fredag 11 september 2015

Med samarbete skapas en attraktiv region

-Göran Cars, professor i stadsplanering, jobbar bl.a. med Kirunas stadsomvandling. Gruvan under staden orsakar sprickbildning varför stora delar av staden nu ska flyttas. Göran delade med sig hur det arbetet planerats och vad vi kan dra för lärdomar av detta planeringsarbete i övrig samhällsplanering. För att lyckas krävs en gemensam målbild. Alla berörda måste ges möjlighet att delta i planeringen; myndigheter, byggherrar, affärsägare, allmänhet m.fl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar