetet och Stockholmsprogrammet ägnas stort utrymme. Stockholmsprogrammet gäller polis-, gräns- och tullsamarbetet, räddningstjänst, rättsliga frågor, asyl, migration och viseringspolitik för perioden 2010-2014.

Och visst vore det härligt om Sveriges ordförandeskap kunde avslutas med att det nya Lissabonfördraget sjösätts!

Läs mer om ordförandeskapet: http://www.se2009.eu/sv

PS Skulpturen = Tredelad vilande figur, draperad, Henry Moore, 1976. Gåva av GDJ-fonden.

onsdag 28 oktober 2009

EU:s råvaruförsörjning finns i norr

- Ted Bergman, Bryssel (t.v), Lena Ågren, Ingegerd Bredberg (båda Gävle) och Ulf Grape, Skellefteå på en liten eftersits efter det officiella programmet.

Central Swedens Brysselkontor anordnade ett seminarium under rubriken ”Botniska Korridoren – den ekonomiska godspulsådern i Norra Europa”. Seminariet belyste främst den strategiskt viktiga transportkorridor som sammanlänkar svenska och finska industrier. Botniska korridoren kopplar inte enbart samman den norra leden med den Nordiska triangeln, den utgör även en öst-västlig länk för Sverige och Finland till Norge samt fungerar som en transportmöjlighet för industrier att nå Ryssland.

En stor del av EU:s råvarutillgångar härstammar från industrierna i norra Europa. Exempelvis kommer 90 % av den europeiska järnmalmsutvinningen från Norrbotten. Värdet av nettoexporten av råvarorna är viktig för såväl svensk som finsk och europeisk ekonomi.
Det är nödvändigt att vi som finns norr om Stockholm och Helsingfors tillsammans jobbar för att skapa en effektiv transportkorridor för råvaruindustrier i norra Europa att kunna nå övriga delar av EU.

Seminariet betonade skogs- och gruvindustrins behov av en effektiv transportkorridor och hur detta mål kan uppnås på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Jag betonade, för att få ett hållbart framtida transportsystem i europa, så måste vi skapa ett effektivt alleuropeisk järnvägsnät som är av hög kvalitet beträffande spår, tillförlitlighet och snabbhet.

tisdag 27 oktober 2009

Nytt företag kör stadsbussarna i Gävle

- Tog X-tåget till Söderhamn för ett viktigt styrelsemöte i X-trafik AB. Vi beslutade att Stadsbussarna i Östersund AB ska sköta all stadsbusstrafik i Gävle under de närmsta tio åren, med start 13 juni 2010.

Stadsbussarna i Östersund AB ägs av Orusttrafiken AB och KR Trafik AB. Samtliga bussar ska bl.a. vara utrustade med klimatanläggning och alkolås. Totalt rör det sig om cirka 45 bussar. Fem av bussarna är från starten i juni gasbussar som inom några år utökas med ytterligare femton som kommer att drivas med lokalproducerad biogas.

Swebus har haft uppdraget att köra stadsbussarna i Gävle sedan 1997 (se fotot nedan). Cirka 150 chaufförer berörs av förändringen, men de allra flesta kommer troligen att få ny anställning i det nya företaget. Swebus kommer att finnas kvar och köra all landsbygdstrafik i Gästrikland till 2019.

måndag 26 oktober 2009

Sista måndagen i månaden

Gävle kommunfullmäktige sammanträder sista måndagen i månaden kl 14.00 - 22.00.

Beslut om höjda vatten-taxor, men ändock ligger kostnaderna i Gävle under rikssnittet.
Beslut om avtal om medfinansiering av nytt järnvägsspår till hamnen - idag diseldrift och ineffektiv logistik.
Beslut om avtal med Sjöfartsverket om breddning och fördjupning av farleden till hamnen.
Viktiga beslut eftersom Gävle hamn är Sveriges tredje största containerhamn efter Göteborg och Helsingborg - och den växer.

Några motioner fanns också på dagordningen. De behandlades enligt traditionell socialdemokratisk sed. Här två exempel:

Lena Ödeen skrev i augusti 2008 - Låt pensionärer åka buss grattis mellan 9-15. Motionen placerades i den kommunala kvarnen. Förra veckan gick de styrande ut med sin budget. De toppade med nyheten att de ska låta pensionärer åka buss gratis mitt på dagen. Denna vecka får Lena svar på sin motion - den bifalls inte eftersom det redan är på gång.

Per-Åke Fredriksson lämnade i mars 2008 motionen - sätt belysning på välkomstskyltarna vid E4 och Riks 80. Kommunen avvaktar med att svara på motionen tills nu. Men under tiden så upphandlar kommunen nya digitala skyltar med belysning. Så när nu motionen besvaras, så blir det inget bifall. Det är ju redan på gång.

söndag 25 oktober 2009

Stort kalas i Järvenpää

Järvenpää är mest känd som Sibelius hemstad. Men i helgen var vi dit för att fira en yngre man. Veikka fyllde fyra år. Han älskar bilar i alla dess former, t o m tårtan var i form av en bil.

Men helgen var också arbetshelg. Arbetet bestod i bugg och jive på Arbis (Svenska arbetarinstitutet) i Helsingfors. Två timmars nybörjarkurs på fredagen och tre på lördagen. Så vem sa att det inte går att lära gamla hundar sitta? Jag sitter nu - och torkar svetten.

Men Liisas knep för att få mig på dessa tankar var att vi efter kursen skulle åka till det härliga gamla caféet Tamminiementien Kahvila vid Fölisön, eller Ekorrön som jag döpt den till (gissa varför). Ligger strax utanför centrala Helsinki, där Kekkonen bodde. Rekommenderas.

torsdag 22 oktober 2009

Flykten valde mig

Min gode vän Ismail Osman visar upp första exemplaret av sin bok "Flykten valde mig".

- Det var inte lätt att skriva om de här åren. Händelserna var många och smärtsamma. Ibland var det svårt att hitta ord att beskriva med.

I vardagen ser vi många invandrare runt om oss, med olika bakgrund. Många bär på en lång historia. Ismail växte upp i irakiska Kurdistan. Han var aktiv i motståndsrörelsen, men det var inte lätt att vara motståndare till en mäktig regim som Baathregimen och en tyrann som Sadam Hussein i 80-talets Irak. Därför tvingades Ismail, efter flera års kamp i motståndsrörelsen, fly till Sverige.

Sedan flera år bor Ismail med familj i Gävle. Han arbetar som auktoriserad tolk och är aktiv i folkpartiet.

onsdag 21 oktober 2009

Regeringen vill segla bort från demokratisk förnyelse

Under förra mandatperioden var jag med i SKL:s (Svenska Kommunförbundets och Landstings­förbundet) demokratiberedning och arbetade fram ett förslag under rubriken ”Brytpunkt - politikens roll i framtiden”. SKL beslutade om hur förbundet ska arbeta vidare för att främja den lokala och regionala demokratins förnyelse utifrån programarbetet. Men det handlade även om att genom ny lagstiftning söka vidga förutsättningarna för kommuner och landsting att själva utforma sina demokratiska institutioner.

SKL föreslog därför regeringen viss försökslagstiftning från 2011 men även att skapa förutsättningar för kommuner att själva utforma den lokala demokratin.

Regeringen var inte beredda att då prioritera arbetet med de konkreta förslagen i vår skrivelse utan hänvisade till nya framtida utredningar….


Nu kommer troligen SKL att pånytt föreslå regeringen att utreda möjligheterna till en försökslagstiftning för att ge möjlighet att pröva åtgärder som kan bidra till demokratins förnyelse.

Exempel på områden som SKL återigen vill lyfta fram är: Förstärkt initiativrätt och beredningsfunktion för fullmäktige - Förtydligad roll för fullmäktiges presidium – Införandet av majoritetsstyre - Färre ledamöter i fullmäktige - Direktvalda områdesstyrelser i bostadsområden och bygder.

Trots regeringens avoga inställning så håller vi i Gävle på med att undersöka möjligheterna till majoritetsstyre för nästa mandatperiod. Det skulle innebära att kommunstyrelsen enbart består av ledamöter från de partier som ingår i den styrande majoriteten. Syftet är att tydliggöra det politiska ansvaret, stärka den politiska styrningen av förvaltningen och att göra fullmäktige till den viktigaste arenan för politisk debatt. Det är då viktigt att oppositionens resurser och arbetsmöjligheter säkras - bland annat genom att fullmäktigeberedningar inrättas där oppositionen kan medverka i beredningen inför beslut i fullmäktige.

fredag 16 oktober 2009

Med klotter för kommunism och fascism

AFA och Folkfront är två grupperingar som ofta visar sin närvaro genom klotter och annan förstörelse.


När vi gruppledare för Gävle kommunfullmäktiges partier träffades diskuterade vi nästa års verksamhetsplan för fullmäktige. Största praktiska problemet är - när ska vi sammanträda. Det vanligaste har varit kl 16.00 - 22.00, men allt oftare har vi startat redan kl 14. Nu finns det önskemål om heldagsmöten, men även mer renodlade kvällsmöten. Vi beslutade därför att göra en enkät till samtliga ledamöter för att få en bättre bild över önskemålen.

Mer intressant var när polisens representant informerade oss gruppledare om hot och våld i Gävle. Förvånansvärt är att mycket av klottret (ex i form av taggs) utförs av 30-åriga tvåbarnsföräldrar!

AFA är en gruppering som bekämpar fascister, förespråkar istället kommunism. Folkfront vill att enbart etniska svenskar ska kunna vara svenska medborgare. AFA verkar för tillfället ligga lågt i Gävle. Folkfront kör med sitt klotter och sina kamratfester. De senare verkar ha ett fäste i Valbo.

Men det finns värre grupperingar. Maffiamänniskor som jobbar med svarta pengar. Finns tyvärr även i våra trakter. MC-klubbarna, som polisen på ett förtjänstfullt sätt lyckats hålla borta från Gävle, men några enskilda medlemmar finns även här.

Vi har även varit förskonade av de våldsamma ungdomsgängen i förorterna, ex BlackCobra. Det finns dessutom kriminella grupperingar i flera städer som bygger på äldre ledare med yngre anhängare. För att avancera i hierarkin krävs våldinslag av de yngsta för att nå respekt hos ledarna.

torsdag 15 oktober 2009

Lindy hop och kulturdebatt i Sjömanskyrkan

Ikväll bjöds vi på Lindy hop, som även kallas Jitterbug. Dansen skapades i Harlem på 20-talet, som en utveckling ur Charleston.

Många kulturyttringar ryms i den gamla Sjömanskyrkan som byggdes 1891 och har sedan dess huserat bl.a. sjömän, bibliotek, Folkteatern, café – och de senaste 20 åren föreningen Musikhuset som är en ideell förening med två medlemmar: ABF och Vuxenskolan. Grundtanken är att vara en mötesplats för kulturintresserade i Gävle.

Anders Åkesson från riksdagens kulturutskott informerade om kulturpropositionen "Tid för kultur". Jag gav min åsikt över kultursatsningen ur ett regionalt perspektiv. Meningen är ju att staten flyttar kulturpengarna till oss i regionerna. Passade även på att redovisa hur vi i EUs Regionkommitte ser på kulturen - satsa på kulturens mångfald, men besluten ska tas på lokal och regional nivå.

PS Socialdemokraterna var starkt pådrivande för att riva Sjömanskyrkan på 70-talet. Efter intensivt kampanjarbete från Folkpartiet så räddades kyrkan. Folkpartiet är det parti som under lång tid varit mest aktivt ifråga om Gävles kulturminnesvård, till stor del genom de insatser "Mr Gävle" Folke Löfgren gjorde (nej, vi är inte släkt).

onsdag 14 oktober 2009

Den ideella sektorn och framtiden

Peter Örn väntar på att Lennart Gabrielsson ska prata klart. Fp:s kampanjansvarige Per Hammar (AIK:are, men bra ändå) och Anna Ågerfalk, Örebro lyssnar.

Lennart inledde kvällen i Stockholm med fp:s förtroendevalda i Sveriges kommuner och landsting med att förklara kommunernas och landstingens möjligheter att samarbeta med den ideella sektorn. Peter Örn ansåg att för lite tidigare gjorts för att lyfta den ideella sektorns arbete på det lokala planet.

I Alliansregeringen har folkpartiet försökt lyfta den ideella sektorns roll genom den dialog och överenskommelse mellan stat och den ideella sektorn som Pete Örn genomförde.

I Örebro genomför Anna Ågerfalk det folkpartiet talar om i regeringen. Det är mycket viktigt att vårt föreningsliv äntligen får ett erkännande och en bekräftelse på den viktiga insats som de gör.

Studieförbundet Vuxenskolan kan och vill vara en samordnande länk lokalt, där kommunerna aktivt söker samverkan med den ideella sektorn.

tisdag 13 oktober 2009

Återigen i valet och kvalet

- Hittade denna tavla på Profilen Konst & Ramar på Nygatan i Gävle. Men passar den på väggen därhemma? Bäst att låna hem den över helgen och fundera. Vad tycker du?

Det finns en morgondag för morgontidningen

Nya stiftelsen Gefle Dagblad bildades 1978 och har knappt 60 stiftare. Stiftelsen äger 70 % av aktierna i MittMedia Förvaltnings AB. Övriga 30 % ägs av Stiftelsen Pressorganisation. MittMedia som äger tidningar i Gästrikland, Dalarna, Hälsingland, Västernorrland och Jämtland har nu cirka 1 700 anställda.

Alla företag som har till huvuduppgift att ge ut papperstidningar har stora utmaningar att brottas med. De yngre föredrar ofta internet framför en dagstidning. Dessutom har den internationella lågkonjukturen inneburit kraftigt minskade annonsintäkter.

Vid Nya stiftelsen Gefle Dagblads årliga höstmöte gav emellertid koncernchefen Jan Cahling oss stiftare positiva signaler. De förändringsprojekt som är på gång kommer med stor sannolikhet leda till att våra tidningar i mellan-Sverige går starka ur lågkonjukturen.

Stiftelseordförande Ulf Laurén kompletterade med, som vanligt, ett tydligt och informativt inlägg. Å´så bjöd han, traditionsenligt på smörgås och Loka. Och inte att förglömma kaffet med Delicatos mazarin.

söndag 11 oktober 2009

Bättre lycka nästa gång

Kanske hamnar VM-bucklan i Tyskland eller Danmark. Men vad är ett VM i Sydafrika. Vi kan ju lika gärna promenera till Strömvallen och njuta av Gefle IF - ett av Sveriges tio bästa lag.

fredag 9 oktober 2009

Snart snurrar det i skogen

Många härligt soliga höstdagar denna vecka. Men istället för skogspromenad avslutades arbetsveckan med Region Gävleborgs styrelsemöte.

Barbro Holmberg, landshövding och därmed chef över Länsstyrelsen deltog under punkten om utbyggandet av vindkraft. Detta för att vi i kommuner, region och länsstyrelse ska ha samma bild över vem som beslutar vad. Allt för att underlätta handläggningen.
När detta år började fanns det cirka 1 200 vindkraftverk i Sverige. Hittills i år har det enbart i Gävleborg kommit in ansökningar om att bygga 1 000 nya vindsnurror. Men några får avslag och en del ska ses som inmutning som först genomförs om några år. Men helt klart är att vi vid framtida höstpromenader kommer att få se nya snurrande inslag i naturen.
Regionstyrelsen beviljade 3,7 miljoner till Södra Norrlands Utvecklingscentrum för Vindkraftssupport. Ett projekt som ska säkerställa att vindkraftssatsningen kommer till stånd enligt tidsplan, samt att inrätta ett vindkraftscentru. Dessutom initiera kompetensuppbyggnad inom vindkraft samt forskning.

tisdag 6 oktober 2009

Brynäs IF - 50 år i högsta serien

Äntligen en heldag i Gävle. Började med frukost på klassiska café Lido. Kontorsdag och inga möten.

Kvällen på Läkerol Arena. Brynäs IF firade dagen med 50 kronors entré därför att det är 50 år sedan laget gick upp i högsta serien i ishockey för att stanna. Inget annat ishockeylag i Sverige har sådana meriter.

Efter fem matcher utan vinst spelade Brynäs mot HV71 som inte förlorat på sina fem första matcher. 8 100 var vi som njöt av det fina Brynässpelet, trots att det bara är i början av oktober. Gamle NHL-proffset Andreas Dackel sköt 1-0, ett kanonskott i krysset. Unge Jakob Markström gjorde senare en fantomräddning - därefter var säsongens första seger i hamn.

Ove Molin (till vänster på Lido-fotot) firades för att Ove spelat över 800 matcher i Brynäs-tröjan (nu 806).

måndag 5 oktober 2009

Välbesökt alliansmöte i Gävle


Migrationsminister Tobias Billström blev först ut på plan från regeringen när många representanter från Alliansen i länet träffades för att lägga upp arbetet inför valet 2010.

Billström informerade hur regeringen arbetar med migrationsfrågorna; Anhöriginvandringen har skärpts, numera med försörjningskrav.
Nya uppgifter ges Migrationsverket att utreda yrkeserfarenheter och tidigare utbildningar, samt skapa praktikplatser redan vid ankomsten.
Återetableringsstöd har genomförts för folk från Irak, Somalia och Afghanistan. Främst har tidigare flyktingar från Irak sett sin chans att flytta hem för att hjälpa till att bygga upp landet.

Det viktigaste nu är att få tillstånd en gemensam asyl- och invandringspolitik för EU. Ledorden bör vara frihet, humanitet och rättvisa. Samt nolltolerans mot trafficking. (mina ord)

söndag 4 oktober 2009

SV:s förbundsstämma


Helgens förbundsstämma är nu avslutad och 500 vuxenskoleiter har lämnat Göteborg. Du kan läsa mer om stämman och kolla lite bilder via www.sv.se (klicka sen på förbundsstämman till höger).

Mitt foto föreställer Anders Gradin, SV, i ett samtal med Anders Flanking, partisekreterare (c), Camilla Sjölund Lundevall, kanslichef LRF och Erik Ullenhag, partisekreterare (fp) om grundorganisationernas förväntningar på SV.

Själv gjorde jag smärre inlägg angående förslaget till nytt idéprogram och kring frågan om kvalitetstänkande och fortlöpande kvalitetsgranskning av vår verksamhet.

fredag 2 oktober 2009

Världskulturmuseet i Göteborg

Studieförbundet Vuxenskolan inledde på fredagen förbundsmötet i Göteborg. Eftermiddagen ägnade vi åt utskottsarbeten. På kvällen blev det SV-Mingel på Världskulturmuseet.

En av utställningarna handlade om Bollywood? Varför har det blivit så fantastiskt populärt? Vilka är egentligen världens mest populära filmstjärnor? I utställningen Bollywood får hela familjen med sig upplevelser från en värld som ännu verkar ligga långt ifrån vår vardag. Eller?

Läs mer om museet via länken: http://www.varldskulturmuseet.se