fredag 8 april 2016

Framtidens resande i ett hållbart samhälle

- Beslutade på nämndens sammanträde i Gävle att skicka ut ett remissförslag på regionalt trafikförsörjningsprogram. Detta program ska utgöra grunden för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Gävleborg och i anslutning till angränsande län. Därefter tåg söderut. På Kungsholmen väntade två tjejer för att få prova på ett kollektivt resande i mindre format.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar