torsdag 31 januari 2013

Nu är det översta hyllan som gäller

- När jag promenerade genom Gävle träffade jag många bekanta ansikten. Alla ville de ha en pratstund om kvinnan som på Borgarskolan förskingrade 20 miljoner. Hur kunde det ske och vem bär ansvaret?

På kvällen spelade Brynäs hemmamatch på Läkerol Arena. Tur att jag valde en hemmakväll istället. Brynäs har efter kvällens match på de senaste fem hemmamatcherna fem förluster och målskillnaden 8–26!!!

Förträngde alla världsliga bekymmer med en semla på konditori Lido.

onsdag 30 januari 2013

Skrämmande brister i den interna kontrollen

- Kylan har bytts mot slaskväder. Föredrar kylan vintertid. Än är det långt till vår.

Hur kunde tjugomiljonsvindeln ske på min gamla gymnasieskola, Borgarskolan? Här kommer en uppföljning av tidigare blogg. Ernst & Young har granskat oegentligheterna inom förvaltningen Utbildning och Arbete i Gävle. De pekar på att det råder omfattande brister i nämndens interna kontroll. Här följer några:

Samma person kan hantera både upplägg och ändring av fasta data i leverantörsregistret samt sammanställa utbetalningsförslag, samt skicka det direkt till utbetalning!

Staben för nämnden har skrivit om samt anpassat de budgetinstruktioner som skickats ut av Kommunledningskontoret och även tagit bort vissa krav!!

Vid budgetering har föregående års resultat använts vilket fick till effekt att tidigare års felaktiga utbetalningar skapat utrymme för nya felaktiga utbetalningar!!!

Det råder omfattande brister i nämndens interna kontroll rörande kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter och uppföljning!!!!

Detta var några av de punkter som återfinns i rapporten. Ansvaret vilar nu tungt på flera politiker och tjänstemän som möjliggjort förskingringen.

tisdag 29 januari 2013

Brynäs veteraner besegrade AIK

- Åter skrinnade Ove Molin, Tommy Sjödin, Willy Lindström och flera andra Brynäs-veteraner in på Läkerol Arena för att ta fighten mot AIK. Peter Gradin, Anders Gozzi och övriga gamla gnagare hade inte mycket att sätta emot. Brynäs vann med 6-2. Idag behövde inte ens Börje Salming dra på sig sin gamla Brynäströja. Det räckte ändå.

Efter oldtimersmatchen följde elitseriematchen Brynäs - AIK. Om detta resultat återkommer jag kanske en annan gång.

måndag 28 januari 2013

Inriktningsbeslut om bildande av regionkommun

- Representanter från samtliga politiska partier träffades på Ruddammsgatan 30 i Gävle för att få till ett inriktningsbeslut till politisk organisation för kommande Region Gävleborg, som förhoppningsvis regeringen kommer att godkänna inom en snar framtid. Allt ska sjösättas i och med valet hösten 2014.

Dagens frågor var exempelvis; Hur många direktvalda ledamöter ska ingå i Regionfullmäktige, 71, 75 eller 81? Med fingret i luften; 75.
Hur många ordinarie i Regionstyrelsen? 13 ansåg (m), 15 var mitt bud. Vi får se.
Ska näringslivsfrågorna ligga i ett utskott under Regionstyrelsen eller i en egen nämnd? Svar; utskott under styrelsen.
Nämnderna blir istället troligen tre; Hälso- och sjukvårdsnämnd, Kultur- och kompetensnämnd, samt Hållbarhetsnämnd (där bl.a. kollektivtrafik o infrastruktur ska ingå).

Nu går processen vidare, men den politiska organisationen börjar utkristalisera sig. Antalet valkretsar blir troligen två istället för dagens fyra. Två valkretsar som kan formas på två sätt; 1: Gästrike- resp Hälsingevalkrets. 2) Kust- resp Inlandsvalkrets.söndag 27 januari 2013

Förintelsens minnesdag

- Dagens foto tog jag förra året i Krakow. Här i Kazimierkvarteren bodde flertalet av de 65 000 judiska medborgare som miste livet. Flertalet fördes 60 km bort till Auschwitz. Nu finns här ett minnesmärke och en plats för meditation. Idag är det 68 år sedan Auschwitz befriades. Vi får aldrig glömma nazisternas grymhet eller kommunismens mordmaskineri i Sovjet. Vi får aldrig förringa frihetens och fredens betydelse när ekonomiska kriser blåser över vår omgivning. Vi behöver samarbete, inte stängda gränser, över nationsgränserna.

Lördagen var en dag som bara försvann. Många tankar färdades till Stadskyrkan i Umeå. Trevliga minnen dök upp från alla möten med Britt-Marie Lövgren.

fredag 25 januari 2013

Tydliga insatser mot ungdomars brottslighet

- Länspolismästare Christina Forsberg besökte vårt styrelsemöte i Region Gävleborg. Diskussion kring de överenskommelser som finns mellan polis och länets kommuner. Samarbetet verkar fungera hyfsat bra. Ett bekymmer är att Sverige fått 1000-tals fler poliser, men i Gävleborg är ökningen 0! Trots detta görs det ett bra jobb här. Kanske baksidan av att vara ett tryggt län?

Blev mycket glad när Christina informerade om att ett av de viktigaste fokusområdena 2013 blir att utveckla tidiga och tydliga insatser mot ungdomars brottslighet. Viktigt att stoppa inflödet till den brottsliga banan.

torsdag 24 januari 2013

Brister i kommunens fakturahantering - Miljoner borta

- Förutom telefonsamtal, möten och grävande i pappershögar blev det tid för ett besök på fp-Gävleborgs högkvarter. Länsombudsmannen, som är en kvinna, offrade några minuter och en kopp kaffe åt en gammal man.

Annars talas det mycket i Gävle om den kvinna inom kommunen som förskingrat 20 miljoner kronor. Hur kunde det få ske? Vart har pengarna tagit vägen? Nu finns endast 20 000 kronor kvar på hennes lönekonto och kvinnan är spårlöst försvunnen sedan den 12 november. Revisorerna påpekade redan 2005 om säkerhetsrisker i kommunens fakturahantering. Kommunledningen lovade då att ett säkrare system skulle införas. Inget hände och inte heller revisorerna följde upp sitt krav.

onsdag 23 januari 2013

Gården i Gävle som klarat brand och rivningsvåg

- Dagens fotomotiv: Berggrenska gården. Köpmansgården från 1815 som överlevde stadsbranden 1869 när 500 gårdar, 130 magasin, fyra broar och fyra mälterier ödelades. Allt detta på den norra sidan av Gavleån. Den södra sidan klarade branden men råkade istället ut för den stora stadsomvandlingen som inleddes 1952 i Gävle, Stockholm och Karlstad, men som sen fick många efterföljare i andra städer. Även norra sidan av Gavleån drabbades av det som senare i regeringens arbetsgrupps rapport för arkitektur och formgivning gick under namnet "Erfarenheter från ett kulturmord". Lyckligtvis klarade sig Berggrenska Gården även denna gång.

Från folkpartiets sida har vi under årtionden kämpat för att stadsförnyelsen innebär förnyelse OCH bevarande. Att ordet "kulturminnesvård" ges ett innehåll. Många gånger har vi stått ensamma när socialdemokrater och moderater kramat varandra. Men ibland lyckas vi. Gamla fängelset räddades och är nu Sveriges Fängelsemuseum. I Sjömanskyrka bedrivs dans och musikverksamhet. Porslinskontoret innehåller kontor. För tillfället försöker vi rädda stadens parker från bebyggelse (jo, det finns annan mark att bygga på).

måndag 21 januari 2013

Ibland är livet besvärligt

- Det blev akututryckning till Sollentuna för Liisa idag. Olivia sjuk. Det visade sig vara öroninflammation. Tänk vad besvärligt det är när du är liten och inte kan tala om hur det känns.

söndag 20 januari 2013

Dagens oväntade besök

- Plötsligt tjuter det lite extra utanför fönstret och där står två brandbilar samt en polisbil. Det visar sig lyckligtvis att inget allvarligt tillbud uppstått. De har dessutom närma hem. Polisen med sina stora hus på andra sidan Kronobergsparken. Brandbilarna dom svänger bara runt hörnet in på Hantverkargatan. Där återfinns den gamla fina brandstationen, som emellertid är hotad. 2014 beräknas räddningstjänsten flytta all sin verksamhet till Lindhagensgatan. Tanken har varit att där samlokalisera delar av myndigheter och organisationer inom säkerhets-, trygghets-, räddnings-, trafik- och informationstjänster. Blir flytten av 2014 hoppas jag ändock att byggnaden bevaras. Skulle det vara genomförbart att där inrymma en saluhall kombinerat med ett brandmuseum?

lördag 19 januari 2013

Olivia och Nyamko var dagens skribenter

- Familjebesök från Sollentuna. Olivia med papper och penna, i färd med att hjälpa morfar med hans blogg. Hoppas jämställdheten nått längre när det är dags för Olivia att söka sig ett framtida jobb.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) hade idag en bra debattartikel i DN.
"I decennier har fler kvinnor än män examinerats från svenska högskolor och universitet. Flickor har länge presterat bättre i skolan – men ändå är de förlorarna på arbetsmarknaden. För de kvinnor som försöker bryta mönstret och ta sig in i näringslivets topp sätter glastaket ofta stopp. Det finns diskriminerande strukturer som måste rivas."

"Näringslivet lever inte upp till sin egen överenskommelse om jämställdhet. Därför föreslår vi nu en lagstiftning som ställer krav på en jämn könsfördelning i företagens ledningsgrupper. Fler kvinnor på höga poster skulle skapa en mer rättvis fördelning av makt i samhället."

Nyamko slutar nu som jämställdhetsminister och istället tar Maria Arnholm över.

fredag 18 januari 2013

Välkommen Ulrika till Regionkommitten

- Vintern håller sitt grepp över Stockholm. Bättre det än snöslasket. Fotot från S:t Eriksbron, som bildar gräns mellan Barnhusviken och Karlbergssjön som vi här ser leder till Karlbergs slott.

Ulrika Landergren, som är folkpartistiskt kommunalråd i Kungsbacka, kommer att ersätta Britt-Marie Lövgren i Regionkommitten. SKL:s styrelse har nu nominerat Ulrika. Innan det är helt klart ska också regeringen och ministerrådet ge sitt godkännande.

torsdag 17 januari 2013

Irland satsar på stabilitet, jobb och tillväxt

- Irlands ambassadör James Joseph Carrol gästade SKL:s internationella beredning. Irland har nu ordförandeposten i EU. I den rollen prioriteras kampen mot arbetslöshet, i synnerhet bland ungdomar. Vidare räknar de med att EU:s långtidsbudget, efter många långa förhandlingar, under senvåren kommer att fastställas. Även en bankunion finns med på prioritetslistan. Dessutom ska de försöka få till fler frihandelsavtal med länder utanför EU, som Canada, USA, Singapore och Japan. Ett initiativ som vi svenskar hälsar med stor glädje.

Trevligt att träffa representanter från ett land som troligen är på väg att ta sig ur en djup ekonomisk kris. Hoppas detta arbete kan vara som föredöme för andra länder som brottas med stora ekonomiska problem.

onsdag 16 januari 2013

Nya regler för offentlig upphandling

- För femte året bjöd SKL in oss som arbetar med internationella frågor till seminarier och debatt i Norra Latins lokaler(fotot). Extra intressant att lyssna till regeringens utredare Anders Wijkman samt Catarina Segersten Larsson, från Regionkommitten. De presenterade tankar på vad som bör göras inom upphandlingsområdet, nu när både EU och regeringen planerar att revidera upphandlingsreglerna. Men den föreslagna detaljeringsnivån i EU-förslaget går enligt Catarina i vissa stycken emot intentionerna att förenkla upphandlings­reglerna. Däremot ges ökade möjligheter till e-upphandling, vilket är bra för alla parter.

Offentliga upphandlingar utgör 15-20 % av omsättningen i Sverige. Detta ställer höga krav på beställarna. Höjer man kraven på kompetens hos de som arbetar får man sannolikt ett mycket bättre resultat och en högre kvalitet. Det behövs dessutom ökad inköpssamarbete.

Förhoppningsvis kommer vi framöver att mer koncentrera oss på kvalitetskraven. Hitintills har lägsta pris dominerat upphandlingarna. Kvalitetskraven måste skärpas, vi minns skandalerna inom äldreomsorgen.

Gränsen för direktupphandling kommer att ligga på knappt 0,5 miljoner. Möjligheterna för små och medelstora företag att delta i upphandlingarna förbättras (hoppas jag). Dessutom kan vi i Sverige gå längre än eu-lagstiftningen inom olika ormåden. EU lägger ribban senare i år.

tisdag 15 januari 2013

Kvalitet och smak när gourmeten äntrar köket

- Åter till Stockholm för möten inom ramen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hemmakväll på Kungsholmen med välkryddad thaimat, tillagad av husets kock.

måndag 14 januari 2013

Gävle behöver ett modernt Stadsbibliotek

- Stadsbibliotekets framtid var en av frågorna som diskuterades vid folkpartiets kommunfullmäktigegrupp. Det är dags att börja planeringen av en till- och ombyggnad, anser vi. Kommunledningen tvekar och drar allt i långbänk.

Efter alla misslyckade affärer som den s-styrda kommunen åstadkommit verkar två nya vara på väg. Försäljningen av Fjärran Höjderbadet till det privata företaget Proma sker inte enligt plan. Företaget har ännu inte lyckats få fram nödvändig finansiering för att fullfölja köpet. De har nu begärt uppskov med att ta över badet. Gävle verkar också bli förlorare i kampen om att bli utskeppningshamn för järnmalm från Bergslagen. Nordic Iron Ore föredrar hamnen i Oxelösund

lördag 12 januari 2013

Hjälpen hjälper barnen i Haiti


- Plockade fram ett foto från snabbvisiten på Haiti i höstas. Det är idag tre år sedan jordbävningen drabbade Haiti. Rapporter kommer nu om positiva resultat av återuppbyggnadsarbetet. UNICEF rapporterar att fler barn går i skolan än innan katastrofen (77 % mot 50 % 2006) och färre barn lider av undernäring än före.

Fortfarande har emellertid bara 65 % av befolkningen tillgång till rent vatten och 350 000 saknar fortfarande bostad efter en av de värsta humanitära katastroferna. Ett långsiktigt stöd behövs till Haiti, ett av världens fattigaste och mest olycksdrabbade länder. Av omvärldens utlovade stöd har bara hälften betalats ut. Läkare utan gränser och andra som gör en fantastiskt insats behöver omvärldens stöd. Vi ser nu att hjälpen hjälper.

fredag 11 januari 2013

12,8 % arbetslösa i röda Gävleborg

- Gästade Profilen Konst & Ramar på Nygatan i Gävle. Ett litet företag där sonen just är på väg att ta över verksamheten. Fungerande generationsväxling.

Annars kretsade dagen en hel del kring arbetslösheten i länet, högst i landet, och ungdomsarbetslösheten, näst högst. Det är inte arbetsmarknadsutvecklingen utan den faktiska arbetslösheten som är det största bekymret. Varslen för 2012 minskade faktiskt, även om en ökning skedde i december. Kvarstående lediga platser fler vid nyår än året före.

En åtgärd, ge arbetsförmedlingen friare tyglar. 2011 gick 3,1 miljarder i retur. Pengar som var öronmärkta för åtgärder. Samtidigt nekas folk riktigt bra praktikplatser. Inte heller är det bra att alltfler fastnar i FAS3-jobb. Men viktigast i Gävleborg. Det behövs ett företagsvänligare klimat. Eller i klartext. Högst arbetslöshet i länet - Gävle. Lägst - Hudiksvall. I en av kommunerna har (s) styrt sen 20-talet. I en av kommunerna är de i opposition. Gissa nu var.

torsdag 10 januari 2013

Snö och blåst skapade nostalgi

- Snö och blåst över Gävle.

Minnen från snökaoset 1998 dök upp. Då började det som ett vanligt snöfall. Dagen efter hade allt utvecklat sig till snödramatik. Århundradets värsta oväder. På tre dygn kom det 140 cm snö. Bilar, bussar och tåg, allt stod stilla. Skolor och företag fick stänga. Färskvarorna tog slut i affärerna. Sjukhuset ställde in operationer. Bandvagnar ersatte ambulanstransporter. Hela samhället lamslogs. Vi var isolerade från omvärlden.

Tror inte att jag ännu tar till de stora orden över den snö som nu faller ner.

tisdag 8 januari 2013

Ingen ljuv musik i Läkerol Arena

- Besökte Läkerol Arena för att se Brynäs spela mot HV71. Det borde jag inte ha gjort. Brynäs alltför dåliga. Men fortfarande två månader till slutspelet. Det hade varit bättre om jag suttit hemma och lyssnat på ljuv musik, dvs Elvis. Idag 78 år sedan han föddes i Tupelo, Mississippi.

måndag 7 januari 2013

Vardagen har börjat

- Första "riktiga" vardagen på det nya året. Nu väntar jag på semlorna. Tisdag i morgon?

Dagen avrundades med bio. "En oväntad vänskap". Den gillade vi skarpt! SF Bio rapporterade dessutom att 2012 blev ett rekordår med sålda biobiljetter. Visst ska film ses på bio.

söndag 6 januari 2013

Olivia bjöd på fika

- Familjen Wollards hade bakat kaka inför vårt besök. Olivia serverade med, som vanligt, ett leende på läpparna.

lördag 5 januari 2013

Tillbaks till ett vårlikt Kungsholmen

- Från vinterlandskapet till ett Stockholm där det mesta av snön har regnat bort. Kronobergsparken gav en känsla av vår, trots några minusgrader. En park som politikerna under 2012 gett en ansiktslyftning. Önskar att Klockgjutarparken i Gävle gått samma framtid till mötes, men andra politiker som styr där.

fredag 4 januari 2013

Våras det för Klockgjutarparken

- Naturligtvis finns det mäktiga krafter bakom önskemålet att bygga höghus i parken. Möjligheterna att rädda grönområdet förbättrades inte efter moderaternas och socialdemokraternas beslut i Gävle kommunfullmäktige. Kanske det ändock finns ett hopp? Det nya året har ett oskrivet blad! Ärendet är överklagat.

Själva tillbringade vi kvällen i en av Gävles norra förorter, Hille. Gunnel och Erik bjöd på en superb måltid.

torsdag 3 januari 2013

En dag bakom ratten

- Klarade av 650 kilometer idag. Lämnade först våra tyska vänner vid Röros lilla flygplats. Hörde på norsk radio att influensan slagit till, däribland 137 nya fall av svininfluensa. När Liisa och jag kom till dagens slutmål rapporterades att svininfluensa även nått Gävle med några enstaka fall. Risken för en större epidemi får inte negligeras.

onsdag 2 januari 2013

Dags att ta farväl för denna gång

- Vi fick ännu en fantastisk dag. I år bjöd verkligen vädret på perfekta skidförhållanden, trots årstiden. Och detta i en underbar miljö. Men allt har ett slut. Kvällen ägnades åt packning och städning.

tisdag 1 januari 2013

Inledde 2013 i utförsbacken

- Året inleddes med härlig skidåkning i Tänndalen tillsammans med vännerna från Hamburg. Lätt snöfall, några minusgrader, nästan vindstilla och ett underlag i backarna som gav möjlighet att njuttningsfullt glida nedåt.

Avslutade årets första dag med röding på Hamra Wärdshus. Kan rekommenderas.

Hoppas året fortsätter lika fantastiskt!