onsdag 17 februari 2016

Ett bifall och ett avslag på mina förslag


- Fick vid sammanträdet med Demokratiberedningen med mig ledamöterna att ersättare ska få yttranderätt när deras interpellationer besvaras vid fullmäktige. Däremot inte det andra förslaget att det i protokollen ska framgå vilka ledamöter som deltagit i debatten i styrelser och nämnder.

Fick starkt medhåll i ett annat ärende om att nu måste regionens webbansvariga ta itu med allt på hemsidan som inte är uppdaterat. Kommunikationsstrategen fick lova att vi nu tillsammans ser över hemsidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar