fredag 11 november 2016

Verdun, Ungern och Balkan - Vad har vi lärt?

- Aldrig mer krig blev dagens tema i Europahuset. 11 november = vapenstilleståndsdagen på första världskriget. Blev påmind om de blodiga slagen vid Verdun och Somme som krävde 600 000 döda. Fick berättelsen om den folkliga resningen i Ungern 1956 som militärt krossades av kommunisterna. Jasenko Selimovic (L) gav sin berättelse om kriget på Balkan och dess alla offer. Allt detta känns så kusligt viktigt att hålla i minnet dessa dagar när nationalismen växer sig starkare. Ett fortsatt fredligt och sammanhållet Europa är det som gäller!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar