onsdag 13 juni 2018

Föreslog satsning på ett hälsofrämjande projekt

- Helena Englund och jag åkte idag till Söderhamn. Regionens Hållbarhetsnämnd sammanträdde hos X-trafik. Kollektivtrafiken i Gävleborg tillhör ju vår nämnd. Fick en genomgång hur vi kommande vintrar ska kunna undvika tågkaoset som drabbade många i vintras. Jag lämnade också ett initiativsärende. Att vi bör starta ett sektorsövergripande folkhälsoprojekt med Valbo hälsocentral som centrum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar