onsdag 9 mars 2016

Förslag presenterades på nya storregioner

Slottet i Gävle har anor i tidigt 1500-tal med tinnar och torn, men efter en omfattande brand präglas det idag till det yttre av 1700-talets sparsmakade franska klassicism. Här bor landshövdingen i Gävleborg. Vad som händer med den titeln i framtiden är osäkert om vi får större regioner i Sverige.

Att försöka samla och stärka dagens län till regioner är den mest utdragna processen som nu äntligen kan vara framme för beslut. Redan 2007 lades grunden för hur landstingen skulle ersättas med regioner. Sen har allt förhalats av motståndarna, förutom i Skåne, Västra Götaland och Stockholm där de redan jobbar som riktiga regioner. Ser nu en Svealandsregion (Uppland, Gävleborg, Västmanland, Dalarna, Örebro och Sörmland) som en stark möjlig framtida aktör gentemot såväl staten och eu.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar