onsdag 3 juni 2015

Demokrati och insyn via Region Gävleborgs hemsida

- Sammanträde med Regionfullmäktiges Demokratiberedning. Min uppgift härifrån är att nu skapa en bättre hemsida för Region Gävleborg gällande medborgarnas möjligheter att lättare komma i kontakt med oss politiker, lägga medborgarförslag, kunna lämna synpunkter och framföra klagomål. Detta och lite till ska gävleborgarna nå enkelt via hemsidan. Vidare ska informationen vara aktuell. Mycket gammalt ligger fortfarande ute från landstingets tid.

Gå gärna in på hemsidan www.regiongavleborg.se och se nuvarande information under fliken "Demokrati och insyn". Hör sedan av dig med dina synpunkter om förbättringsmöjligheter. Skriv till kenth.lovgren@gavle.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar