fredag 16 februari 2018

Säkrare godstrafik på schystare villkor

- Hur får vi en fungerande transportmarknad inom EU. Åkeriföretagen ska kunna konkurrera på lika villkor inom länderna, eller hur? Hur påverkas trafiksäkerhet, miljö och de anställdas arbetsvillkor med nuvarande regler? Detta diskuterades på Europahuset i Stockholm. Men i sanningens namn kom också Johan och jag fram till många bra lösningar när vi träffades på konditori Lido i Gävle och löste EU:s inre marknad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar