onsdag 11 maj 2016

Tillbaks till talarstolen

- Fullmäktigemöte med Region Gävleborg i Bollnäs. Jag hade två motioner om demokratifrågor, båda fick avslag. Vidare upp och argumenterade om kollektivtrafik för asylsökande. Reagerade också starkt mot andra ledamöter som stred om vem som är bäst på att satsa på infrastruktur och dumförklarade  motståndarna. Vill vi skapa möjligheter till utbyggnad av järnvägsnätet, bättre vägar och kollektivtrafik så måste vi hålla ihop och tillsammans bearbeta riksdag och Trafikverket så att de prioriterar de önskemål om investeringar som i vår region är nödvändiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar