onsdag 18 mars 2015

Ännu en dag i styrelserummet

 - Sammanträde med Hållbarhetsnämnden. Förmiddagen handlade om folkhälsa. Gävleborgarnas hälsa påverkas av en rad faktorer och de flesta av dem har en politisk dimension.

Efter lunch en fråga rörande åtgärdsprogram för havsmiljön. Därefter ändringar av zoner och priser inom kollektivtrafiken, bl.a. billigare månadskort för de reser mellan Gävleborg och Uppland.
Budgetförutsättningar,  Trafikplan 2016, Prioriterat vägnät och mobilsamåkning var några av de övriga ärenden som behandlades.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar