onsdag 29 februari 2012

Det byggs snart även i Slottsparken


- Att bygga i Gävles parker är en smart idé anser socialdemokrater och moderater. Sofiaparken, Luftvärnshöjden och Klockgjutarparken följs av Slottsparken. Nedre delen av parken, närmast Gavleån, är redan klar att lämna plats för en restaurang. I övre delen av Slottsparken utreds byggandet av bostadshus.

Annars bjöd dagen i Gävle på sol och värme (+ 11,4). Fick rapport att en varg vandrat över vår sommarstugetomt i Grötäng vid Testeboån. Tidigare har vi haft björn där. Nu även varg. Spännande.

Från möten i Bryssel om aktiviteter för att skapa ekonomisk återhämtning inom EU till kvällens styrelsemöte med bostadsrättföreningen i Gävle angående bankens offert om räntor och bindningstider är steget inte så långt.

tisdag 28 februari 2012

Började förarbetet med nästa EDUC


- Åter sittande på Bryssels flygplats. Planet till Stockholm en timme försenat. Nästa gång vi träffas för Regionkommittens utskottsmöte med EDUC i Bryssel handlar det om Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation. Dessutom ska vi komma med synpunkter på inrättandet av programmet Kreativa Europa - det nya ramprogrammet för den kulturella och kreativa sektorn. Här handlar det om film, tv, musik, scenkonst och kulturarv. Fick idag möjligheten att lite grann tränga mig in i dessa två frågor.

måndag 27 februari 2012

Utskottsmöte om utbildning och bredband


- Yoomi Renström från Alfta är rapportör för utbildningsprogrammet "Erasmus för alla". Idag tog vi i EDUC-utskottet fram ett förslag till remisskrivning. Det fastställs sedan vid Regionkommittens stora plenarmöte i maj. En röd tråd i förslaget är allas möjlighet till det livslånga lärandet. I detta nya förslag slås flera tidigare utbildningsprogram ihop. Samtidigt föreslås en ökning av budgeten eftersom satsning på utbildning är den bästa investeringen för Europas framtid.

"Transeuropeiska telekommunikationsnät" var det andra förslaget till yttrande som vi klubbade igenom. Tillgång till det digitala samhället för alla inom EU är målet. Det handlar om höghastighetsnät, gränsöverskridande offentliga tjänster, tillgång till information från den offentliga sektorn och flerspråkiga tjänster, säkerhet och trygghet samt smarta energitjänster.

söndag 26 februari 2012

En liten försmak av våren


- Veckoslutet i Bryssel ägnades åt promenader, god mat och läsande av handlingar. Visst var det lite småkyligt att sitta ute och äta när solen gick i moln. Men ack så skönt när den titta fram igen. Och så härligt att bara strosa omkring på halkfria trottoarer och utforska tidigare okända centrala kvarter.

fredag 24 februari 2012

Två dagar i Gävle konserthus


- Deltog i en Givande tvådagars nationell klusterkonferens. Ett exempel på viktig fråga som togs upp; Hur utvecklar vi system och metoder för att få bättre resultat av offentliga medel och satsningar som görs, för att stimulera regional tillväxt i små och medelstora företag?

Vi ledamöter i Region Gävleborg hann även med ett styrelsemöte. Tog äntligen beslutet att låta hemsjukvården som bedrivs i landstingets regi övergå till länets kommuner. Syftet är att öka kvaliten i vården för länets patienter. Den alltid mest omstridda frågan om skatteväxling är nu i hamn!

torsdag 23 februari 2012

Regioner främjar utvecklingen


- Vid en träff med civilministern Stefan Attefall (kd) fick jag chansen att framföra mina tankar om den framtida regionaliseringen.

Sverige behöver slagkraftiga regioner för en effektiv samhällsorganisation. Moderaterna har nu lyckats förhindra den stora regionreformen inför 2015. Övriga sju partier måste bli mer aktiva.

Attefall framhöll att underifrån perspektivet gäller. Därmed bör det vara möjligt för oss i Gävleborg, liksom i Jönköping, att bilda en regionkommun. Därmed uppnår vi etapp ett, en sammanhållen länsorganisation med direktvalda politiker. Landstinget och Regionförbundets slås samman. Etapp två om bildandet av storregioner får vänta tills 2019.

onsdag 22 februari 2012

Tog X-tåget från Bollnäs


- Fick sällskap av trevliga folkpartister på kvällståget hem från Bollnäs, Rolf Jägare från Sandviken och nyblivne medlemmen Helene Åkerlind, Gävle.

Besökte Bollnäs eftersom jag kallat ihop valberedningen för SV i länet. Uppgiften var att förbereda årsmötet för Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg, som sker den 21 mars. När vi lämnade SV-Bollnäs lokaler hade vi ett färdigt förslag till styrelse mm.

tisdag 21 februari 2012

Inte vilken tisdag som helst


- Kunde gotta mig åt annat än sammanträden denna dag. Eller vad sägs om en semla denna fettisdag på klassiska Lido i Gävle. Därefter middag med Emil på hans 23-årsdag. Sen dags för sonen att sätta sig i taxin för att köra nattpasset. Själv avslutade jag kvällen med bandy på TV. Såg Sandvikens AIK vinna över Villa. Därmed tog SAIK hem seriesegern. Fyra av åtta lag i kommande slutspel kommer från Gävleborg.

måndag 20 februari 2012

Bara ett parti röstade e(m)ot regionen


- Efter förmiddagens styrelsemöte i Falun med Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna-Gävleborg styrde jag färden mot Gävle och dagens kommunfullmäktige. Fick beröm av min bordsgranne Matilda Sundquist Boox (th) för mina inlägg om försvaret av Gävles parker och bildandet av regionkommunen Gävleborg. Sånt glädjer en gammal man.

Moderaterna visade däremot denna kväll inte samma glädje över mina inlägg. Vi är nämligen på kollisionskurs i dessa frågor. Jag vill till skillnad mot moderaterna rädda Gävles parker från utbyggnad. De centrala parkerna är en resurs som måste bevaras.

I mitt andra ärende i fullmäktigedebatten yrkade jag att Gävleborg ansöker hos regeringen att Gävleborg får bilda en regionkommun. Landstinget och Region Gävleborg bör slås samman. Målet är ett sammanhållet län med en kraftfull arena för arbete med regional utvecklings- och tillväxtpolitik samt hälso- och sjukvårdsverksamhet, med direktvalda politiker. Moderaterna stod här ensamma på nej-sidan mot övriga sju partier.

lördag 18 februari 2012

Folkpartikurs om opinionsbildning


- Lyssnade och diskuterade med MittMedias ordförande Lars Leijonborg om opinionsbildning. Nya grepp behövs för att möta omvärldsförändringar inom mediavärlden.

Konferensen i Söderhamn ägnades åt grunderna i strategiskt kommunikationsarbete och opinionsbildning. Kursledare var länsombudsmannen i Gävleborg, Lena Åberg (fotot).

fredag 17 februari 2012

Styrde kosan norrut till Söderhamn


- Via Sollentuna och Gävle till hotell SöderH i Söderhamn. Johan Britz som är stabschef hos Jan Björklund inledde länskonferens med diskussion om opinionsläget för Folkpartiet.

Fredagskvällen avslutades med god mat och trevlig samvaro. Lars Leijonborg kåserade vid middagen om hur han vid ett tillfälle räddade en förhandling med hjälp av inköpta hamburgare.

onsdag 15 februari 2012

Ropen skalla - bredband åt alla


- Fick förslaget till bredbandsstrategi för Gävleborg presenterat där 90 % av hushållen och 95 % av företagen år 2020 ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Kostnad cirka 1,6 miljarder! Idag är skillnaderna avgrundsstora mellan Gävles tätort, som ligger i framkant, och landsbygden i Ljusdal, Ovanåker och Nordanstig. Parallellt med utbyggnaden gäller det att tillvarata möjligheterna för att nå tillväxt-, välfärd-, demokrati- och klimatmål.

Bra att ha detta med sig när jag snart i EDUC-utskottet i Bryssel ska diskutera ett yttrande över transeuropeiska telekommunikationsnätet. Prioriteringarna där är höghastighetsnät, gränsöverskridande offentliga tjänster, tillgång till information från den offentliga sektorn och flerspråkiga tjänster, säkerhet och trygghet samt smarta energitjänster.

tisdag 14 februari 2012

Allt att vinna på Östersjösamarbete


- Statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström inledde seminariet kring "Kommunerna och Östersjöstrategin" i SKL-huset i Stockholm.

Nya mera konkreta mål ska ge en skjuts framåt för Östersjöstrategin. Dessa tre övergripande mål är;

- Rädda havsmiljön: från problemen med övergödning och alla utsläpp, samt skapa ett hållbart fiske.

- Länka samman regionerna runt Östersjön: bygg ihop infrastrukturen, satsa klimatsmart och skapa ökad rörlighet.

- Öka välståndet: utjämna skillnaderna, stärk inre marknaden och satsa gemensamt på forskning och innovationer. Slutligen det självklara, genomför EU 2020.

måndag 13 februari 2012

Nedskärningar och skattehöjningar


- Svenska Teatern i Helsingfors är åter öppet efter en helrenovering. Var dit idag och köpte biljetter till Kristina från Duvemåla, som snart har premiär.

Experterna trodde i fjol att Finlands ekonomi i år skulle växa med 2,8 %. Nu pekar det åt - 0,3 %. Statskulden var 2008 54 miljarder euro, idag 77. Ingen katastrofal utveckling á la Grekland, men finnländarna vill ha ordning på finanserna. Därför förhandlas det mellan regeringspartierna om åtgärder. Troligen blir det bl.a. höjningar av momsen och nedskärningar på försvaret?

Presidentvalets andra omgång präglades av öppenhet, ökad tolerans och respekt. Nu är valet över. Istället har riksdagens vårsäsong öppnats. Där råder istället en hetsig debatt. Och i utrikesutskottet sitter fortfarande sannfinländarnas Soini som ordförande.

söndag 12 februari 2012

Carl Larsson och jag i Helsinki


- Dumt av mig att enbart planera in en snabbvisit till Helsingfors. Staden som har så mycket att uppleva. I konstmuseet Ateneum (bakgrunden) visas målningar av Carl Larsson. Ingen tid att hälsa på Carl denna gång, men utställningen pågår till 29 april. Däremot vet jag inte hur länge till skridskobanan spolas på Järnvägstorget. Missar tyvärr också nordens största båtmässa som pågår i stan. Allt vägdes emellertid upp denna dag av trevligt besök från Järvenpää.

lördag 11 februari 2012

Elise tar uppståndelsen med ro


- Nu vallfärdar släkt och vänner till Hemlingby för att få en glimt av Engbergs senaste tillskott. Men Elise tar uppståndelsen med ro. Hon sover vidare.

Som tur är dröjer det ett tag innan Elise ska ut för att söka jobb. Arbetslösheten stiger i Gävleborg igen. Denna gång från en mycket hög nivå. Den högsta i landet, trots att de flesta rubrikerna handlar om Trollhättan, Södertälje osv. Av 17 190 (10 %) har 5 802 personer varit utan arbete i mer än ett år, dvs var tredje. Mest alarmerande i Gävleborg är ungdomsarbetslösheten 17,8 %, för riket är siffran 10,5 %. Ljuset i mörkret är att företagandet har fortsatt öka samtidigt som konkurserna minskat.

fredag 10 februari 2012

Se kulturen som en tillväxtfaktor


- Besökte Gävle Stadsbibliotek. Inte för att låna böcker utan för ett samtal om förslaget till kulturplan för Gävleborg. Kulturen kan öka länets attraktivitetskraft, men då måste tillväxtperspektivet tydligare in i planen. Vidare måste den regionala penningpåsen kvalitetssäkras. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet bör prägla kulturplanen. Och prioritera barn och ungas rätt till kultur. Se värdet av musik- och kulturskolor.

torsdag 9 februari 2012

Handsken är kastad - men var?


- Tio till femton minusgrader. Handskar behövs. Tydligen har jag placerat flera par denna vinter på strategiska ställen, men inte hemma. Tur att vinterrean fortfarande pågår. Hittade handskar för halva priset. Onödigt att betala för mycket när någon(?) ändå slarvar bort dom för mig.

Förberedde tillsammans med några av Region Gävleborgs experter ett kommande utskottsmöte. Vi bör då anta en kortversion av innovationsstrategin, arbeta fram förslag till remissvar över Trafikverkets kapacitetsutredning, behandla prioriteringar av mindre objekt i Länsplanen, ex trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Därutöver behöver vi presentera förslag till vidare handläggning av utvecklingsprojektet för besöksnäringen i Gävleborg.

onsdag 8 februari 2012

Har dubbelspåret spårat ur igen?


- Vi är några liberaler i Gävle som en gång i veckan samlas för att dryfta aktuella politiska frågor i samband med lunch. Denna gång ventilerade vi bl.a. det sedan 80-talet planerade dubbelspåret mellan Furuvik och Skutskär. Här finns det enda enkelspåret mellan Gävle och Gamla Uppsala.

Mycket viktigt med dubbelspåret för att klara den ökade kapaciteten på Ostkustbanan samt bidra till ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Arbetspendlingen är dessutom en ödesfråga för oss för att arbetsmarknaden ska fungera. Det ryktas att Trafikverket återigen är på väg att försena dubbelspåret. Det får inte hända igen, igen, igen. Dags istället med byggstart enligt planerna i höst. Kostnad 300 miljoner.

tisdag 7 februari 2012

Ojust växlingskurs hos tandläkaren


- Fick idag ett erbjudande vid mitt besök hos Folktandvården i Valbo. Om jag ger dom 3 800 kronor, får jag en krona tillbaka. Hur lättlurad verkar jag vara?

söndag 5 februari 2012

Niinistö president och Laurén ordförande


- Mycket trevligt att få vara årsmötestalare i Hille. Dessutom bjöds det på kaffe och hemlagad kaka! Mitt tal handlade om region- och Europapolitik. Konstaterade avslutningsvis att Finlands nye president, programenligt, heter Sauli Niinistö! För övrigt blev Ulf Laurén omvald som ordförande här i Hille.

lördag 4 februari 2012

Meryl Streep som Järnladyn


- Kvällspromenad till Filmstaden i Gävle. Fin vinterdag med sexton minusgrader och ett par decimeter nysnö. Såg filmen Järnladyn där Meryl Streep gestaltar Margaret Thatcher. Nu vet vi vem som tar hem årets Oscar för kvinnliga huvudroll! Som politiker saknade jag annars mer av det politiska livet. Steget från politiskt intresserad till utbildningsminister verkade i filmen komma över en natt. Och det politiska livet verkade i filmen mest fyllt av vilda strejker samt kriget på Falklandsöarna. Dessutom handlade det lite för mycket om Thatcher på ålderns dagar som dement. Trots detta, filmen är sevärd.

fredag 3 februari 2012

Musik i världsklass


- En av världens främste pianister, Andrei Gavrilov (t.v), var tillbaks i Gävle Konserthus. Denna gång för att spela Tjajkovskijs odödliga första pianokonsert. Detta besök ingår i 100-årsfirandet av Gävle Symfoniorkester. Dirigent var Gavrilovs ryske landsman Mikhail Agrest. Lämnade konserthuset varm inombords trots att årets första riktiga vinteroväder drog fram över bygden.

torsdag 2 februari 2012

En mångkulturell matmarknad


-Förbi Hötorghallen för att köpa hem lite kvällsmat. En större ombyggnad pågår som ska vara helt klar 2013. År 1882 byggdes den första saluhallen, i gjutjärn, på Hötorget i Stockholm. Nuvarande hall ligger på samma plats som den gamla, men under marknivå. Här samlas handlare med ett utbud av läckerheter från världens alla hörn. Visst är det härligt med det mångkulturella Sverige.

onsdag 1 februari 2012

Tredje stenskottet på motorvägen


- Förr trodde jag att risken för stenskott var störst efter slingrande grusvägar. Nu efter tre besök hos glasverkstan, på mindre än två år, vet jag bättre. Alla tre stenskotten har kommit i Uppsalatrakten längs E4:an. I dagens grövre däck fastnar många små stenar. När farten blir högre på motorvägen lossnar stenarna och far som projektiler iväg. Speciellt farligt nu när det inte längre finns några krav på stänkskydd. Tur i oturen, Samglas i Gävle hade snabb service. Ett specialinstrument sög ut all luft runt skadan och ett resin applicerades. Resinet UV-härdades och resinöverflödet togs bort och rutan poleras slät. Enkelt, eller hur?