tisdag 17 april 2018

Vatten och mat - något vi tar för givet

- Testeboån vid Grötäng är nästan helt isfritt. Men snösmältningen i Ockelbo-skogarna kan höja vattennivån till oroväckande höjder när nu värmen kommer. Har också suttit i Regionkontoret lokaler och bl.a. diskuterat utformningen av en Livsmedelsstrategi för Gävleborg. Rent vatten och bra mat ska vi hantera i samklang med naturen. Viktigt att vi prioriterar dessa frågor bättre än idag. Att laxen börjat vandra upp i Testeboån är ett tecken på något positivt i närområdet. Men politikens uppgift att se till att vi får tillgång till rent vatten och livsmedel av god kvalitet återstår. Uppgiften sträcker sig över region- och nationsgränserna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar