onsdag 8 februari 2017

Fullmäktige med Region Gävleborg i Bollnäs

Två frågor jag diskuterade vid regionfullmäktigemötet.

- Revisorerna har granskat Miljöprogrammet 2013-2016. Målen som sattes upp nås inte. Därför anser jag att vi bör först utvärdera vad som gick fel innan vi fastställer Miljöprogrammet för 2017-2019.

- Beslut om Trafikplan 2018. Viljeinriktning, ambitioner och prioriteringar om kollektivtrafiken. Jag varnade för att alla fina ord om fördubblad trafik, miljövänliga fordon, kollektivtrafik i glesbygden och låga taxor mm inte kan nås med de skattepengar som finns i partiernas budgetar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar