onsdag 23 mars 2016

Hållbarhetsnämndens möte på Gävle Sjukhus

Det diskuterades en hel del miljöfrågor på nämnden när vi denna gång hade vårt möte på sjukhuset. Stöd för elbussar. Åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning. Hållbart resande. Regionens nybildade Ekocenter (som har sitt kontor här på sjukhuset). Regional cykelplan. Dessutom kretsade mycket kring miljön när vi behandlade Länstransportplan, Infrastrukturprogram och Trafikförsörjningsprogram. Bra att miljöfrågorna börjar synas i Region Gävleborgs arbete. Hoppas nu bara inte regionledningen försöker toppstyra arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar