lördag 18 mars 2017

Frihet måste försvaras

- När populism och nationalism sprider sig över världen behöver vi stå upp för öppenhet, kunskap och frihet sa Jan Björklund på Liberala Riksmötet. Frihet kräver trygghet.  Stärk polisen och det lokala trygghetsarbetet. Cecilia Wikström uppmanade oss att inte bygga murar mellan länder. Bygg broar. Vi måste ge hopp och framtidstro. EU måste ta över ledartröjan när Trump vänder sig inåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar