fredag 14 juli 2017

Om fienden kommer

- Olofsborg i Savonlinna byggdes på 1400-talet som ett försvarsskydd. Detta för att avvärja ett eventuellt anfall. Nu när vi har ett bra finsk-svenskt försvars-samarbete kanske frågan på nytt bör tas upp? Dags att i denna vackra miljö sätta oss ner och fundera om om denna vackra fästning med sina stadiga murar fyller sin uppgift. Har världsläget förändrats sen 1475?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar