torsdag 11 februari 2016

Dags att möljövänliga bilar blir miljövänliga

- Efter gårdagens klimatforum kändes det idag rätt att ta bussen till Europahuset för samtal om avgasutsläpp från bilar. Efter VW:s fusk med avgastester har debatten äntligen tagit fart om miljövänliga bilar verkligen är miljövänliga. Dagens bilar typgodkänns på nationell nivå och endast med laboratorietester. Här krävs krafttag. Gemensamt arbete på EU-nivå där labbtester kompletteras med tester under verklig körning, samt löpande stickprov. Och naturligtvis behövs det skärpta gränsvärden. Kanske att fusket hos VW ändå kan leda till nåt positivt för miljön i slutänden. - Efter detta tog jag tåget till Gävle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar