fredag 6 mars 2015

Dags för internationella kvinnodagen

- En strävan efter jämställd utbildning och lika rättigheter var temat när Europahuset inför denna dag bjöd in till två panelsamtal. Men samtalen kom att handla om många frågor i Sverige, i Europa och i övriga världen; Våld i nära relationer, Ofrivilligt deltidsarbete, Demokratiska rättigheter, Rätten att inte bli bortgift.

Vet ni den mest jämlika hushållssysslan i Sverige? Att gå ut med hunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar