torsdag 30 juni 2011

Ett glas öl efter dagens möten


- Möte med Regionkommittén som är EU:s församling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s 27 medlemsstater. Efter dagens möte gick jag ut bland hundratals andra Brysselbor som samlats på barerna runt Rue de Luxemburg. After work-priser, eller vad sägs om två Euro (c:a 18,30 kr) för en stor stark.

Vid dagens plenarmöte fortsatta diskussionerna om förslaget om budgeten 2014-2020. Budgeten bör inriktas på en stark förankring av Europa 2020-strategin, tycker jag. Den kopplingen bör förstärkas i budgeten innan den fastställs nästa år. För att EU ska kunna komma ur krisen behöver strategin medel och stort engagemang, även bortom den krets som de nationella regeringarna utgör. Den bör även förankras hos de lokala och regionala myndigheterna, de ekonomiska och sociala aktörerna och av allmänheten i våra regioner och städer.

Men det var mycket annat på dagordningen under dagen. Ett gemensamt europeiskt transportområde, skydd av språkliga minoriteter, innovationsunionen och prioriteringar för energiinfrastrukturen, för att nämna några frågor.

onsdag 29 juni 2011

Europeiska utrikestjänsten - EEAS


- Efter ett år är nu uppbyggnaden av EEAS (European External Action Service) klar. Den ska hantera EU:s förehavanden i länder utanför unionen. En av de ledande tjänstemännen vid sidan av Catherine Ashton är Christian Leffler (fotot). Vi fick en genomgång hur samordningen fungerar. Målet är bl.a. att vara en enad röst vid internationella kriser.

Vi i den svenska delegationen i Regionkommitten hade en heldag som gav oss möjlighet att strategiskt planera vårt arbete och inhämta viktig information. Förutom EEAS så fick vi exempelvis viktig förhandsinformation angående förslaget till EU:s framtida långtidsbudget 2014-2020.

tisdag 28 juni 2011

Ungern trotsade Bryssels värme


- Trots 34-graders värme avslutade Ungerns dansare deras ordförandeskap med en festival på Grand Place i Bryssel. Nu i juli tar Polen över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Under hösten väntar utmaningar om den ekonomiska krisen, revolutionerna i Nordafrika och de stora migrationsströmmar, för att nämna några.

Min dag började morgonen i ett soligt Stockholm, fortsatte i ett mycket kvavt Bryssel, där bastuvärmen slutade sent på kvällen med åska och skyfall.

Middag på exklusiva Restaurang Kwint på Mont des Arts. Maten var dyr, men inte märkvärdigt god.

söndag 26 juni 2011

Sakta flyter Testeboån


- Avkopplande att sitta vid stranden och njuta av fågellivet. Tvärs över ån har Göktytan funnit sitt bo i en trädstam. Göktytan en hackspett, sa en av våra gäster. Vid stranden på stenarna trivs Drillsnäppan. Den vita linjen över vingarna syns tydligt när den flyger lågt över ån.

En dag med avkoppling


- Visst tog vi en tur runt Åbyggeby, Hille och Forsby. Men i sanningens namn så var dagen främst sammankopplad med avkoppling.

fredag 24 juni 2011

Små grodor under en blå himmel


- Lagomt till midsommarfirandet på Grötängen skingrades molnen. Solen kom för att stanna och aftonen blev precis så härlig som bara en nordisk sommarkväll kan vara.

torsdag 23 juni 2011

Regnet det bara öser ner


- Dan före midsommarafton och det regnar. Enda mötet för dagen var i Hyresgästföreningens lokal för att fortsätta kampanjen att stoppa kommunens planer att bygga i flera av Gävles parker. Det är fullt möjligt att förtäta innerstaden och samtidigt bevara och stärka skyddet för stadens parker och grönstruktur. I augusti ska vi börja med att rädda Klockgjutarparken från att bebyggas med två sexvåningshus.

onsdag 22 juni 2011

Heldag med X-trafiks styrelse


- Fick en bra repetition under förmiddagen av aktiebolagslagen och rollen som styrelseledamot. Efter lunch styrelsemöte.

Sista året har resandet ökat i Gävleborg med 9%. I Gävle stadstrafik med hela 17%. Problemet är att resandet på länets landsbygd minskar. Kostnadstäckningsgraden för en genomsnittlig resa ligger på 56%, men på X-tåget 60%. Beroendet på det ökande resandet på X-tågen så beslutade vi öka kapaciteten med fler 3-vagnarståg istället för som nu 2. En ökad medfinansiering på Upptåget är också beslutat. Trafikströmmarna Gävle-Uppsala-Stockholm ökar hela tiden.

tisdag 21 juni 2011

Utveckla samarbetet norr om Slussen


- Centralstationens Konferens Central i Gävle är en utmärkt samlingsplats, för resenärer söder, väster och norrifrån. Idag platsen för oss i kommittén i Gävleborg som arbetar inför Regionbildningen. Vår önskan är att vi tillsammans med Uppland kan utveckla samarbetet norr om Slussen.

måndag 20 juni 2011

Biblioteket viktigt i kunskapssamhället


- På vägen hem från Gävle kommunfullmäktige passerade jag Stadsbiblioteket. Ett hus som majoriteten inte kommer att satsa investeringspengar på före 2018.

Gävle Stadsbibliotek byggdes på den tiden då ett bibliotek mest var till för utlåning av böcker. Tiderna förändras. Informationssamhället har ökat bibliotekets betydelse som fysisk mötesplats. Förra året besöktes huset av knappt en halv miljon personer. Biblioteket behöver moderniseras och göras tillgängligare för att kunna möta besökarnas behov. Det ska vara en plats där man kan söka kunskap och vidga sin förståelse av världen. Därför hade vi med pengar i investeringsbudgeten för 2013 till ett framtidsinriktat Bibliotek. Lyxkonsumtion sa Sverige-Demokraterna och röstade med socialdemokraterna.

Tolv timmars debatt i Stadshuset


38 ärenden till fullmäktige, varav flera mycket tunga. Jag inledde med ordningsfråga och kritiserade upplägget. Ordföranden bad om ursäkt och lovade bättring.

Efter 8,5 timmar hade vi klarat av sex ärenden, bl.a. mål & ramar, debatt om arbetsmarknaden i Gävle och beslut att införa LOV (lagen om valfrihetssystem). Jag var upp i de två första samt i ett annat ärende där jag efterlyste besked om att försöket med Barnahus Gävleborg permanentas - en verksamhet för utsatta barn. Fick inget besked.

Var därefter aktiv i två andra ärenden. Förespråkade att kollektivtrafiken förs över till landstinget (OK), samt att vi inte genomför en gemensam färdtjänsttaxa i Gävleborg (Nej). Nu blir det ny taxa i Gävle med högre pris för de flesta som är beroende av färdtjänst.

Efter tolv timmar beslutade vi att bordlägga 16 ärenden till kommande möte.

lördag 18 juni 2011

Tillbaks till Hagaström


- Johan fyller 50 den 1 juli men firade hemma i villan redan idag. 50-årsdagen tillbringas med familjen i Danmark. Det blev ett festligt kalas i Hagaström, som en gång var både min bostadsort och arbetsplats (Durotapet).

fredag 17 juni 2011

Födelsedag och nyinköpt radhus


- Tog bilen till Sollentuna och tittade in i familjen Wollards nyinköpta radhus. Redan dagen efter tillträdet var det full fart på rusten, bland annat helt nytt kök på gång. Hoppas dock att firandet av Susanne på födelsedagen den 17 juni ger anledning till lite lugn och ro.

torsdag 16 juni 2011

Sveriges Kommuner och Landsting


- Åter tillbaks till SKL på Hornsgatan 20 i Stockholm. Började med partigruppsöverläggning, därefter informationsträff och efter lunch sammanträde med Beredningen för internationella frågor. Vi diskuterade där prioriterade EU-frågor under 2011:

1) EU:s framtida budget och sammanhållningspolitiken.
2) Handlingsplanen för en ännu starkare inre eu-marknad med 12 nyckelområden.
3) Europa 2020-strategin för en smart och hållbar tillväxt för alla.
4) Miljöfrågor i allmänhet med prio på ett resurseffektivt och koldioxidsnålt Europa.

Vi måste dessutom specialbevaka grönboken om mervärdesskattens framtid. Förslagen där kan få långtgående konsekvenser för kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten om vi inte ser upp.

tisdag 14 juni 2011

Kulturen hotad i Gävle?


- I Stadsträdgården har vi Carl Milles musicerande änglar. Där bakom återfinns Konserthuset som inkvarterar vår symfoniorkester.

Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp förberedde måndagens mastodontmöte. Vi ska då fastställa ekonomiska ramar för Gävle kommun 2012-2015.

Sverigedemokraterna vill kasta ut symfoniorkestern från Konserthuset och avskeda samtliga musiker. Socialdemokraterna vill bryta sitt vallöfte om en utbyggnad av Stadsbiblioteket. Kulturmiljövård, kulturskolan och teatersatsningar - inga djärva satsningar i sikte.

Hade på kvällskvisten en givande träff med Gävles och Sandvikens liberala fullmäktigegrupper. Det finns mycket i samarbetet mellan våra två s-styrda kommuner som kunde förbättras.

måndag 13 juni 2011

Medlemsmöte med Folkpartiet i Gävle


- Idag genomfördes några viktiga val, exempelvis kommer nu Louise Hockman att ingå i Gävles Kultur & Fritidsnämnd. Folkpartiets gruppledare i kommunfullmäktige, Mats Ivarsson, var mycket nöjd med detta val.

söndag 12 juni 2011

Veckoslut under klarblå himmel


- Bad, sol och grillad mat. Härliga dagar i stugan med vänner från Järvenpää. Eftersom vi hade finskt besök satt jag på lördagskvällen fart i bastun med lite björkved.

Tillägg i bloggen söndag kl 13.30. Efter frukost och ännu ett dopp i Testeboån (+ 20,5) tog vi farväl av våra vänner, som nu styrde kosan mot Norge. Då när bloggen var skriven byttes himlens färger från blått till svart. Blixtarna dundrade allt tätare och ett regnväder drog fram. Bra för potatisen.

fredag 10 juni 2011

Nya Stiftelsen Gefle Dagblad


- Årsstämman med Nya Stiftelsen Gefle Dagblad avslutades med en god supé i Soldathemmet. Dessförinnan hade vi på stämman bl.a omvalt Ulf Laurén till ordförande. Stiftelsen är majoritetsägare i Mittmedia som är en av Sveriges största mediakoncerner, med cirka 1 700 anställda. Ny ordförande i Mittmedias styrelse är Lars Leijonborg. Nytt namn blir det också på VD-posten i Mittmedia i sommar, Thomas Peterssohn.

torsdag 9 juni 2011

Idrottens roll i europasamarbetet


- Har nu hittat ett litet mysigt hotell i Bryssel - Hotel Orts (t.h). Place de la Bourse syns i bakgrunden och går du där bakom vidare 200 meter så är du på Grand Place.

Ett yttrande om "Utveckling av idrottens europeiska dimension" tog den mesta av tiden vid dagens EDUC-möte. Hur mycket ska beslutas på EU-nivå om exempelvis kampen mot doping, att skapa riktlinjer om spelarövergångar i lagidrotter eller stimulansåtgärder i form av eu-lagstiftning av skattemässiga förmåner för föreningslivet?

onsdag 8 juni 2011

Möjligheter och utmaningar


- Vi inom Alliansen som ansvarar för kollektivtrafiken på region och riksnivå var samlade i riksdagens förstakammarsal för en halvdag med föreläsningar, diskussioner och goda exempel. Utgångspunkten var den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft vid nyår. Catharina Elmsäter-Svärd inledde men även en rad talare från branschen fanns på plats för att ge sin bild av den framtida kollektivtrafiken i Sverige.

måndag 6 juni 2011

6 juni = Nationaldagsfirande


- Redan utanför Gävle konserthus möttes vi av härliga rytmer. Där inne spelade Gävle Symfoniorkester en njutfull nationaldagskonsert. Dirigenten Marit Strindlund bjöd på mycket svenskt allt från Petersson-Berger, Hugo Alfvén till Ulf Lundell. Underbar avslutning, innan nationalhymnen, av riksspelman Görgen Antonsson med två polskor.

Med gemensam kraft i Grötäng


- Äntligen är bryggan på plats i Testeboån.

lördag 4 juni 2011

Solig långhelg i sommarstugan


- Nu är tiden kommen att göra det sommarmysigt i Grötäng. Biltur till Wennbergs handelsträdgård, strax norr om Strömsbro i Gävle. Sen till stugan för en solig utomhusdag med blommor och jord.

fredag 3 juni 2011

Hasselbacken - en anrik restaurang


- 1853 öppnade etablissementet Hasselbacken på Djurgården i Stockholm. Idag var vi dit för att gå igen diverse detaljer med konferensvärdinnan inför kommande arrangeman.

torsdag 2 juni 2011

Förstår inte sambandet


- Ska det vara nödvändigt att vara ute och springa längs vägarna bara för att man råkat inhandla ett par löparskor? Men allt här i världen bestämmer MAN ju inte själv.