tisdag 3 mars 2015

Dags att lyfta miljöfrågorna

- Tillfälligt inhopp i Regionkommittens utskott för miljö, klimat och energi. Dagens höjdpunkt; yttrandet "Bättre skydd av den marina miljön". Bra åtgärdsprogram, men vilka länder klarar målen till 2020. Inte Sverige. Dags att europas länder går från ord till handling. Det gäller även oss i kommuner och regioner.

Vi hade också besök av EU-kommissionär Karmenu Vella som är ansvarig för Miljö, sjöfart och fiske. Han bekräftade att inte heller de långsiktiga målen till 2050 kommer att nås om inte ytterligare åtgärder vidtas, ex minska utsläppen av växthusgaser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar