måndag 26 september 2016

Våld, hot och avhopp i Region Gävleborg

Vid demokratiberedningens möte gick vi igenom en enkätstudie bland förtroendevalda i Region Gävleborg. Den kommer att tas upp på regionfullmäktige den 26 oktober. För att skapa lite nyfikenhet så kan jag ge två intressanta delar.

- Hot mot förtroendevalda förekommer, främst via telefon. Däremot är våld mot politiker i regionen mycket ovanligt.

- Alarmerande är att en tredjedel av de svarande förtroendevalda har uppgett att de under det senaste året övervägt att lämna sitt politiska uppdrag. En tydlig ökning. Meningslöst, svårt att påverka eller för mycket partipolitik och för lite sakdiskussioner, är några av anledningarna till svaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar