fredag 3 juni 2016

Heldag med Region Gävleborgs demokratiberedning

- Lena Langlet från SKL gav oss stöd i vårt arbete med att utveckla dialogen med medborgarna. Färre och färre aktiverar sig i de politiska partierna. Förtroendeuppdraget har blivit mer och mer professionaliserat. Sjunkande valdeltagande i socialt utsatta områden. Ökat hot och hat mot förtroendevalda. Vi i regionen behöver vidta åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. Nu gäller det att gå från ord till handling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar