tisdag 11 augusti 2015

Tillbaka i vardagen

Nu är både Carina och Lena tillbaks på regionkontoret efter semestrarna. Planerade med fp:s regionråd och politiska sekreterare inför kommande sammanträden. Dagen bjöd även på ett möte om näringslivs-utvecklingen i Gävleborg. Blev återigen besviken att inte mer görs för att förbättra alla dystra siffror över företagsklimatet och arbetslösheten i länet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar