onsdag 30 september 2009

Metropolitan ger Tosca

Metropolitan startade efter sommaren med operan Tosca, med Karita Mattila som Tosca. Rekommenderas.

Gillar du musikals och ska till New York? Missa inte Broadway-musikalen Wicked. Mycket bra, tycker jag.
Wicked är en musikal med text och musik av Stephen Schwarz, som bygger på en bok med samma namn. Musikalen har vunnit tre Tony Awards; kostym, scenografi och bästa skådespelerska i musikal, Idina Menzel.

Vandrade runt i ett tomt Madison Square Garden. NHL har inte startat och hemma verkar inte heller BIF vaknat. Men serien har just startat - vinsterna kommer.

måndag 28 september 2009

Några lediga dagar i New York

Underbart att bara vandra omkring på Manhattan. Central Park, Modern Art, jazzklubben Blue Note, men mest bara vandra omkring och njuta.

fredag 25 september 2009

Europeiskt körkort för lokförare


Endagstripp till Bryssel. Möte i utskottet Territoriell sammanhållningspolitik (COTER) tillsammans med Anders Knape och Jens Nilsson från Sverige. Ett tillfälligt inhop i detta utskott för mig, men väldigt intressant. Dessutom, det går att påverka.

Ett exempel: riktade in mig på yttrandet om Hållbara framtida transporter. Där hade jag och Anders Knape, som är ordförande i SKL (Sverigeriges kommuner och landsting) ett tilläggsförslag.

Vi argumenterade för (det feta):

"Vi konstaterar att medlemsstaternas olika infrastrukturstandarder, exempelvis olika spårbredd i de baltiska länderna och i Polen, bidrar till splittringen av denna sektor. För att standardisera infrastrukturen tekniskt sett bör man investera i nya lastanordningar, spår och elsystem. Samtidigt bör olika natonella bestämmelser avseende lokförarutbildning och lastbestämmelser harmoniseras, samt ett gemensamt trafikledningspråk införas, på samma sätt som för flyget. Detta för att stärka konkurrenskraften gentemot vägtransporter. Överbelastade spåravsnitt bör ges resurser för byggande av nya spår samt för åtskiljande av infrastrukturerna för gods-och persontransporter.

Ett tillägg som vi fick en klar majoritet för, trots rapportörens förslag på avslag. Min argumentation var att vi inte hitintills (i europa) lyckats förbättre transporternas miljöprestanda. Vägtransporterna ökar och därmed de fossila bränslena.

Varför fortsätter vägtransporterna att öka? Tiden! Se långtradarna, samma bil samma chaufför och raka vägen (snabbt och enkelt). Järnvägstransporterna kräver fler lokförare, olika lastbestämmelser, och olika trafikledningsspråk mm. Här krävs att vi harmoniserar de nationella reglerna inom järnvägstrafiken.

Det är viktigt att våra företagare kan få fram sina järnvägstransporter snabbt och miljövänligt. 97 % av tansporterna är idag beroende av fossila bränslen!

Vill du veta mer om Regionkommitten så kolla denna länk:

http://www.cor.europa.eu/

onsdag 23 september 2009

På kurs med Studieförbundet Vuxenskolan - SV

Rakel Lundgren, Arbrå, förklarar för Mats Ryning, Täby, hur SV ska bli mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjlighet att växa.

Två dagar styrelseutbildning med lokala och regionala (Dalarna+Gävleborg) deltagare. Ett intressant program som bl.a. visar vår styrka att vi finns över hela landet. Men också områden där vi bör bli bättre. Vi behöver nå fler unga och fler personer med annan etnisk bakgrund om vi ska kunna fortsätta vara ett studieförbund med stark förankring i lokalsamhället.

Den 2-4 oktober genomförs SV:s förbundsstämma i Göteborg. Vill du veta mer? Gå in på

www.sv.se/forbundsstamman

tisdag 22 september 2009

Nu fattas bara el-bilarna

När jag promenerar till dagens möte i centrala Gävle så passerar jag Gävle Slott. Utanför slottet finns en parkering och där i hörnet finns två p-platser med laddningsmöjligheter.

I radion hör jag samtidigt om att världens politiska ledare sitter i New York och pratar om ett nytt klimatavtal. Förhandlingarna går trögt. I december ska ett nytt avtal tas i Köpenhamn. Låt oss hoppas att de tar sig i kragen. Om viljan finns så är det exempelvis möjligt att göra fordonsflottan oberoende av fossil energi, som en del i en sammanhållen klimat- och energipolitik.

I Gävle pågår ett elbilsprojekt. Ett 20-tal familjer deltar. Visst kan detta projekt gå snett, men jag är faktiskt övertygad om att detta är början på något stort. Att satsa på elbilar är både eftersträvansvärt och möjligt.

Mitt mål är att inom fem år kommer 600 000 av landets 4,3 miljoner personbilar att vara elbilar. Det innebär att vi minskat koldioxidutsläppen från personbilar med 20 %. Och detta är bara början.

lördag 19 september 2009

Ett år kvar till valet

- Hur ofta upplever du härlig stämning på Sergels torg? Glada människor och strålande sol mötte oss när vi kom in från träffen på Lidingö för att delta i Alliansens kampanjdag. Matilda Sundquist Boox var en av många goda vänner jag mötte i folkvimlet.

Och när partiledarna i Alliansen, Jan Björklund, Maud Olofsson, Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund entrade scenen så uppstod ett jubel som nästan påminnde om när Brynäs skrinnar in på Läkerol Arena (liten överdrift).

Det var fyra optimistiska partiledare som frågades ut så här ett år före valet. Den absolut viktigaste utmaningen för regeringen nu, är att undvika en situation där människor fastnar i utanförskap, att arbetslösheten biter sig fast även i bättre tider. De stora, övergripande målen för regeringens arbete mot den internationella krisen är därför att dämpa konjunkturnedgången, att skapa förutsättningar för snabbare återhämtning och att skapa högre sysselsättning på lång sikt. De tidigare presenterade satsningar på fler utbildningsplatser och extra tillskott till kommunerna ska ses i ljuset av denna målsättning.

fredag 18 september 2009

Folkpartiet kraftsamlar inför hösten 2010

Carina Östansjö hälsar Jan Björklund välkommen till Lidingö och fp:s riksträff med ledande kommun- och landstingspolitiker.

Barbro Westerholm var en av talarna som gav sin syn på hur det socialliberala alternativet ska utformas. Satsningar inom äldreomsorgen på förebyggande ohälsa och översyn av läkemedelshanteringen var några av frågorna som framfördes.


Partiledaren informerade om statsbudgeten som presenteras på måndag. Jan Björklund förklarade betydelsen av att staten i lågkonjukturen som nu råder satsa på infrastruktur, men även på kommuner och landsting så att de kan behålla personalen och därmed kvaliten inom äldreomsorgen, förskola och skola.

torsdag 17 september 2009

Tur och retur Bryssel

- - Vaknade strax efter fem i lägenheten på Kungsholmen. Till Arlanda och sen 7.20-flyget till Bryssel. Frukost, DN och läsning av handlingar på flyget. Delade taxi med Kent Johansson (c) till vårt gemensamma liberala grupp-möte med ALDE (alliansen liberaler och demokrater för europa). Kl 11 startade EDUC-utskottet. Lunchrast mellan 14-15. Tog bussen kl 17.30 tillbaks till SAS-flyget kl 19.20. Sitter nu åter här i Stockholm och skriver vid midnatt.

Givande utskott idag. Vi behandlade bl.a. mediakunskap och mediautbildning, IKT-infrastruktur för e-vetenskap och informations- och kommunikationsteknik, dialogen mellan universitet och näringsliv, funktionell analfabetism och avslutsningsvis en givande diskussion om EU:s ungdomsstrategi.

Jag lyckades tillsammans med Yoomi Renström påverka yttrandet gällande dialogen mellan universiteten och näringslivet.

I EDUC-utskottet (för kultur,utbildning och forskning) finns från Sverige förutom Yoomi Renström (s) och Kent Johansson (c) även Ingela Nylund Watz (s), å´så ja förstås...

onsdag 16 september 2009

Planering av EDUC-utskottets arbete

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på Götgatan bjuder på en härlig arkitektur innanför väggarna.

Vi fyra svenskar i Regionkommittens EDUC-utskott träffade idag sakkunniga tjänstemän på SKL. Vi diskuterade aktuella frågor som berör vårt utskott för kultur, utbildning och forskning.

En strategi för europeiskt samarbete om utbildning diskuterades bl.a. Vi har ett gemensamt problem i europa att alltför många elever lämnar skolan i förtid. Andelen personer med svag läsförmåga ökar också inom EU.

tisdag 15 september 2009

Strömvallen skapar heta känslor

Diskussionerna går varma i Gävle om fotboll. Men debatten handlar inte om hur det går för Gefle IF. Det handlar om Strömvallen. Hur ska den förvandlas till en modern arena? Eller bör vi bygga en helt ny fotbollsarena vid Läkerol Arena?

Men är det inte dags att först ställa sig frågan; Vems och hur mycket pengar finns till förfogande? Att presentera olika förslag på lösningar kan ju alltid vara roligt, men som gruppledare i fp:s fullmäktigegrupp vägrar jag ställa mig bakom något förslag förrän finansieringen också är specifiserad.

söndag 13 september 2009

Dags att avrunda årets sommar

Vi ska investera oss ur den ekonomiska krisen, sägs det. Vi samlades därför i sommarstugeföreningen och byggde ett nytt vindskydd för soptunnan.

Sista veckoslutet i stugan. Började göra klart inför vintern. Vädret riktigt skönt. Avslutade lördagskvällen med bastu och bad i Testeboån (+ 16).

fredag 11 september 2009

Vart tog han vägen?

- Regionkommittens presidiesammanträde höll idag till i Uppsala Konsert & Kongresshus. I pausen kunde vi njuta av strålande solsken.

Den ekonomiska krisen och dess påverkan på lokal och regional nivå var intressantaste punkten på dagordningen.

Mats Odell gästade oss och inledde debatten med att informera hur regeringen hanterat finanskrisen. Svenska skattebetalare kommer denna gång att gå ekonomiskt skadelösa åtminstone ur bankkrisen, som inledde lågkonjukturen. Staten säkrade insatta medel, som stigit i värde och leder till en vinst när andelarna säljs.

Anders Knape, ordförande i SKL och medlem i ReK, har tagit upp samtal med regeringen om att hitta lösningar på hur kommuner och landsting i framtida lågkonjukturer ska kunna göra behövliga investeringar. Offentliga sektorn bör ju helst inte satsa i hus, vägar och anläggningar under högkonjukturer, som bidrar till att överhetta marknaden. Istället bör det offentliga finna ett finansiellt sparande som möjliggör satsningarna under lågkonjukturer.

Ett annat stort problem inom EU är protektionismen. Det är svårt för politikerna att hålla fingrarna borta när arbetslösheten stiger. Det kan kortsiktigt ge positiva effekter med att gynna de egna, men det ställer till stora problem i framtiden. Speciellt i vårt exportberoende land.

När ledamöterna från EU:s länder gavs möjlighet att ställa frågor, så hade redan Mats Odell försvunnit.

torsdag 10 september 2009

EU:s Regionkommitté i Uppsala

- Innovationer och EU:s Lissabonstrategi för tillväxt och jobb ur lokalt och europeiskt perspektiv stod på dagordningen när vi i Regionkommittén träffades på torsdagen.

Innovationsstrategin bör främst bygga på små och medelstora företag i Europa. De stora klarar det mesta själv. Och den lokala delaktigheten måste stärkas i Lissabonstrategin. Styrkan i EU:s arbete ska bygga på mångfald, inte enfald. Ta tillvara och satsa mer på den lokala och regionala nivån.

Uppsalafolket delade med sig av sin erfarenhet att det lönar sig att förbättra samarbetet mellan politiker, näringsliv och universitet/högskola. Kopplingen forskning, innovationer och entreprenörskap kan effektiviseras för att öka den ekonomiska återhämtningstakten och positionera Europa som ledande kunskapsekonomi.

Dagen avslutades på Norrlands Nation med äkta norrländsk mat och uppländsk nyckelharpa.

Du kan följa vårt arbete i Regionkommitten via


onsdag 9 september 2009

Provval inför riksdagsvalet

Marianne och Lena, på länets partihögkvarter, pustar ut efter att fått iväg provvalet till alla medlemmar i Gävleborg.


Fram till den 25 september har nu alla medlemmar i fp-Gävleborg möjligheten att rösta och därmed aktivt påverka utseendet på riksdagsvalsedeln. Ett förslag till riksdagslista presenteras sedan med utgångspunkt av provvalet, men med bra geografisk spridning och med jämn könsfördelning. Lördagen den 5 december fastställs riksdagslistan av valda ombud från kommunföreningarna.

Söndag den 19 september 2010 på kvällen vet vi vilka som blev valda till riksdagen.

måndag 7 september 2009

Politisk helkväll i Bollnäs

Pälla Elfström, Gävle, Charlotte Klötz, Ilsbo, och Gunnel Nordin, Hudiksvall på väg in till måndagens styrelsemöte med Folkpartiet Gävleborg.

Gävleborgs infrastruktur var en av frågorna som diskuterades. Vilka investeringar i vägar, järnvägar och hamnar bör prioriteras?
Länets folkpartister vill satsa på dubbelspår Sundsvall-Gävle och att göra Gävle hamn till ett regionalt logistikcentra. Vidare satsningar på väg 83, speciellt olycksdrabbade delen Bollnäs-Ljusdal - viktigt både för arbetspendlare som för fjällturisttrafiken till Härjedalen. Även väg 84 till Sveg har låg standard med mycket olyckor.

Kvällens glädjeämne. Nyheten att regeringen satsar en halv miljard extrapengar 2010 på Gävleborgs kommuner och landsting. Välbehövligt tillskott som vi vill satsa på skola, äldreomsorg och sjukvård.


lördag 5 september 2009

Snart är det val igen


Riksdagsmännen Lars Tysklind, Bohuslän, och Hans Backman, Gävleborg, i samtal om satsningen på fler utbildningsplatser.


Folkpartiledningarna från samtliga län samlades fredag och lördag i Södertälje. Planer slipas nu inför valet i september 2010. Några frågor som ventilerades:

Vilka riktlinjer ska gälla i valet för våra kandidater i etiska, moraliska och praktiska avgöranden?

Hur förvaltas framgången i Europaparlamentsvalet?

Vi fick dessutom en bra inblick i den statsbudget som snart presenteras.

torsdag 3 september 2009

Från Gävle stadshus ut i världen

- Nu känns det som tiden är mogen att gå in i bloggvärlden.

Jag kommer att mer eller mindre regelbundet återkomma med korta inlägg och bilder.

Tanken är att inte bara rapportera från politikens värld. Det finns ju så många andra upplevelser som är värda en liten kommentar.

Eftersom jag ofta är på resande fot så kommer jag via bloggen även att ge lite restips.

Välkomna