fredag 26 juni 2015

Testeboån med laxvandring och blommor

Vildlaxen har här sin möjlighet att ta sig förbi det lilla kraftverket i Strömsbro men alltför för få lyckas. Dags att riva detta kraftverk som ger så lite el men hindrar fiskens vandring?
En av våra vackra blommor vid vår stuga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar