måndag 16 februari 2015

Första mötet med demokratiberedningen

- Hur förbättrar vi det demokratiska arbetet i Region Gävleborg? Hur utvecklar vi medborgardialogen. Vilken voteringsanläggning bör finnas vid fullmäktiges sammanträden.Vilka prioriterade insatser bör vi ägna oss åt i demokratiberedningen de närmsta åren. Frågorna är många. Ett spännande arbete har inletts. Jag lovade att tillsammans med it-avdelningen ta fram ett förslag hur vi förbättrar informationskanalerna på regionens hemsidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar