lördag 6 maj 2017

Har bävern fått Länsstyrelsens godkännande?

Om vi inte sköter vår Grötäng växer den igen och Grötängens historia försvinner. Därför samlades vi i stugföreningen för att röja sly och buskar. Vi eftersträvar en artrika äng där vi kan samlas till midsommarfirandet.
Har Bävern fått tillstånd av Länsstyrelsen att fälla träd? Själva måste vi ansöka om vi vill fälla träd, även om det bara är ett. Måste ta kontakt med Länsstyrelsen och höra om detta har gått rätt till.
Det dröjde till 6 maj innan Liisa tog sitt första dopp i Testeboån. Ovanligt sent. Nästan så att vi andra kunnat hopp i. Det var ju över sex grader!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar