tisdag 21 april 2015

Erik Eriksson avtackad som revisor

- Tio timmars sammanträde med regionfullmäktige. Plats Bollnäs Folkhögskola. Årsredovisningen för 2014 uppe för godkännande. Revisionen (fotot) på plats för att avge revisionsberättelsen. En av revisorerna, Erik Eriksson, (tv) lämnar efter detta möte sina politiska uppdrag efter över 50 år som aktiv socialliberal i länet. Erik gav mig ett stort stöd när jag som ung gav mig in i politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar