fredag 30 november 2012

Förberedd inför den andra sammanträdesdagen

- En resolution om den fleråriga budgetramen diskuterades livligt i Regionkommitten. Bioekonomi för Europa och framtidens satsning på kulturhuvudstäder var två beslutsärenden från "mitt" utskott EDUC bland en del andra. Sedan var det dags att ta flyget till ett snöigt Arlanda.

Dagen hade tidigt börjat med ett frukostmöte tillsammans med representanter från Sveriges regionala eu-kontor här i Bryssel. Dagen fick ett slut på Kungsholmen med en kall öl i ett numera kallt land.

torsdag 29 november 2012

Barroso gästade Regionkommitten

- Barroso konstaterade att vi i Europa befinner oss i en väldigt svår situation. Det krävs nu ledarskap på alla nivåer för att klara problem som arbetslösheten, sammanhållningspolitiken och få ett beslut om långtidsbudgeten.

Därefter körde vi en heldag med en mängd ärenden. Kvällen avslutades 21.00 med att Cypern bjöd på en enklare buffe.

onsdag 28 november 2012

Tid för att i Bryssel läsa handlingar

- Fick tag på ett uthyresrum strax bakom parlamentsbyggnaden. Ägnade där kvällen åt inläsning av tre ärenden som jag har att specielbevaka inför Regionkommittens två mötesdagar. Dessa tre är:

- En gemensam strategisk ram
- En europeisk uppförandekod för partnerskap
- Lokalt ledd utveckling

Här handlar det exempelvis om gemensam ram för de fem GSR-fonderna. Skapa sammanhängande användning av fonder för att underlätta skapandet av regionala utvecklingsstrategier, osv.

tisdag 27 november 2012

Dagens beslut - Rastplatsen i Lassekrog rustas

- Vid Närings- och infrastruktur-utskottets sammanträde i Region Gävleborg hade vi livliga men givande diskussioner. Beslut om mindre satsningar som upprustning av rastplatsen i Lassekrog, mellan Ljusdal och Sveg. Större satsningar som ny väg mellan Bollnäs och Vallsta. Övergripande ärenden som Innovationsstrategin och Näringslivsprogram. Efter detta tog jag tåget till ett regnigt Stockholm.

måndag 26 november 2012

Åtta timmar med Gävle kommunfullmäktige

- Det behövs korta raster för att sträcka på benen när fullmäktige drar ut på tiden. Dags att besluta om budget för 2013. Skatten oförändrat 21:51. Jag var tre gånger upp i talarstolen i budgetdebatten.
1. Informerade om hur vi folkpartister vill utforma centrala Gävle. Bl.a. skydd av parker och grönområden, rust eller nybyggt Stadsbibliotek och fortsatt möjlighet för bilar att köra längs Esplanaden från norr till söder.
2. Ställde två frågor till Sverigedemokraterna. Eftersom de hade slut på talartid så fick de av min tid för att kunna svara. Men ändock inget svar. Visste du att de vill införa "ett allmänt maskeringsförbud i barnverksamheter". Stackars barn som just tränar in luciasången. Ingen lucia eller pepparkaksgubbar.
3. Gav min uppskattning att vi nu drar åt samma håll över parti- och kommun-gränser för att bilda ett direktvalt regionfullmäktige. Men vi har många problem att lösa under kommande år innan allt är på plats. Först måste regeringen ge tillstånd att vi får bilda en region i Gävleborg.

lördag 24 november 2012

Lugn familjekväll i Stockholm

- Olivia på besök med föräldrar. Även Emil på plats nu när det bjöds på mat.

fredag 23 november 2012

Genom sorgens mörker lyser minnenas ljus

- Vår vän Hasse Norgren har efter lång tids sjukdom fått ro. Var idag på begravningsgudtjänst i Strömsbros vackra kyrka.

torsdag 22 november 2012

Solsken i Bryssel men även storm och moln

- En vacker och solig novemberdag i Bryssel. Stormen fanns inomhus, där diskussionerna bland regeringscheferna gick höga om den framtida budgeten. Vi i EDUC-utskottet ägnade oss istället åt att diskutera molnbaserade datortjänster. Fördelar med molntjänster är att användaren inte själv behöver uppdatera, installera eller ta säkerhetskopior av sin data. Tekniken finns och används, men hänger vi medborgare med?

Bland övriga ärenden på dagordningen i EDUC fanns "Det europeiska området för forskningsverksamhet". Med tanke på den rådande ekonomiska krisen är det viktigt att fullfölja forskningsverksamheten med fokus på forskning och forskningsbaserad innovation för att stödja ekonomisk tillväxt, sysselsättning, vetenskaplig kvalitet och sammanhållning mellan regioner och länder. Kunskap är den nya ekonomiska valutan!

onsdag 21 november 2012

Julen förbereds i Gävle

- Längs promenadvägen till centralen noterar jag att de märkt ut platsen var julbocken ska stå, gärdsgården är uppsatt och julgranen just kommit på plats. Men den gröna gräsmattan ger ingen julstämning.

Efter gårdagskvällens styrelsemöte i vår bostadsrättsförening är det nu dags att åka till Bryssel. Möte med utskottet för utbildning, ungdomsfrågor, kultur och forskning (EDUC) i Regionkommitten. I Bryssel diskuteras, liksom i vår bostadsrättsförening, budgeten. Men jag kan lova, det gick smärtfriare att få ihop budgeten på söder i Gävle.

måndag 19 november 2012

Budgettider i kommun och landsting

- Fick information om budgetförslagen i Landstinget Gävleborg. De styrande (s), (c) och (mp) vill höja skatten. Därmed får vi Sveriges högsta landstingsskatt. Oppositionen vill istället bl.a sänka kostnaderna för hyrläkare, genom att bli en attraktivare arbetsgivare med fler fasta läkare. Vidare kommer veckans debatt att handla om Hospice, vård i livets slutskede. Detta är en vårdform som saknas i länet. Detta vill oppositionen satsa på.

Vi i den liberala fullmäktigegruppen ägnade kvällen åt en genomgång inför den budgetdebatt som komma skall nästa måndag.

En mer jordnära verksamhet var bytet till vinterdäck. Claes i Valbo hjälpte till.

söndag 18 november 2012

Efter 30 år fick jag ett bilfritt Stortorg

- Tillbringade helgen i Gävle. Tid att strosa omkring i centrala stan. Stortorget i Gävle är nu nästan helt fritt från bilar och bussar. Endast taxi får använda en del av torget. Bra. Jag föreslog dagens lösning redan 1982 i fullmäktige och följde upp 1999 med motionen "Låt Stortorget vara ett stort torg". Vid båda tidpunkterna blev det avslag. Nu när de styrande själva "upptäckt" möjligheten så gick det bra. Men ett förslag som jag drivit saknas. Torget är ett ödsligt torg. Jag saknar mer torghandel, större lekplats för barn och andra aktiviteter som gör torget mer levande.

Helgen ägnades en hel del åt förberedelser inför kommande möten. Har bl.a. flera möten i Bryssel den närmsta tiden. Men jag har ännu inte vågat boka några flygresor. Konkurshotet mot SAS gör att jag avvaktar beställningarna till början av veckan.

torsdag 15 november 2012

Höjd moms, bättre infrastruktur och Serbiskt besök

- Besök från Serbiska kommunförbundet när vi i SKL:s beredning för internationella frågor träffades. I Serbien är en ny lag på gång som ska stärka den lokala självstyrelsen. Därför är de nu här för att se och lära. Men bör inte lokala och regionala självstyrelsen förstärkas även i Sverige?

Innan dess fick jag höra förre finansminister Kjell-Olof Feldt om våra möjligheter att klara morgondagens välfärd. En mycket svår uppgift där oftast höjda skatter skapar grus i manskineriet. Men mer pengar måste gå till äldreomsorg och annan välfärd. Han ogillade höjd kommunalskatt och sänkt bolagsskatt. Satsa istället på skatten på konsumtion, dvs höjd moms, sa Feldt.

Även infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd gästade SKL. Sverige behöver ett transportsystem som binder samman hela landet och bidrar till fler jobb och konkurrenskraftiga företag, sa Catharina. Alliansregeringen vill satsa 522 miljarder kronor på infrastruktur under tolv år. Propositionen som ska antas av riksdagen i december syftar till att åstadkomma mer och bättre infrastruktur för pengarna.

onsdag 14 november 2012

Birgitta och Calle på besök hos SKL

- Eu-ministern Birgitta Ohlsson och hennes pressekreterare Carl Lagerqvist gästade oss folkpartister i Sveriges Kommuner o Landsting. Det blev en hel del prat om den högaktuella förhandlingen om EU:s budget. Hur stort kommer besparingskravet att bli? Sker det, som Sverige vill, genom minskning av jordbruksstödet? Och blir jag nöjd genom att satsningar görs på forskning, infrastruktur och landsbygdsutveckling? Slutförhandlingar pågår. Extra roligt att träffa Carl, som jag följt sedan hans politiska tid i Liberala Ungdomsförbundet och Kommunfullmäktige i Gävle.

tisdag 13 november 2012

Syster Stinas väg i Strömsbro

- Nya områden växer upp runt om i Gävle. Ett tecken på att stan växer. Det finns plats att bygga på utan att man behöver ta parker i anspråk. Och när det byggs behövs det nya gatunamn. Trevligt när namnen har en historisk anknytning till platsen, som detta med syster Stinas väg.

Diakonissan Stina Andersson arbetade i Strömsbro åren 1945—1979. Under en influensaepidemi slet hon dag och natt. Vid ett sent kvällsbesök hos en familj där gamla mormor låg sjuk och vårdades av en dotterson frågade han, om syster fått någon mat under dagen. Jo, hon hade bjudits på kaffe. Men mat hade hon ej hunnit med. De sjuka gick i första hand. Och när jag lyssnar på äldre Strömsbrobor är det just så de minns Stina. Ständigt på plats där hon behövdes. Stina Andersson avled 2003, 87 år gammal.

måndag 12 november 2012

Novembersol över Gävles Rådhus

- Träffade Annika Lundqvist och gick igenom aktuella frågor som berör det internationella arbetet inom Gävle kommun. Annika är chef över Gävles internationella kontor. De gör ett mycket bra arbete. Pratade idag om hur vi kopplar ihop europasamarbetet med de dagliga kommunala frågorna.

Fick senare information om aktuella riksdagsfrågor av länets liberala riksdagsman Hans Backman. Dessutom idag besök på folkpartiets länskansli, samt oppositionsrådskansliet i Gävle Stadshus. Diskuterade där förslaget till Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020. Förslaget är inte bra. Saknar bl.a. en bättre koppling till EU 2020.

söndag 11 november 2012

Världens mäktigaste män

- Ljuslyktorna har ersatt balkongmöblerna. Novembermörkret kräver många ljus för att skapa behagligare stämning.

Världens två mäktigaste män utses denna månad. I USA fick Obama och Romney vackert sitta och vänta på vem folket valde till president. I Kina sitter nu folket och väntar på vem partiet valt till landets ledare. Troligen får Xi Jinping uppdraget att bekämpa korruption, växande klyftor mellan landsbygd och städer samt folkets önskan om mer demokrati och mindre censur. Obama måste göra något åt det växande skuldberget, arbetslösheten och även där växande klyftor mellan fattiga och rika.

fredag 9 november 2012

Dialog om framtida Region Gävleborg

- Alternativa utformningar av framtidens politiska styrning och ledning av den kommande regionen diskuterades i Bollnäs Folkhögskola. Förtroendevalda från nuvarande landsting och regionfullmäktige deltog. Mycket lovande hur samstämmigt tongångarna var hur vi ska gå vidare med arbetet. Om nu bara regeringen ger klartecken till att vi får skapa en direktvald region så kan väljarna i Gävleborg i september 2014 rösta fram det första regionfullmäktige.

tisdag 6 november 2012

Farväl Kina - vi ses förhoppningsvis igen

- Med Finnair lämnar vi Chongqing. Stort tack till Ziki som hade ständig beredskap med mobilen för att klara ut språkproblemen som uppstod när vi flackade omkring i regionen. Nu hem för att följa valen av ledare för stormakterna USA och Kina.

måndag 5 november 2012

Jordens vackraste varelse ska räddas

- Morgontåget 310 km västerut till ChengDu i Sichuan-provinsen. Här lever de flesta av de cirka 1600 kvarvarande vilda pandorna. Besökte, Panda Base, en anläggning som byggts upp med sjukhus, forskning och allt som behövs för att kunna rädda pandornas fortlevnad. Själva ägnar sig pandorna åt att under hälften av dygnets timmar tugga i sig bambu. Utan bambuskog inga pandor.
Ett annat utrotningshotat djur är den röda pandan, ibland kallad Kattbjörn. Den har här i Sichuan sin största population. Även den lever i och av bambuskogen. En röd panda som jag mötte ansåg att jag borde gå åt sidan när hon kom. Eftersom jag inte gjorde det tillräckligt snabbt har jag nu några lätta rivmärken på ena benet.
söndag 4 november 2012

Många möten med leende och vänliga människor

- Först till ett traditionellt gammeldags kinesiskt affärscentra, Ciqikou Ancient Town. Ett måste för alla köpsugna. Här kan du göra fynd. På kvällen gjorde vi en båttur på en av världens största floder, Yangtzefloden. Och här som på så många andra ställen träffar vi glada och trevliga kineser. Men prata med varandra är näst intill omöjligt. Kolla förresten höghusen i bakgrunden.

En våt naturupplevelse i Black Valley

- Ziki och Linmay tog oss med på en bussfärd upp i bergen till ett naturskyddat område i den subtropiska dalen i Wansheng Black Valley, där Guizhouprovinsen börjar. Bergen når upp till 1900 möh. Vandrade 10 km i ständigt regn längs dalgången. Blev mycket blöta trots regnskydd, men vattnet torkar till skillnad mot de fantastiska minnesbilder vi fick med oss hem från denna storslagna natur.


lördag 3 november 2012

Vi möts idag av en modern storstad

- Centrala Chongqing gav inte den bild jag en gång fick i skolan om Kina. Som i många andra världsstäder finns allt från lyxiga gågator till fattigare kvarter. H & M finns här som i övriga världen, exkl Sverige, på märkesgatorna. Stan känns trygg även kvällstid, trots att jag läst att till för nåt år sedan här har funnits utbredd maffiasyndikat. Men polisen har gjort mycket hårda tillslag mot stora och små gangsters. Tror dessutom att vi som turist har en större trygghet. Att begå brott mot främlingar straffas extra hårt.

Minnesmonumentet, i mitten på bilden bland blommorna, påminner om friheten landet fick när Japanerna tvingades bort efter andra världskriget. Just Chongqing var under ockupationen tillfällig huvudstad i Kina under tiden Peking intogs av japanerna. Hit in i landet tog dom sig aldrig, förutom med sina bombplan. Stan bombades hårt, men de lyckades inte besegra lokalbefolkningen.

fredag 2 november 2012

Många trappor för att nå Gyllene örnen

- Taxi två mil till Nanshan botaniska park. Kostnad nästan 30 kronor. Åker du högst två km är taxan knappt 10 kr. Bra och billigt, men alla taxiförare verkar träna inför formul 1-karriären.

Efter promenad i den vackra parken, som är vackrast på våren, tog vi sikte på högsta berget i Chongqings närhet. Fick mycket motion när alla trappstegen skulle övervinnas innan vi slutligen nådde toppen. Där väntade fler trappor inne i Golden Eagel. Vacker vy men dimman fanns där över stan, som även kallas Fog City. Men området kan rekommenderas om du vill byta storstadslivet mot lite grönska i vacker miljö för en stund.

torsdag 1 november 2012

Dags att lära känna Chongqing

- Tänk vad lite man vet om olika platser på jorden. Här dyker plötsligt en av Kinas största städer och en av de viktigaste regioncentra i detta väldiga land upp i ens medvetande. En stad som för ens tankar till Hong Kong och New York. En historiskt intressant plats och en spännande framtidsstad.

Tyvärr kom informationen på bloggen att släpa efter. Här råder censur gällande bl.a. min blogg och facebook.