fredag 22 april 2016

Ett öppet EU utan näthat

- Två frågor diskuterades i Europahuset, Stockholm. 1. Hur transparent och öppet är EU.Öppenheten inom EU kan bli bättre, men mycket positivt har hänt sen Sverige blev medlemmar. Nu finns flera områden där Eu är bättre än ex vår riksdag. Se öppenheten mot medborgarna i utskottsarbetet. En av de större bristerna nu är bristen på insynen i ministerrådens arbeten. Europas länder har där att lära av Europaparlamentets öppenhet.

Den andra frågan rörde näthatet. Var går balansen mellan näthat och yttrandefrihet? Vilken lagstiftning behövs på nationell nivå och hur ser behovet av gemensamma EU-regler ut? Hur kommer vi i en globaliserad värld åt avarter när det gäller näthat?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar