fredag 10 november 2017

Denna fredag i Europahuset

- Dagen inleddes med att vi uppmärksammade vapenstilleståndsdagen 11 november 1918. Avtalet i Compiegneskogen som markerade slutet på krigshandlingarna i det förödande första världskriget.
Under eftermiddagen diskuterades kommande toppmöte i Göteborg om EU:s sociala pelare. Lika möjligheter på arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor, socialt skydd - vad kan och bör EU göra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar