söndag 4 juni 2017

Tioårsjubileum för föreningen i Grötäng

För tio år sedan friköpte vi åtta stugägare tomterna vid Testeboån. Samtidigt bildades en gemensam samfällighetsförening för Grötängsstigen (vägen), en bit gemensam mark och för vår äng, Grötängen. Vid årsmötet förnyades styrelsen genom att Jonas (tvåa från vänster) valdes in som sekreterare. Någon ordförandestrid blev det inte. Omvaldes, trots att jag lade ner min röst. Till årsmötet adjungerades andmamman med sina ungar, som representanter för Testeboån.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar