lördag 30 juni 2012

Där lugnet infann sig


- Många tar dessa dagar färjan eller flyget till Almedalen, eller Gotland som ön egentligen heter. Andra drar iväg på semester i olika riktningar. Själv tog jag morgonflyget och därefter tåget från Helsingfors till Gävle. Hittade där en ödslig kontorsplats. Här kunde jag samla mina tankar och skriva det jag redan borde ha skrivit. Förberedde dessutom nästa veckas resa till EDUC-utskottet i Litauen. Uppskattar verkligen att Folkpartiet Gävleborg stänger sin expedition under juli månad.

fredag 29 juni 2012

Tavelkontot fyllt för denna sommar

Efter tidigare inköp av tavla hos Johan Thunberg på Laxön så blev det idag Maarit Kontiainens tur. Vi har redan tidigare tittat på hennes motiv på Sjöhästar. Nu i sommar finns hon på Salutorget i Helsingfors, nedanför Esplanaden. Där slog vi till, efter att funderat över en kopp kaffe i solskenet.

Missa inte Salutorget, den havsnära marknadsplatsen, om du besöker Helsingfors i sommar. Här samlas lokalbefolkningen, besökande finländare och utländska turister. Utbudet är bra och du finner mycket fint hantverk.

torsdag 28 juni 2012

Möttes med öppna famnen av "Lele"


-Hälsade på hos  Irmeli och hennes mamma Sanna i Helsingfors. Styrde sen kosan 32 km österut till Kyrkslätt där Merja och Les bjöd på middag.

onsdag 27 juni 2012

Återvinnarnas grannar tvärs över gatan

Besökte en återvinningstation i Helsingfors med en gammal TV. Tiden medgav emellertid inte att titta in hos grannarna (foto) för en kopp kaffe.

Med tanke på miljön kan jag konstatera att mycket finns kvar att göra när det gäller satsningen på våra återvinningsstationer. Detta gäller såväl i Gävle, Helsingfors som Stockholm. I exempelvis Kungsholmen har vi inte ett enda ställe att åka till, i Helsingfors några få men med långa avstånd och dåligt organiserade. Gävle har bara ETT ställe, med tidvis långa köer för besökarna.

tisdag 26 juni 2012

Stockholm har växtverk


En dag i ett regnigt Stockholm. Staden som inte klarar av att bygga bort bostadsbristen för att hålla jämna steg med suget efter någonstans att bo i huvudstadsregionen. Till 2030 ska staden enligt planerna bygga 100 000 nya bostäder. Detta för att möta bostadsbehovet i länet, som beräknas få drygt 35 000 nya invånare per år de kommande åren.

Dags att tänka om. Infrastruktur och bostadsbyggandet klarar inte av detta om Stockholm även framöver ska framstå som den fina huvudstad som den är idag. Stockholms ansvariga behöver samarbeta med grannregionerna för att försöka dämpa inflyttningstakten. Det skulle både Stockholm och närgränsade regioner vinna på.

På kvällen glider vi genom Stockholms underbara skärgård som uppskattats bestå av mellan 30 000 och 35 000 öar, holmar och skär, med cirka 10 000 bofasta och 50 000 fritidshus.

måndag 25 juni 2012

Gävleborg behöver en slagkraftig region


- Arbetet fortgår. Ett steg på vägen mot en större region blir att samla sjukvårdsfrågor och länets utvecklingsfrågor under en direktvald regionförsamling i Gävleborg.

Vid dagens möte med parlamentariska kommitten inför Regionbildning 2014 var Bo Per Larsson (stående) från SKL. Han var på plats för att informera om hur resonemanget går i landet kring regionfrågan. SKL har ett tydligt kongressbeslut bakom sig när de arbetar för att underlätta skapandet av slagkraftiga regioner i Sverige.

I Gävleborg har vi lämnat in en ansökan för att, i ett första steg, bilda en regionkommun. Vi upprättade nu en tidsplan och gav landstingsdirektören (tv) och regiondirektören i uppgift att utreda och analysera förändringsarbetet.

söndag 24 juni 2012

Det blev rödtunga och konst på Laxön


- Besökte Johan Thunberg i hans ateljé på Laxön i Älvkarleby. Innan dess åt vi på restaurang Kungsådran. Laxön är en pärla, omsluten av Dalälven. Extra roligt när både fru, barn och barnbarn är med på utflykten.

lördag 23 juni 2012

Politikern som accepterade en muta

- Liisa fick ut mig på en joggingtur via Forsby, Hille och Åbyggeby. Mutan var att jag vid hemkomst kunde inmundiga kaffe med jordgubbstårta.

fredag 22 juni 2012

Traditionellt midsommarfirande i Grötäng

Blommor ska plockas
Sillunchen avnjutas
Jordgubbstårtan på Grötängen serveras
Sommaren dansas in kring midsommarstången
Ytterligare en kaffetår inmundigas
Allt avslutas med ett glas rosé i kvällssolen vid Testeboåns strand.

onsdag 20 juni 2012

Hos Birgitta vid Storsjöns strand

- Birgitta Pellpers har slutat som verksamhetschef för Studieförbundet Vuxenskolan i Gävle. Numera återfinns hon oftast hemma i deras vackert belägna stuga utanför Sandviken. Lena Åberg och jag passade idag på att avtacka Birgitta för hennes fina insatser i SV.

På YouTube finns en sång till Birgitta vid hennes avskedsfest.
http://www.youtube.com/watch?v=0oRMWxqqreU

Under semestern utställning - Klockgjutarparken


- Nu är detaljplanen utställd som möjliggör byggandet av två sexvåningshus i Klockgjutarparken, av kommunen kallad Timmermansgatan.

Det skrivs att detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, rusta upp Klockgjutareparken samt att öka trafiksäkerheten längs Timmermansgatan.

Observera;

- Det finns inga inrapporterade olyckor de sista tio åren.
- Lekplatsen rustas upp om de får bygga för ekonomiskt starka äldre, men inte annars. Detta trots att det idag finns både barnfamiljer och en öppen förskola vid parken.
- I Gävle finns tiotalet alternativa platser att bygga på.


Samrådsredogörelsen med bilagor (d.v.s. alla kritiskt inkomna synpunkter) finns att läsa i utställningslokalerna Stadsbiblioteket och Förvaltningshuset. Förslaget finns dessutom presenterat på internet på www.gavle.se/planer. Men där finns inte samrådet med kritiken från allmänheten på grund av personuppgiftslagen (enligt ansvarig tjänsteman).


Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och miljönämnden, 801 84 Gävle, senast 29 augusti. Den som inte har framfört sina synpunkter vid samråd eller utställning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

måndag 18 juni 2012

Två som lämnat över ordförandeklubban


Ulf Lauren har nu slutat som ordförande i Nya Stiftelsen Gefle Dagblad. Han avtackades av bl.a. Christina Delby Vad-Schutt (tv) och Maria Brander från Gefle Dagblad vid stiftelsestämman på Soldathemmet i Gävle. Krister Jönsson har tagit över ordförandeklubban.

Nya Stiftelsen är majoritetsägare i MittMedia som är ett av Sveriges ledande medieföretag med 17 dagstidningar i södra och mellersta Norrland. Koncernen är dessutom verksam inom digitala medier, radio, gratistidningar och civiltryck samt är delägare i Liberala Tidningar med omfattande tidningsutgivning i Mellansverige och Storstockholm. MittMedia omsätter cirka 1,6 miljarder kronor och har ca 1000 anställda inom medie- och tryckeriverksamheten.
- Förutom att diskutera och besluta om Gävle kommuns övergripande mål och ekonomiska ramar för 2013-2016 vid kommunfullmäktiges sista möte före sommaren så avtäcktes porträttet föreställande Carin Carlström. Hon var ordförande för kommunfullmäktige 2005–2010. Närmare 20 tidigare ordförande hänger i ett galleri invid Spegelsalen, där kommunfullmäktige har sina möten. Elin Elfström har målat tavlan.

söndag 17 juni 2012

En övergiven badbrygga


- Äntligen ligger bryggan i Testeboån. Fortfarande bara 15 grader i vattnet! Inbjuder inte till något bad.

Istället styrelsemöte med Grötängs samfällighetsförening. Förberedde sommarens årsmöte den 1 juli. Det handlade om vägunderhåll, sommarvattnet och slybekämpning kring Grötängen.

lördag 16 juni 2012

Dop i Hemlingby kyrka


- Elise Caroline Engberg döptes i Hemlingby kyrka. Sen blev det fest hemma hos Engbergs!

- Men regnet det bara öser ner. Väntar fortfarande på den "riktiga" sommaren.

torsdag 14 juni 2012

Mycket information från två män



Anders Wijkman är ansvarig för regeringens upphandlingsutredning som kommer att presenteras i höst. Syftet är att utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda ekonomiska affärer genom att tillvarata konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag. Det går att ta del av upphandlingsfrågorna på www.upphandlingsutredningen.se



Ashok Sajjanhar, Indiens ambassadör, gästade oss i SKL:s internationella beredning. Ambassadören fokuserade talet på Indiens demokratiska traditioner och informerade om indiska statsskicket. Både djupt rotade demokratiska traditioner och respekt för mångfald har bidragit till den starka och imponerande tillväxt i den indiska ekonomin.

onsdag 13 juni 2012

Urvattnad fiskepolitik - anser jag


- Åter på Hornsgatan. SKL-huset har härlig arkitektur. Träff med svenska delegationen inom EU:s Regionkommitté. Fiske- och jordbrukspolitik och rundabordsamtal med Susanna Haby från Riksdagens EU-nämnd.

1. För att få ett hållbart fiske krävs att det inte tas upp mer fisk än vad beståndet tillåter. Ministermötets enande om framtidens fiske blev inte vad jag hoppats på.
Exempelvis har tidigare förslag på beslut om förbud från 2015 att kasta tillbaks fisk i haven tagits bort. Idag sker uppskattningsvis 900 000 ton utkast per år enbart i Nordsjön.

2. Det sägs att den globala efterfrågan på livsmedel väntas öka med 70 % till 2050, räkna därtill efterfrågan på foder, fibrer, biomassa och biomaterial. Idag kastas även här mängder! Uppåt 40-50 % försvinner i leveranskedjan eller ner i våra sop-påsar. Bättre att vi konsumenter betalar högre priser för livsmedlet istället för all extraskatt som går till att subventionera maten, som i alla fall till stora delar kastas. En del av förväntad efterfrågan kan på detta sätt lösas. Detta är bättre för miljön än att ökad subventioner och därmed ännu mera svinn.

Detta var två tankar från en amatör inom områdena fiske och jordbruk. Rätt eller fel? Hemma i Testeboån lär vi förresten ha 27 fiskearter. I Amazonas uppskattningsvis 5 000. Viss skillnad på dessa två vattendrag, trots allt.

tisdag 12 juni 2012

Mor och dotter på olika höjder


- Vädret tillät äntligen Susanne och Marcus att genomföra luftballongfärden över Stockholm.

- Därmed fick Liisa och jag en underbar kväll i Sollentuna, ensamma med Olivia.

måndag 11 juni 2012

EU prioriterar Ostkustbanan


- Glatt besked. Botniska korridoren i sin helhet (järnvägens E4:a)är med i både Core network och CEF. Sista avgörande beslutet tas i vinter i EU-parlamentet. Fonden för ett sammanlänkat Europa innefattar i och med detta även Ostkustbanan, Sundsvall-Gävle. Dessutom finns sträckan Stockholm-Gävle med i finansieringsprogrammet, samt sträckorna Stockholm-Köpenhamn, Malmö-Göteborg och Mjölby-Hallsberg. Förslaget till finansieringsverktyg garanterar inte pengar till de fyra sistnämnda sträckorna men ger möjligheter för Sverige att söka pengar.

Hade ett möte med fp:s fullmäktigegrupp i Gävle där vi förberedde kommande sammanträde. Tog sen tåget till Stockholm. Kom där ner på jorden igen efter att sett EM-fotboll på TV: Ukraina-Sverige 2-1. Glädjen varar aldrig för evigt.

söndag 10 juni 2012

Ingen vilodag denna söndag


- Vi tog bort lövsly runt stugan. Körde gräsklipparen på Grötängen så att den blir fin till midsommarfirandet. Tog lien till hjälp för att få bort det höga gräset och ormbunkar bakom gäststugan. Grävde ner vattenslangen under vägen. Dagen var med andra ord ägnad åt kroppsarbete kring sommarstugan. Och vädret var somrigt.

lördag 9 juni 2012

Kalas på Strömsborgsvägen i Gävle


- Underbar eftermiddag i Lena Ödeens trädgård när hon, en dag efter, firade sin jämna födelsedag. Många vänner strömmade till för att fira vår liberala vän. Sångkören gav Lena (t.v) en egen hyllningssång.

fredag 8 juni 2012

Höjdardagen för alla studenter


- Solen lyste över de studenter som idag lämnade skolan. Själv satt jag inne i ett fönsterlöst sammanträdesrum med styrelsen för Region Gävleborg.

Framtidens kollektivtrafik diskuterades. Målet att öka resandet med fem procent till 2015 ingår i vårt yttrande på landstingets trafikförsörjningsprogram. Förslaget om ny förbifart i Ljusdal fick klartecken och nu kommer vi att ta fram bättre underlag för ombyggnad av RV 83 mellan Bollnäs och Arbrå.

Många andra ärenden fanns också på listan innan vi fick gå ut i solen. Ett viktigt men tråkigt ärende, enligt mig, var "Modell för mellankommunal ersättning gällande Sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg". Dessutom näst intill omöjligt att arbeta fram ett förslag som alla tio kommuner är helt nöjda med.

torsdag 7 juni 2012

Lekplats för köpstarka äldre




- Fick idag bekräftelse på att kommunen fortfarande vill bygga två sexvåningshus i Klockgjutarparken för äldre köpstarka människor.

Syftet med detaljplanen är delvis att öka trafiksäkerheten. Fakta är att inga inträffade olyckor rapporterats de senaste tio åren! I planförslaget tas nu vissa trottoarer bort. Ökar det trafiksäkerheten?

Ett hot framförs i detaljplanen. Om inte höghusen för de "köpstarka" äldre genomförs så kommer lekplatsen i Klockgjutarplatsen inte att rustas inom överskådlig tid!!!!

Två argument som säger allt om den desperation som Gävle kommun hamnat i när de lovat vissa "köpstarka gävlebor" och Skanska att få bygga i parken.

Tröstade mig i bedrövelsen med att åka ut till sommarstugan där Liisa planterat sommarens blommor.

onsdag 6 juni 2012

Nationaldagskonsert - numera en tradition


- En gång är ingen gång, två gånger är en tradition. Så resonerade vi när vi för andra året den 6 juni promenerade till konserthuset. Gävle Symfoniorkester, med Fredrik Burstedt som dirigent, bjöd på en härlig blandning av musik från olika tidsepoker. Och mellan Verdi, Sibelius och Alfvén kåserade Ulf Ivar Nilsson märkliga händelser ur Gävles historia.

Extra stuns på scenen blev det när riksspelmannen Görgen Antonsson (fotot) äntrade scenen. Tillsammans med symfonikerna bjöd han bl.a. på "100-åringen". Låten är Görgens gåva till 100-årsfirande Gävle Symfoniorkester.

tisdag 5 juni 2012

Årets Elsa


- Folkpartiet Liberalerna i Gävle har efter noga övervägande beslutat att utmärkelsen Årets Elsa skall gå till Andersbergsskolan i Gävle för sitt stora engagemang och inspirerande arbete för att förhindra mobbning i skolan.

Diplomet är uppkallat efter Elsa Borg (1826-1909) som 1859 startade den första flickskolan i Gävle. Efter 15 år övertogs skolan av Karolina Själander. Elsa Borg flyttade till Stockholm och inledde en uppmärksammad mångårig social gärning vid Vita Bergen där hon byggde upp och drev skyddshem och andra inrättningar för främst kvinnor och barn. Skolan i Gävle omvandlades 1933 till kommunal flickskola, vars sista rektor Elsa Ingvarsson också varit fp-ledamot i Gävle stadsfullmäktige.

måndag 4 juni 2012

Dags för ny förbifart i Ljusdal


- Ljusdals kommun har kommit med en önskan om att flytta ut genomfartstrafiken, Rv 84, från centrum. Trafiken har ökat kraftigt pga nya E4:a-motorvägen Söderhamn-Hudiksvall. Därmed har de flesta som ska söderifrån till ex Härjedalsfjällen tagit denna väg istället för via Bollnäs-Järvsö. Ljusdals förslag är därför att Rv 84 läggs utanför centrum, via Folkparken. Vi från utskottet i Region Gävleborg föreslår att regionstyrelsen ställer sig bakom lösningen av ny förbifart Ljusdal.

Var på eftermiddagen till Wennbergs handelsträdgård i Strömsbro för att hitta sommarblommor till stugan.

lördag 2 juni 2012

Minns du lördagen den 2 juni 2012?

- Visst bör sommaren vara här den 2 juni? Men blåsten, regnet och fem plusgrader... Hör det sommaren till? Inte sedan 1928 har juni-vädret i Stockholm varit sämre!

fredag 1 juni 2012

Mörka moln över Klockgjutarparken

- Kommunalrådet i Gävle, Per Johansson (s) med sina vapenbröder i (v) och (m) börjar nu tanka motorsågarna. Förslaget till detaljplan är färdigt och som vi befarade tar de semestertiden till hjälp för utställning. De hoppas troligen på ett svalare intresse i värmen! Tog de några hänsyn till alla de skrivelser som kom in under tidigare samråd? Svar: De två husen har sänkts från sju till sex våningar och förses med sedumtak. Man tackar. Vilken fantastisk miljösatsning!

Utställningstiden blir 2o juni - 29 augusti om Bygg & Miljö antar förslaget på mötet den 14 juni. Är det inte dags att sätta ner fötterna och stoppa utbyggnaden av denna park liksom andra grönområden i centrala Gävle.