torsdag 12 februari 2015

Med nya djärva förkortningar

- Heldagsutbildning för oss ledamöter i Region Gävleborgs styrelse och nämnder. Och som vanligt när man kommer in i en ny verksamhet möts man av dessa förkortningar med varierande betydelse. LOV betyder här Lednings- och verksamhetsstöd. Här har sammanförts administration och andra tjänster för att uppnå effektivitet. Förvaltningschef för denna enhet är Kenth Larsson (fotot).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar