onsdag 6 april 2016

SKL:s Demokratidag 2016 avslutad

- Demokratiministern Alice Bah Kuhnke inledde dagen och samhällsdebattören Soran Ismail avslutade. Däremellan diskuterades bl.a. det nya politiska landskapets utmaningar. De flesta kommuner och regioner har numera minoritetsstyre eller blocköverskridande styre. Nu gäller i större utsträckning att gå från politisk konflikt till samarbete. Dagen handlade också om hur vi på det lokala planet aktivt kan förebygga och motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Och vad gör vi åt att tonen hårdnat i samhället? Hot mot politiker och tjänstemän blir allt vanligare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar