onsdag 5 oktober 2016

Rusningstrafik = när trafiken står still

Ser på E4:an till Stockholm långa köer under s.k. rusningstiden. Naturligtvis blev det även så för mig innan jag kom fram till Kungsholmen.

Fortfarande vill regeringen med dagens förslag till infrastrukturproposition satsa 100-tals miljarder kronor på höghastighetståg. Dessa pengar behövs emellertid Nu till eftersatt väg- och järnvägs-underhåll. Prioritera arbetspendlingen inom arbetsmarknadsregionerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar