onsdag 14 oktober 2015

En solig dag i Söderhamn hos X-trafik

- Besökte X-trafiks egen beställningscentral. Vi provade tidigare att lägga ut verksamheten. Det fungerade inget vidare med växlar som sköttes från Falköping och Estland. Lokal kännedom är trots allt viktigt för trafikupplysning, samt planering av färdtjänst och sjukresor. Därför beslutade vi 2011, då jag satt i X-trafiks bolagsstyrelse, att ta hem verksamheten. Nu fungerar den utmärkt. Deras mål är bl.a. att inom 30 sekunder svara på 80 % av inkomna samtal.
Vi hade idag vårt sammanträde med Hållbarhetsnämnden i Söderhamn. Vi ägnade en del av dagen åt en genomgång av X-trafiks verksamhet som innebär att de samordnar, upphandlar, planerar och informerar om kollektivtrafiken i Gävleborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar