fredag 20 november 2015

EU:s energiunion - vad innebär den för oss?

                                 
- Deltog på ett intressant seminarium i Europahuset om framtidens satsningar på energi. En mycket aktuell fråga inte minst med tanke på det viktiga klimatmötet i december i Paris. En av talarna var Jasenko Selimovic, Liberal EU-parlamentariker, som gav sin syn på hur vi kan skapa en europeisk energiunion. Han framhöll vikten av att vi i Europa måste få en fungerande energimarknad. Idag har vi 28:a. Exempel på viktiga områden som kom upp från deltagarna var energieffektivitet, försörjningstrygghet, energilagring, klimatavtal, transportsektorn och byggsektorn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar